e-Ticaret Kanunu “engel” tanımıyor! Önce CHP’nin şimdi ise Danıştay’ın itirazı reddedildi

E-ticaret sektöründe yerli firmaları ve küçük esnafı korumak için 2022 yılında çıkarılan e-Ticaret Kanunu'nda yer alan bazı maddelerin iptal istemi Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından reddedildi. Danıştay 10. Dairesi, AYM'ye yaptığı başvuruda e-ticaret platformlarının faaliyet gösterebilmek için yıllık lisans bedeli uygulaması da dahil 4 maddesinin iptalini istemişti. Talebi reddeden AYM kararında, Kanun'un elektronik ticaret piyasasının milli ekonominin gereklerine uygun olarak faaliyet göstermesine yaradığını belirtti.

e-Ticaret Kanunu “engel” tanımıyor! Önce CHP’nin şimdi ise Danıştay’ın itirazı reddedildi
e-Ticaret Kanunu “engel” tanımıyor! Önce CHP’nin şimdi ise Danıştay’ın itirazı reddedildi
Daha önce CHP'nin e-ticaret Kanunu'nun iptali istemiyle açtığı davayı reddeden AYM, bu kez de Danıştay'ın 4 maddenin iptal istemi amacıyla yaptığı başvuruyu oyçokluğuyla reddetti.

e-Ticaret Kanunu “engel” tanımıyor! Önce CHP’nin şimdi ise Danıştay’ın itirazı reddedildi

LİSANS ÜCRETİ ÖDEYECEKLER

Danıştay, 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda ekonomik bütünlük tanımı başlığı altında yer alan 'paylarının en az yüzde 25'ine' ifadesi ile yapılacak denetimleri ilgilendiren maddede yer alan ve Ticaret Bakanlığı'nın yetkilerini içeren, 'bilirkişinin hak ve yükümlülükleri ile görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirlemeye yetkilidir' ifadesinin iptalini istemişti.

e-Ticaret Kanunu “engel” tanımıyor! Önce CHP’nin şimdi ise Danıştay’ın itirazı reddedildi

Ayrıca, 'Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamalarının haksız olduğu kabul edilir' maddesinin de iptali istendi.

Danıştay ayrıca elektronik ticaret platformlarının bir takvim yılında gerçekleşen net işlem hacmi kapsamında her yıl faaliyet gösterebilmek için lisans ücreti ödemelerini içeren maddenin de iptalini istedi. Talep AYM tarafından reddedilirken, e-ticaret platformları lisans ücreti ödemekle yükümlü olacak.

e-Ticaret Kanunu “engel” tanımıyor! Önce CHP’nin şimdi ise Danıştay’ın itirazı reddedildi

AYM'DEN MİLLİ EKONOMİ VURGUSU

AYM kararında Kanun'un elektronik ticaret piyasasının milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesi ile sağlıklı ve düzenli işlemesini amaçladığını belirtti.

AYM, lisans ücretlerinin ödenmesinin önemini ise, 'Lisans ücreti elektronik ticaretin dengeli ve sağlıklı şekilde büyüme ve gelişmesine katkıda bulunulması bağlamında kamu yararına yönelik olarak kamu gücü kullanılmak suretiyle yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür.

Elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren işletmelerden bir kısmının piyasaya hakim olması durumunda hakim konuma erişen işletmenin rekabet ortamını bozucu etki yaratacağı açıktır. Eşit rekabet için getirilen lisans ücreti kamu yararı dışında başka bir amaca yönelik değildir' denildi.

e-Ticaret Kanunu “engel” tanımıyor! Önce CHP’nin şimdi ise Danıştay’ın itirazı reddedildi

SKANDALLARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

e-Ticaret Kanunu'nun Meclis aşamasında CHP önce Meclis'te yasaya 'evet' oyu verip sonra muhalefet etmişti. Kamuoyuna dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yine dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak yasayı AYM'ye taşımalarını sağladığı öğrenilmişti.

CHP'li Engin Altay, yaptığı açıklamalarda Akşener'i işaret ederek, ısrarla yasanın iptali için başvuru yapılmasını istediğini ifade etmişti.

Öte yandan Çin sermayeli, Türkiye'nin en büyük e-ticaret firması tarafından çikolata kutusunda Cumhuriyet Gazetesi'ne 500 bin TL verilerek e-ticaret Kanunu aleyhine haberler yaptırıldığı iddia edilmiş, bu haberlerin ardından akıllara ise 'CHP ve İYİ Parti rüşvet skandalının neresinde?' soruları gelmişti.