Aktaşlı Gençler Dayanışma Yemeğinde Buluştu

Akçakoca Aktaş (Gebekese) Köyü Dayanışma Platformu oluşturmak amacıyla bir gurubun öncülük ettiği girişimler kapsamında gençlerin katıldığı Dayanışma ve Tanışma Yemeği düzenlendi.

Akçakoca İskele Balık Lokantasında düzenlenen tanışma ve kaynaşma amaçlı yemekli toplantıya yüzün üzerinde Aktaş Köyü genci katıldı.

Yemeğin organizasyonunda etkin rol oynayan ve ev sahipliğini üstlenen genç iş adamı Ali Çakır etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Günümüzde her alanda yaşanan gelişme ve büyüme, iş ve yaşam alanlarının farklılığı doğal olarak aynı yöre insanlarını birbirinden uzaklaştırmakta. Akçakoca’da yaşayanlarımızın dahi birbiri ile sıkça bir araya gelemediği hatta tanımadıkları gerçeği ile karşı karşıya olduğumuzu gördük. Bunu ortadan kaldırmak gerek Akçakoca’da, gerek köyde ve gerekse Akçakoca dışındaki Aktaşlıları bir araya getirmek, tanışıp kaynaşmalarını sağlamak ve birlikte köyümüz ve Akçakoca için güç birliğini kurmak istedik. Bu amaçla önce gençleri bir araya getirip kaynaşmalarını istedik. Bu ve benzeri çalışmalar orta yaş gurubu erkekler ve kadınlarımızla, köyümüzün büyükleri ve ileri gelenleri ile sürecek. Bu başlangıçtır” dedi.

Bu konuda kendisi ile birlikte hareket eden ve oluşuma katkı veren arkadaşları ile birlikte yemekte gençlerle sohbetlerde bulunan Ali Çakır yemeğe katılan gençlere organizasyonun amacı ile ilgili bilgiler içeren bir konuşma yaptı ve her Aktaşlı'nın gerek köyü gerekse Akçakoca için elini taşın altına sokmasının önemli olduğunu belirterek “Biz dışarıda yaşayan Akçakocalılar olarak tanıtım eksikliğini en yoğun hissedenlerdeniz. Akçakoca tanıtımı konusunda maalesef yeterli çalışmalar yapılamıyor. Bunun Son örneğini EMITT’e gördük. Bu konuda daha iyi organize olmak ve güç birliği içinde en iyi tanıtımı yapmalıyız“ dedi.

Kaynak: İHA