Tapu ve Kadastro personel alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere sınavla 130 sözleşmeli personel alacak.

Tapu ve Kadastro personel alacak
  Adaylar başvurularını Tapu ve Kadastro Bö ; lge mü ; dü ; rlü ; klerinden birine yalnız bir unvan iç ; in 27 Ocak 2010 tarihinde mesai saati sonuna kadar şahsen yapacak . İç ; işleri Bakanlığı da sö ; zlü ; sınavla , 15 dernekler denetç ; i yardımcısı alacak . İç ; işleri Bakanlığı ' nın sınava ilişkin duyurusu dü ; nkü ; Resmi Gazete ' de yayımlandı . Sö ; zlü ; sınav , 9-10-11 Mart 2010 tarihlerinde Ankara ' da gerç ; ekleştirilecek . Tokat Gaziosmanpaşa Ü ; niversitesi de Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ' nde gö ; revlendirilmek ü ; zere sınavla toplam 28 sö ; zleşmeli personel alacak .