Amerikalılar 78 yıl yaşıyor

Amerikan halkının ortalama yaşam süresi beklenmedik oranda arttı ve 77,9'a yükseldi. Yapılan araştırmaya göre Amerikan tarihinde ilk defa ortalama yaşam süresi 77,9 yıla çıktı. Yine aynı araştırmanın bir başka ilgi çeken bulgusu da kadınların, erkeklerden 5 yıl daha uzun yaşadığının tespit edilmesi oldu.

Amerikalılar 78 yıl yaşıyor
 

Amerikan Devlet İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan araştırma Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapıldı . Araştırmaya gö ; re Amerikalıların ö ; mrü ; uzarken , ö ; lü ; m oranlarında da dü ; şmeler oldu . 1997 - 2007 rasındaki on yıl iç ; inde Amerikaların ortalama ö ; mrü ; bir yıl dö ; rt ay arttı . Yayımlanan son araştırma 2007 yılın verileri ışığında gerç ; ekleştirilirken 1997 senesinde Amerikalıların yaş ortalaması 76 , 5 idi . Ayrıca araştırmada ilk defa siyahî ; erkeklerin yaş ortalamasının 70 ' i bulduğu vurgulandı .

Amerika ' da 2007 yılında ö ; lenlerin sayısı 2 milyon 423 bin 995 kişi olarak aç ; ıklanırken bunun bir ö ; nceki yıla nispeten 2 bin 269 azaldığı belirtildi . ABD ' de kanser ve kalp krizi en fazla can alan hastalıkların başında yer alıyor . Ç ; alışmaya gö ; re 2007 senesinde ö ; lü ; mlerin yü ; zde 48 , 5 ' i kalp krizi ve kanserden gerç ; ekleşti . Bu iki hastalığın dışında en ç ; ok can alan diğer etkenler ise salgın , zatü ; re , cinayet ve kaza olarak sıralandı . Amerika ' da iki yıl ö ; nce tam 11 bin 61 kişi AIDS ' den ö ; ldü ; .

Araştırmanın bir başka bulgusu da doğan ç ; ocukların hayatta kalma oranlarının yü ; kselmesiyle ilgili . Ç ; alışmada her doğan erkek ç ; ocuktan yü ; zde 75 ' i kızların ise yü ; zde 80 ' inin hayatta kaldığı belirtildi . Araştırmada her bin ç ; ocuktan 6 , 77 ' isinin hayatını yitirdiği belirtilirken , Amerika ' daki bebeklerin yaşam ortalamasının gelişmiş diğer ü ; lkelere nazaran dü ; şü ; k olduğu da aç ; ıklandı .

Doğan bebeklerin hayatta kalma oranları Singapur ' da yü ; zde 82 ' i , Fransa ' da yü ; zde 80 , 9 Kanada , Avustralya , İtalya , İsviç ; re ' de ise ortalamanın yü ; zde 80 olduğu yapılan araştırmada rapor edildi .