MTA Nedir? MTA'nın görevleri nelerdir?

MTA'da yaşanan patlamanın ardından araştırmalar hız kazandı. Ankara MTA yerleşkesinde gerçekleşen patlama tüm ülkeyi sarstı. Peki MTA nedir? MTA görevleri nelerdir? MTA açılımı nedir?

MTA Nedir? MTA'nın görevleri nelerdir?
Ankara MTA yerleşkesinde büyük bir patlama yaşandı. MTA'da yaşanan patlamanın ardından konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Yaşanan patlamayla ilgili detayları merak eden vatandaşlar MTA yerleşkesini araştırmaya başladı. Peki MTA nedir? MTA açılımı nedir? MTA görevleri nelerdir? Ankara'da bulunan MTA yerleşkesi büyük bir öneme sahiptir. İşte MTA ile ilgili tüm detaylar...

MTA Nedir? MTA Görevleri Nelerdir?


MTA, Maden Tetkik ve Arama Genel İdaresi anlamına gelir. MTA, 14 Haziran 1935 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen ve 22 Haziran 1935 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 2804 sayılı kanunla kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra madencilik konuları da imar çalışmalarında ele alındı.1933 yılında İktisadi İşler Bakanlığı bünyesinde 'Petrol Arama ve İşletmeciliği' ve 'Altın Arama ve İşletme İdaresi' olmak üzere iki bağımsız teşkilat kuruldu. ülkenin sömürülmesini ve kullanılmasını kolaylaştırmak.Yeraltı kaynaklarımız. Daha sonra madenlerimizi gerekli jeolojik ve madencilik yöntemlerini kullanarak sistemli bir şekilde aramak ve işletmek amacıyla 22 Haziran 1935 tarihinde 2804 sayılı kanunla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kurulmuştur.

Enstitünün kuruluş kanununa göre; ülkemiz maden ve taş ocaklarının kaynaklarının aranması ve bulunması için Anabilim Dalı için gerekli araştırma, kimyasal ve teknik analiz ve eğitim mühendisleri, yardımcı personel ve kalifiye işçileri yapmakla görevlidir. uygun İşlemler olup olmadığını belirleyin. MTA Enstitüsü önceleri muhasebe, laboratuarlar, kömür, petrol ve diğer metaller olmak üzere beş birimden oluşan küçük bir kuruluştu.Her birim birkaç kişiden oluşuyor.Ankara Adliyesi'nin karşısındaki bir apartmanda bulunuyor.Bir süre sonra Afganistan'a taşındı.

1939 yılına kadar metal, kömür ve petrol grubu olarak faaliyetine devam etmiştir. Daha sonra bu grupların harita, çizim, fotoğraf ve atölye çalışmalarından sorumlu olmak üzere Yardımcı Teknoloji Atölyesi (YTİK) kuruldu. Bir süre sonra ekip, bazı jeologları ve madencileri bölüme atayarak Saha Araştırma ve İnceleme (SAM) ekibi oldu. Maden Arama Grubu (MAG) çatısı altında da metal ve kömür grupları toplanarak arama ve etüt çalışmaları yapılmaktadır. 1940 yılında Enstitü, Jeolojik Araştırma ve Arama (JEP) ve Analiz ve Deneyim Laboratuvarı'nın (TTL) uzmanlaşmış dallarını birleştirerek genişlemiş ve yeni gelişmeler elde etmiştir.

SAM grubunda araştırma, jeoloji ve aramadan daha önemlidir ve teknik cerrahi grubu kurulur ve kesim işi için gruba teslim edilir. Daha sonra 1951 yılında Maden Etüt Şubesi, 1954 yılında Jeoloji Şubesi kurulmuştur.

MTA Akademi'nin hızlı gelişimi karşısında Akköprü'nün tesisleri ihtiyacı karşılayamayınca 1967 yılında bugünkü yeri olan Balgat yerleşkesine taşındı. Maden Etüt Bölümünün hizmetleri farklı bölümlere (jeofizik bölümü, radyoaktif mineraller ve kömür bölümü, endüstriyel hammadde bölümü) ayrılmıştır. Aynı zamanda petrol ve jeotermal enerji bölümü jeolojik bölümden, teknoloji bölümü TTL bölümünden ayrıldı. 1969 yılında Planlama ve Proje Şubesi, 1972 yılında Makine ve Tedarik Şubesi kurulmuştur. 31 Mayıs 1976 tarihinde 7/11801 sayılı kararname ile şube şubeye dönüştürülmüştür. Aynı kararnameye göre, fizibilite etüt dairesi planlama ve koordinasyon daire başkanlığından ayrılarak daire başkanlığına getirilmiştir.

MTA ülke çapında araştırma yaptı. Bu çalışmalarda birçok yeni yatak keşfedilmiş ve bilinen yataklara yeni rezervler eklenerek yatakların gelişmesi sağlanmıştır. Bu çalışmalarla MTA, Türkiye ekonomisine ve yer bilimlerine büyük katkılar sağlamıştır.

1935-1950 yılları arasında ülkenin temel ihtiyacı olan petrolün ilk tartışması ve Trakya, İskenderun, Adana ve Güneydoğu Anadolu'da sondaj çalışmaları. Laman ve Garzan bölgelerinde petrol rezervleri keşfedildi. Daha sonra Batman'da günlük 6.250 varil işleme kapasiteli bir petrol rafinerisi inşa etmek amacıyla Türkiye Petrolleri Şirketi kuruldu. Bu süreçte MTA üyeleri çok zor şartlar altında çalıştı. İlk yıllarda yollar geçilmez olduğu için hayvancılığı ulaşım aracı olarak kullanmış, çadırlarda ve köy evlerinde yaşamıştır. İlerleyen yıllarda ülke genelinde maden arama çalışmaları devam etmiş, MTA'nın aralıksız çalışmalarıyla bugün inşa edilmiş birçok sanayi tesisinin temel girdisi olan hammadde kaynakları keşfedilmiştir.

Çelik, alüminyum, ferrokrom, cam seramik, kağıt, çimento vb. dünyada rekabetçidir. MTA, sektörümüzün temel girdisi olan hemen hemen tüm hammaddelerin aranması, keşfedilmesi ve araştırılmasına katkı sağlamıştır.

Maden aramanın yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana ülkenin jeolojik koşullarını ortaya çıkaran ilk okul olmuş, ikinci okul olarak ilgili bölümlerden mezun olan yerbilimcilerin gelişimine yardımcı olmuştur.

'MTA Nedir? MTA'nın görevleri nelerdir?' sorularının yanıtını sizler için yazdık.