Bağış: Seçim gündemimizde yok

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 2010 yılı boyunca reformlara ağırlık vermek istediklerini belirterek, '2010'da herhangi bir Seçim gündemimizde yok. Muhalefetle el ele verip, reform yasalarını geçirmek istiyoruz' diye konuştu.

Bağış: Seçim gündemimizde yok
  Kü ; ltü ; r Ü ; niversitesinde dü ; zenlenen toplantıda ' AB sü ; reci ' hakkında bilgi veren Bağış , Avrupa Birliği ' nde zor bir yılın geride kaldığını , Ç ; ek dö ; nem başkanlığının , Tü ; rkiye ' nin AB ü ; yeliğine daha olumlu yaklaştığını , ama yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle ç ; ok bü ; yü ; k bir performans ortaya koyamadığını kaydetti .

Bağış , bu karmaşaya rağmen Tü ; rkiye ' nin 27 AB ü ; yesi ü ; lkeyi , vergilendirme faslını aç ; ma konusunda ikna edebildiğini ifade etti .

2010 AB STRATEJİSİ

AB Genel Sekreterliğinin teşkilat yasasının değiştiğini , sekreterliğin kadrosunun 60 ' tan 340 ' a ç ; ıkartıldığını vurgulayarak , hem AB ' yi Tü ; rkiye ' de daha iyi anlatabilmek , hem de Tü ; rkiye ' yi AB ü ; yesi ü ; lkelerde daha iyi anlatabilmek iç ; in yeni bir iletişim stratejisi hazırladıklarını belirtti .

' 2010 ' DA SEÇ ; İM YOK '

Egemen Bağış , 2010 yılı boyunca reformlara ağırlık vermek istediklerini belirterek , ' 2010 seç ; imsiz bir yıl olacak . Mecliste reform yaslarını muhalefetle el ele vererek geç ; irmek istiyoruz . Muhalefet partilerimizin ç ; ağrılarına rağmen Seç ; im konusunda gö ; rü ; şlerimizi ç ; ok aç ; ık ve net olarak ortaya koyduk . Birtakım apartman yö ; neticilerinin seç ; imi dışında herhangi bir Seç ; im gü ; ndemimizde yok . Gerç ; ekten şeffaf , saygın ve zengin bir demokrasi iç ; in adımları beraberce atalım diye muhalefete ç ; ağrıda bulunuyoruz . Umarım bu anlamada kendilerinden gereken desteği gö ; rü ; rü ; z ' diye konuştu .

KIBRIS KONUSU

Kuzey Kıbrıs ile doğrudan ticaretin başlaması gerektiğini anlatan Bağış , ' Doğrudan ticaret , ' tanıma ' anlamına gelmez . Bugü ; n Tayvan ' ı tanımayan ü ; lkeler , onunla ticaret yapıyorlar . Biz de Tü ; rkiye olarak bu ticaret başladığı takdirde eş zamanlı olarak limanlarımızı aç ; arız . Her ikisi de tanıma anlamına gelmez . Ayrıca Kıbrıs sorunu nasıl Gü ; ney Kıbrıs ' ın adaylığında ve ü ; yeliğinde bir sorun oluşturmadıysa , Tü ; rkiye ' ninkinde de oluşturmamalıdır . Adada tango iç ; in iki taraf da gerekli . Biz pistteyiz ve tango iç ; in Gü ; ney kesimini bekliyoruz . Sadece AB ' ye ü ; ye olmak iç ; in Kıbrıs ' tan vazgeç ; emeyiz ' diye konuştu .