Alparslan Bayraktar: Yenilenebilir enerjide rekor üretim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 12 Nisan 2024'te günlük elektrik üretiminin büyük bölümünün yenilebilir enerjiden sağlandığını açıkladı.

Alparslan Bayraktar: Yenilenebilir enerjide rekor üretim
Alparslan Bayraktar: Yenilenebilir enerjide rekor üretim
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 12 Nisan 2024'te Türkiye'nin günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

12 Nisan 2024'te ülkemizin günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3,5 GW güneş ve 1,5 GW rüzgar santralini devreye alacağız.

2035 yılı hedefi

2035 yılı hedefimiz yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını yüzde 55'e yükseltmek.

Günlük üretimin kaynaklara göre dağılımı:

Barajlı: Yüzde 24,5

Rüzgar: Yüzde 20,9

Akarsu: Yüzde 12,8

Güneş: Yüzde 11,3

Jeotermal: Yüzde 4,7

Biyokütle: Yüzde 3,9

Atık ısı: Yüzde 0,4

Toplam: Yüzde 78,5

Alparslan Bayraktar: Yenilenebilir enerjide rekor üretim