Bedel ödeme sırası AKP'dir

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

  Bahç ; eli şunları sö ; yledi :

- 2002 ' de tek başına iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi Hü ; kü ; metleri aradan geç ; en 7 yılda başarısız bir hü ; kü ; met olmuştur .

- Ne yandaşlara yağmalatılan kaynaklar , ne yabancı başkentlerde aranan destekler AKP Hü ; kü ; metlerinin sonunun yaklaştığını ö ; rtbas edemez . . .

- Başbakan Erdoğan seç ; imler zamanında yapılacak dese de , yorgun , yıpranmış ve yılgın bir iktidarın devam etmesi mü ; mkü ; n değildir . Gelişmeler AKP ' nin buna mecbur kalacağını işaret etmektedir . . .

- 2002 ' de MHP ' nin siyaset arayışları ü ; zerine , bizler sonucu ne olursa olsun halka gitmişizdir . .

- Bugü ; n Başbakan Erdoğan ' ın ö ; nü ; nde iki seç ; enek vardır ; ya giderek eriyen partisinin dü ; şü ; şü ; nü ; sonlandırmak iç ; in uygun bir zamanda seç ; ime yapacaktır .

- Ya da tü ; m baskı ve yıpranmalara rağmen seç ; imlerin zamanında yapılmasını sağlayacaktır .

- Bizim erken seç ; imdeki ısrarırımız AKP ' den bu ü ; lkeyi kurtarmaktır . AKP iktidarı tü ; kenmektedir .

- 7 Ocak 2010 ' da toplanan MYK toplantısında erken genel milletvekili seç ; im kararı alınmıştır . Bu tarih AKP ' den kurtulma tarihinin başlangıcıdır .

- Biz AKP ile geç ; en yılların ö ; zetini , &ldquo ; Kriz , Kargaşa , Kaos , Korku , Kutuplaşma , Kavga , ve Karanlık&rdquo ; dan oluşan &ldquo ; 7-K&rdquo ; lı tahribat zinciri olarak ö ; zetledik . . .

- Adalet ve Kalkınma Partisi , refah huzur ve iç ; gü ; venlik vaatleriyle iktidara geldiğinden beri geç ; en sü ; re kaybedilmiş bir dö ; nemdir . . .

- Seç ; ime gitmek iç ; in , isyan mı , ç ; atışma mı yoksa bö ; lü ; nme mi olması gerekir . . .

- Partimiz 57 . Hü ; kü ; met dö ; neminde siyasi kü ; ltü ; rü ; nü ; ispat etmiştir . Partimiz devlette devamlılığın onurlu duruşun temsilcisi olmuştur . MHP ' siz siyaset anlayışını gö ; rdü ; ğü ; anda seç ; ime gitmiştir .

- Yapılan seç ; imlerde de partimiz Meclis dışında kalarak bedelini ö ; demiştir .

- Bugü ; n ü ; lkemizin şartları 2002 ' den daha ağırdır ve bedel ö ; deme sırası AKP ' dedir . . .

- Ç ; ö ; zü ; m sandıktadır ve asla kaç ; ış yoktur . . .