Pazartesi günü açıklanıyor! Hedef 100 milyarlık tasarruf: İşte tepeden tırnağa bütün devlet dairelerinde kemer sıktıracak paketin detayları

Pazartesi günü kamuda 100 milyar liralık tasarruf paketi açıklanıyor. Buna göre tüm kurumların ödeneklerinden kesinti yapılacak. Kurumlar harcama tavanını aşmayacak. Araçtan binaya kadar her şeyde tasarruf yapılacak. 3 ayda bir rapor sunulacak. Hesabı tutturamayan kurum ve bürokrattan hesap sorulacak.

Pazartesi günü açıklanıyor! Hedef 100 milyarlık tasarruf: İşte tepeden tırnağa bütün devlet dairelerinde kemer sıktıracak paketin detayları
Pazartesi günü açıklanıyor! Hedef 100 milyarlık tasarruf: İşte tepeden tırnağa bütün devlet dairelerinde kemer sıktıracak paketin detayları
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik paketin en önemli ayaklarından biri olan kamuda tasarruf tedbirlerini yarın açıklayacak. 'Performansa dayalı tasarruf' olarak özetlenebilecek paket, kendi içinde denetim mekanizmalarını da içerecek.

Bakan Şimşek'in açıklayacağı pakette yer alması beklenen önlemlerin bir bölümü yasa ile hayata geçirilecek. Bu kapsamdaki düzenlemelerin kısa süre içinde TBMM gündemine taşınması bekleniyor. Pakette yer alması planlanan önlemlerden bazıları şöyle:

ÖDENEKLERDE KESİNTİ

Bakanlıklar dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ödeneklerinden kesinti yapılacak. Bazı harcamalara ya izin verilmeyecek ya da çok sınırlı olacak. Kurumlar kendilerine ayrılan harcama tavanlarını aşamayacak. Hangi konularda tasarruf yapılacağı kalem kalem belirlendi, sınırlar net çizildi.

Pazartesi günü açıklanıyor! Hedef 100 milyarlık tasarruf: İşte tepeden tırnağa bütün devlet dairelerinde kemer sıktıracak paketin detayları

GEZİ VE AĞIRLAMA SINIRLAMASI

Kırtasiye, temsil, ağırlama, toplantı ve dış seyahat gibi cari giderler, öncelikli olarak kısılacak. Yurt dışı gezilere çok zorunlu olmadığı sürece gidilmeyecek. Zorunlu ise de kadro sınırlı tutulacak. Kurumlar eğitim ve buna benzer toplantılarını otellerde değil kendi tesislerinde, asgari harcama ile yapacak.


Pazartesi günü açıklanıyor! Hedef 100 milyarlık tasarruf: İşte tepeden tırnağa bütün devlet dairelerinde kemer sıktıracak paketin detayları

BİNA VE ARAÇLAR

Bakanlıklar yeni bina yapamayacak ya da kiralayamayacak. Yeni araç alımı ve kiralanması ciddi oranda sınırlanacak.

YATIRIMLAR İÇİN ÖNLEM

Hazine garantili projeler gözden geçirilecek. Kısa dönemde geri dönüşü olmayan projelere garanti verilmeyecek. Yüzde 70'i yapılmış yatırımlar öncelikle tamamlanacak. Başlamış ama yüzde 20'ler düzeyinde gerçekleşenlere ise önceliklere göre ve zamana yayılarak ödenek aktarılacak. Tarım, deprem bölgesi ve ulaştırma dışında yeni yatırım yapılmayacak.

PERSONELE İLİŞKİN ÖNLEMLER

Personel alımı sınırlandırılacak. Farklı kurumlarda görevlendirme ile çalışan kamu personeli asli kurumlarına dönecek.

Pazartesi günü açıklanıyor! Hedef 100 milyarlık tasarruf: İşte tepeden tırnağa bütün devlet dairelerinde kemer sıktıracak paketin detayları

TAKİP MEKANİZMASI KURULUYOR

Kurumların tedbirlere uyup uymadığını takip için bir mekanizma kurulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde komisyon benzeri bir yapı oluşturulacak.

RAPORLAR HAZIRLANACAK

Belli periyotlarla (3 ay gibi) tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığına bakılacak. Kurumlar yaptıkları tasarrufu rapor halinde komisyona gönderecek. Bu raporlarda nereden ne şekilde tasarruf edildiği detaylı şekilde yer alacak.

Pazartesi günü açıklanıyor! Hedef 100 milyarlık tasarruf: İşte tepeden tırnağa bütün devlet dairelerinde kemer sıktıracak paketin detayları

AŞARSA YAPTIRIM VAR

Verilen bütçeyi aşanlar, tasarruf etmeyen bürokratlarla ilgili yaptırım uygulanacak. Bu yaptırımın ne olacağı üzerinde çalışma yapılıyor. İdari yaptırımlar ya da disiplin soruşturması gündeme gelebilecek.

ÜST DÜZEYE MAAŞ SINIRLAMASI

Pakette, özel şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapan bürokratların alacağı ücretler ile ilgili de düzenleme yapılması planlanıyor. Bu durumda olanların aldıkları ücretlere sınır getirilecek. Uygulama için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba yasa içinde maaşların da yer alması bekleniyor.

KESİNTİ YAPILACAK

Bakan Mehmet Şimşek'in yarın açıklayacağı tasarruf tedbirleri kapsamında toplamda yüzde 10 harcamalar, yüzde 15 de yatırım ödeneklerinden kesinti yapılması hedefleniyor. Tüm bunlar 100 milyar liranın üstünde bir tasarruf yapılması anlamına geliyor.