CHP'li Vekil Tunç Soyer'i överken rezil oldu!

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in iklim değişikliğiyle ilgili eylem planları hazırladıklarını duyurduğu tweeti överken, iklim krizine karşı devletin tüm kurumlarıyla yaptığı çalışmalardan bihaber olduğunu gözler önüne serdi!

CHP'li Vekil Tunç Soyer'i överken rezil oldu!
CHP'li Vekil Tunç Soyer'i överken rezil oldu!
CHP'li Murat Bakan, Tunç Soyer'in iklim değişikliğiyle mücadele için eylem planı hazırladıklarını yazdığı tweetini alıntılayarak yaptığı paylaşımda 'Değerli Başkanım, bu adımınızdan umarım Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da feyz alır. İklim krizi gerçek beka krizidir. Sizi tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.


CHP'li Vekil Tunç Soyer'i överken rezil oldu!

Oysa ki; CHP'li Murat Bakan söz konusu tweeti atmasından saatler önce Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un da katıldığı geniş çaplı toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 14 maddeden oluşan iklim değişikliğiyle mücadele sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı.


CHP'li Vekil Tunç Soyer'i överken rezil oldu!

BAKAN KURUM, 14 MADDEDEN OLUŞAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE SONUÇ BİLDİRGESİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTI

Oysa ki; CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan söz konusu tweeti atmasından saatler önce Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un da katıldığı geniş çaplı toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 14 maddeden oluşan iklim değişikliğiyle mücadele sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın bihaber olduğu iklim değişikliğiyle mücadele toplantısında konuşan BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Türkiye'nin iklim konusunda attığı adımlara destek vermeye her zaman hazır olduklarını söyledi.

İklim kriziyle mücadele noktasında önemli mesajlar veren Emine Erdoğan, eğitimden ulaşıma, belediyecilikten turizme kadar, tüm kurumlarla hayatı yeniden tasarlamak için el ele verilmesi gerektiğini ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Bakanlığın bugüne kadar yaptığı çalışmaları ve bu çalışmalar sonucunda hazırlanan 14 maddelik iklim değişikliğiyle mücadele sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıkladığı sonuç bildirgesinde; iklim değişikliğiyle mücadelenin etkin şekilde yönetilmesi için iklim kanunu da dahil olmak üzere çok önemli başlıklar yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE YOL HARİTASI

İşte Bakan Kurum'un açıkladığı Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele yol haritası:

1- İklim Kanunu için temel ilke, sorumluluk ve eylemleri içeren kapsamlı bir İklim Değişikliğiyle Mücadele Raporu Meclisimizin takdirine sunulacaktır.

2- Tüm kurumların, sera gazı emisyonlarının azaltımına ve iklim değişikliğine uyum sağlamasına yönelik 2050 Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı uygulamaya konulacaktır.

3- Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planlarıyla, 7 bölgemiz tüm alanlarda iklim değişikliğine uyumlu hale getirilecektir. Akıllı şehir ve sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Ülkemizin her yerinde; enerji verimli, iklime duyarlı yeni yerleşim alanları kurulacaktır.

4- İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en çok yaşandığı sektörler olan tarım, hayvancılık, turizm, yenilenebilir enerji ve sanayi alanlarında yatırımlarımızı en verimli şekilde yönlendirecek, mekânsal strateji planı ve bütün ölçeklerde yeni mekânsal planlar uygulamaya konulacaktır.

5- 2023 yılına kadar tüm ülkede yaygınlaştırılacak Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların geri kazanım oranı 2035 yılında %60'a çıkarılacak. 2050 yılında evsel atıkların düzenli depolama ile bertarafına son verilecek.

6- Ülkemizde hâlihazırda %2,5 olan arıtılarak yeniden kullanılan atıksu oranı, 2023 yılında %5'e, 2030 yılında ise %15'e çıkarılacaktır.

7- Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim kapasitesi arttırılacaktır. 2030 yılına kadar, elektrik üretimimiz güneş enerjisinden 10 GW, rüzgâr enerjisinden 16 GW kapasitesine çıkarılacaktır.

8- İklim dostu yatırımların destekleneceği, temiz üretim teknolojilerine yatırım yapan tesisleri ödüllendiren Emisyon Ticaret Sistemi hayata geçirilecek.

9- Enerji ve sanayi tesislerinin iklim ve çevre dostu üretim yapmalarına yönelik ilave tedbir ve teşvikler arttırılacak.

10- 2023 yılında binalarımızda kullandığımız fosil yakıtlar %25 oranında azaltılacak. Yine 2030 yılına kadar tüm binalarımız enerji kimlik belgesine sahip olacak.

11- Kamu ve özel sektörümüzün, İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına yönelik teşvik ve finansman imkânları geliştirilecek, uluslararası finansman kaynaklarına erişim imkânları arttırılacak.

12- Ülkemizin tamamında, sel, heyelan, erozyon, taşkın tehdidi altında bulunan bölgelerde yeniden inşa faaliyetine izin verilmeyecektir. Tüm bu risk altındaki yapılar için uygun alanlar belirlenecek ve kamulaştırma ve dönüşüm projeleriyle taşıma süreci başlatılacaktır.

13- İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en çok yaşandığı su kaynaklarımızın etkin yönetimi ve korunması için tüm kurumlarla ortak bir iş birliği geliştirilerek suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik önlemler belirlenecek ve uygulanacaktır.

14- İklim değişikliği konusunda üretilen çalışmaların ve verilerin paydaşlarımızın ve kurumlarımızın erişimine açık olduğu Ulusal İklim Değişikliği Platformu ile bilimsel araştırmaların yapılacağı, politikaların belirleneceği ve takip edileceği Ulusal İklim Değişikliği Araştırma Merkezi kurulacak.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI