Haluk Özdalga'nın Ergenekon ve demokrasi açılımı yorumu

AK Parti Milletvekili Haluk Özdalga, Ergenekon çetelerine destek verenler ile demokrasi açılımına karşı çıkanların aynı çevreler olduğuna dikkat çekerek, 'CHP ve MHP buna şiddetle karşı koyuyorlar.' dedi.

Haluk Özdalga'nın Ergenekon ve demokrasi açılımı yorumu
 

Ö ; zdalga , Ankara ' nın Elmadağ ilç ; esinde AK Parti binasını ziyaret etti . Ö ; zdalga ziyareti sırasında hü ; kü ; metin demokrasi aç ; ılımı ile ilgili CİHAN muhabirinin sorularını cevapladı .

AK Parti Milletvekili Haluk Ö ; zdalga , aç ; ılım sü ; recinde amaç ; larının sadece akan kanı durdurmak olduğunu sö ; yledi . Ö ; zdalga , şunları kaydetti : ' Bu aç ; ılımın hedefi , amacı ç ; ok aç ; ıktır . Bu da ö ; ncelikle akan kanın durması , iç ; savaşın son bulması . Buna hiç ; kimsenin hayır demesini ben dü ; şü ; nemiyorum . Tü ; rkiye 25 yıldır ç ; ok bü ; yü ; k acılar ç ; ekti . Artık buna son vermek zorundayız . Terö ; r şiddeti , kan dö ; kü ; lmesi durdurulmalıdır ve inşallah duracaktır . Tü ; rkiye ' nin 25 yıldır başaramadığı bu ö ; nemli hedefi biz başarmak noktasında kararlıyız . Sonuna kadar bu işin peşinden gideceğiz . Terö ; rü ; , kan dö ; kü ; lmesini sonlandıracağız . Tü ; rkiye ' nin her yerinde yaşayan doğusundan batısına kuzeyinden gü ; neyine kadar yaşayan vatandaşlarımızın menfaatine olan , Tü ; rkiye ' nin menfaatine olan bu bü ; yü ; k aç ; ılım projesidir . Bakın şunu da belirteyim ; AK Parti 2002 yılında iktidara geldiğinden beri bu gü ; ne kadar kimsenin hayal dahi edemediği , teşebbü ; s edemediği , yıllardır mü ; zminleşmiş , kangren olmuş pek ç ; ok soruna el attı ve bunları tek tek ç ; ö ; zü ; m yoluna koydu . Bu işin başarıya ulaşması şu veya bu grubun menfaatine değil , hepimizin ç ; ıkarına olur . Bu bir bü ; yü ; k kardeşlik projesidir . Biz bunu başaracağız . Toplumun bü ; tü ; n kesimleriyle konuşarak tartışarak ve herkesin fikrini alarak yapacağız . Ç ; alışmalar sonrasındaki gelinen nokta ve iç ; eriği ise ö ; nü ; mü ; zdeki haftalarda aç ; ıklanacaktır . Bir kere daha altını ç ; izerek sö ; ylü ; yorum . AK Parti hü ; kü ; meti terö ; rü ; , kan dö ; kü ; lmesini durdurma konusunda kesin kararlıdır . İnşallah bunu başaracağız ve bunu başardığımız takdirde hepimiz gö ; receğiz ki , Tü ; rkiye iç ; in yepyeni ufuklar aç ; ılacak ve Tü ; rkiye adeta uç ; abilecek , sosyal ve ekonomik gelişmenin son derece hızlı bir şekilde geliştiği bir ü ; lke haline gelecek '

Haluk Ö ; zdalga aç ; ılıma karşı tavır sergileyen muhalefete seslenerek , ' Hangi konuda senin gö ; rü ; şü ; n var , sorusunu yö ; neltti . Ö ; zdalga , ' Muhalefet derken Tü ; rkiye ' de ç ; ok değişik muhalefet kesimleri , partiler , sivil toplum kuruluşları var . Bir kere şunu ö ; ncelikle sö ; yleyebilirim . AK Parti dışında da bu adım ç ; ok bü ; yü ; k destek gö ; rmü ; ştü ; r . Ancak mecliste bulunan iki bü ; yü ; k parti olan CHP ve MHP buna şiddetle karşı koyuyorlar . Ö ; yle ki , ' Gelin biz bu terö ; rü ; durdurmak istiyoruz . Akan kan dursun amacımız bu , hedefimiz bu , bu konuda gelin sizinle konuşalım . ' dediğimiz zaman bu iki parti gö ; rü ; şmeyi bile kabul etmediler . Demek ki bu konuda sö ; yleyecekleri hiç ; bir sö ; z yok . Ben de şimdi onlara soruyorum : ' Tü ; rkiye ' nin en bü ; yü ; k meselesi karşısında bu terö ; rü ; nasıl durduracağız , akan kanı nasıl durduracağız konusunda gö ; rü ; şü ; n yoksa , bu konuda konuşmak istemiyorsan hangi konuda senin gö ; rü ; şü ; n var? Hangi konuda Tü ; rkiye ' nin meselelerini ç ; ö ; zmede yardımcı olacaksın? ' Bu konuyu dahi CHP ve MHP oy hesabı şeklinde gö ; rmektedir . İstismar etmeye , oy avcılığı iç ; in istismar etmeye ç ; alışmaktadırlar . Ama bu amaç ; larında muvaffak olamayacaklardır . Hem CHP iç ; inden ve o partiyi destekleyen hem de MHP iç ; inden o partiyi destekleyen birç ; ok kesimler hatta şu anda milletvekilliği yapan ve CHP ile MHP yö ; netiminin bu tutumunun yanlış olduğunu sö ; ylemeye başlamışlardır . Bizim atmış olduğumuz bu adımın Tü ; rkiye ' nin zararına olacağını sö ; yleyen tek bir kişi yoktur . Sadece bazı duygusal konuları istismar niyetiyle konuşan ç ; evreler vardır CHP ve MHP gibi ' ifadelerini kullandı .

Haluk Ö ; zdalga projenin Tü ; rkiye ' ye ait olduğunu vurguladı . Ergenekon sü ; reci ile aç ; ılım sü ; recinde aynı ç ; evreleri karşılarına aldıklarını belirten Ö ; zdalga , ' Amacımız belli bizim akan kanı durdurmak . Ancak ' Hayır biz bu kanın durmasını istemiyoruz ' diyorlarsa aç ; ıkç ; a sö ; ylesinler . Birtakım iftiralar atarak , karalamalar yaparak bunu kö ; tü ; lemeye ç ; alışıyorlarsa şunları sö ; yleyeyim ; ' Biz bu terö ; rü ; ve akan kanı durduracağız . ' İki noktaya işaret edeceğim . Bu bizim projemizdir , Tü ; rkiye ' nin projesidir . AK Parti iktidarının getirdiği projedir ve kesinlikle bunun arkasında falanca dış gü ; ç ; vardır diye bir şey yok . Biz bu hedefe giderken hiç ; bir yasadışı ö ; rgü ; tle , hiç ; bir terö ; r ö ; rgü ; tü ; yle , hiç ; bir ç ; eteyle ve liderle ne gö ; rü ; şü ; rü ; z ne de pazarlık yaparız . Bakın dikkatinizi ç ; ekmek istiyorum . Ergenekon ç ; etelerinin ü ; zerine biz giderken ona karşı ç ; ıkanlar şimdi bizim bu attığımız adıma da karşı ç ; ıkıyorlar . Aradaki ortaklığa dikkatinizi ç ; ekmek istiyorum ' şeklinde konuştu .