Erin: Belediyelerin projelerini feshetmemek için Başbakan'a kadar gittik

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Abdullah Erin, desteğe hak kazanıp ajans desteğinden yararlanmak için hukuki şartları taşımayan 7 belediy

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Abdullah Erin, desteğe hak kazanıp ajans desteğinden yararlanmak için hukuki şartları taşımayan 7 belediyenin mevzuat değişikliği ile projelerini uygulayabilmek için Başbakanlığa kadar gittiklerini ifade etti.

"AJANSIN KURULUŞ FELSEFESİNE SADIK KALMALIYIZ"

DİKA, 2010 yılı faaliyetlerini değerlendirmek üzere sivil toplum temsilcileri ve basın mensuplarıyla Mardin'de bir araya geldi. Ajans faaliyetleri hakkında bilgi veren Genel Sekreter Abdullah Erin, karşılaştıkları bazı sıkıntıları da dile getirdi. Ajansların bilimsel veriler ve ortak akla uygun olarak yerel düzeyde katılımcılığı sağlayan bir yönetim anlayışını geliştirmek için kurulduğunu hatırlatan Erin, ajanstan beklenen misyonu yerine getirebilmesi için herkesin bu anlayışa sadık kalmasının ve ajanstan sadece bu doğrultuda icraatlar beklenmesinin şart olduğunu söyledi. Şahıslara bağlı bir anlayıştan söz hakkı olan herkesin süreçlerde yer aldığı stratejik bir yaklaşımı bölgede oturtmaya çalıştıklarını ve DİKA'nın buna 'değişim' dediğini ifade etti.

"651 KİŞİYE İŞ, 21 MİLYON YATIRIM"

2010 yılında 4 mali destek programı ve bir teknik destek programını hatasız tamamladıklarını hatırlatan Erin, bu programlarla ajansa toplam 500 civarında proje sunulduğunu söyledi. KOBİ Mali Destek Programı ile KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini ve 46 KOBİ Projesi'nin hayata geçirildiğini ifade eden Erin, bu sayede 651 kişiye istihdam sağlandığını ve bölgeye 21 bin yeni yatırım yapıldığını söyledi.

"BELEDİYELERİN PROJELERİNİ İPTAL ETMEMEK İÇİN BAŞBAKAN'A KADAR GİTTİK"

22 Küçük Ölçekli Altyapı Projesine 8 milyon destek verdiklerini ifade eden Erin, 7 belediyenin ajanstan proje desteği almak için gerekli hukuki şartları taşımadıkları için proje sözleşmelerini feshetmek zorunda kaldıklarını söyledi. SGK, vergi borcu veya hacizli borçları olan belediyelerin mevzuat gereği ajans desteğinde yararlanamadıklarını hatırlatan Erin, mevzuatın değiştirilerek bu projelerin yürütülebilmesi için Sayın Başbakanımıza kadar gittiklerini ve tek başlarına bu konuda lobi yapabilmek için bir ay mücadele verdiklerini dile getirdi.

"HER İŞİMİZİ BİLİMSEL VE PROFESYONELCE YAPIYORUZ"

Proje değerlendirmelerinin AB standartlarında yapıldığını söyleyen Erin, bu sistemde proje değerlendirmesinde başvuru rehberlerinde belirtilen kriterler dışında hiçbir şeyin dikkate alınmadığını söyledi. Proje başvurularının yarışma esasına göre değerlendirildiğini ve desteğe hak kazanamayan tüm başvuru sahiplerine gelmeleri halinde projelerinin neden kabul edilmediğini tek tek izah ettiklerini, gerekli düzeltmeleri yaparak bir sonraki programda tekrar başvurmalarını hatırlattıklarını söyledi.

"İŞ BAŞVURUSUNU GERİ ÇEVİRDİĞİMİZ ADAYLAR BİLE TEŞEKKÜR ETTİ"

2010 yılı sonunda 15 yeni personelin aralarına katıldığı bilgisini veren Erin, 12 uzman kadrosu için hepsi nitelikli ve bu görevin hakkını verebilecek 165 başvuru aldıklarını söyledi. Tamamen şeffaf ve adil bir değerlendirme ile önce aday sayısını (alınacak personelin 4 katı olan) 48'e indirdiklerini, kameralar önünde akademisyenler ve DPT Uzmanlarından oluşan heyet tarafından yapılan mülakat sonucunda alınacak 12 uzmanın belirlendiğini söyledi. Uygulanan kriterlerin internet sitesinde yayınladığını, toplam 263 başvuru aldıkları personel alım sürecinde bir tane dahi itiraz ve tenkit almadıklarını bilakis başarısız bulunan adaylardan teşekkür mailleri aldıklarını söyledi. 3 gün 3 gece yorucu mülakatlar sonrasında yapılan personel alımını neticesinde aldıkları reaksiyonların kendilerine gurur verdiğini ve ne kadar doğru bir iş yaptıklarını gösterdiğini söyledi.

"SURİYE İLE İŞ YAPANA 100.000 DOLAR HİBE'

Türkiye-Suriye Bölgeler Arası İşbirliği Programı hakkında bilgi veren Erin, iki ülke arasında ilişkileri geliştirecek projelere Mardin için toplam 2 milyon 500 bin lira bütçe ayrıldığını söyledi. Kar amacı güden kuruluşlara yüzde 50 hibe desteği ile 100 bin dolar destek verebileceklerini, kültürel ve sosyal projelere ise yüzde 90'a kadar hibe ile 350 bin dolar destek verilebileceğini söyledi. Türkiye-Suriye Programı için son başvuru tarihi 3 Şubat.