Aymar'ı ayağa kaldırdı

Şimdi Çapamarka, Vita ve Bozkurt'un tozunu silecek.

Aymar'ı ayağa kaldırdı
  Aymar ' ı satın alarak sıvı yağda 3 bü ; yü ; k markadan biri haline getiren Ö ; zyurt Ailesi , Vita , Ç ; apamarka ve Bozkurt Reç ; elleri ' ni de satın aldı . Grup , 1900 ' lerde kurulan ve bir dö ; neme damgasını vuran ancak ü ; retimleri durdurulan bu markalarla gıdada 5 yıl iç ; inde ilk 3 arasına girmeyi hedefliyor .

Tü ; rkiye ' nin bir dö ; nemine damgasına vuran Vita , Ç ; apamarka ve Bozkurt Reç ; elleri , Aymar tarafından satın alındı . 2009 yılında başladığı bü ; yü ; me ç ; alışmalarına hız veren Aymar ' ın sahibi Gaziantepli Ö ; zyurt Ailesi , son olarak Unilever tarafından satın alınan ancak ü ; retimi durdurulan Tü ; rkiye ' nin ilk margarin markası Vita , 1900 ' lü ; yıllardan beri hazır ç ; orba , buğday nişastası , pirinç ; unu ü ; reten Ç ; apamarka ile yılların helva ve reç ; el ü ; reticisi Bozkurt ' a hayat verecek .

Aymar ' ı sıfır ciroyla satın alan ve 3 yılda 5 milyon dolarlık yatırımla en bilinir markalar arasına sokan Ö ; zyurt Ailesi , bu yeni satın almalarla 5 yıl iç ; inde gıda sektö ; rü ; nü ; n 3 bü ; yü ; k markasından biri olmayı hedefliyor . İSO 500 listesine 475 ' inci sıradan giren ve sıvı yağ ü ; retiminde 3 ' ü ; ncü ; firma haline gelen Aymar ' ın yö ; netiminde ise marka kurulduğunda henü ; z doğmamış olan ikinci kuşaktan Nihat Ö ; zyurt bulunuyor .

3 bü ; yü ; kten biri olacak

Aymar İcra Kurulu Başkanı Nihat Ö ; zyurt , ç ; orbadan bakliyata , katı yağdan reç ; ele kadar , tü ; keticilerin gıda sektö ; rü ; ndeki her tü ; rlü ; ihtiyacına cevap verebilecek bir ü ; rü ; n portfö ; yü ; nü ; sunmayı hedeflediklerine dikkat ç ; ekerek , &ldquo ; Sıvı yağ markası olarak istediğimiz konuma ulaştık . Tü ; keticilerin en ç ; ok tercih ettiği sıvı yağ markalarından olduk . Tü ; keticilerin Aymar ' a duyduğu sempati ve gü ; ven ile hedeflerimizi bü ; yü ; tmeye karar vererek , 2009 yılında mutfak markası olma yolunda yatırımlarımıza başladık&rdquo ; dedi .

Yatırımlarının en ö ; nemli kısmını oluşturan Ç ; apamarka , Bozkurt Reç ; elleri ve Unilever ' in Tü ; rkiye ' deki ilk markası olan Vita Yağı ' nı bü ; nyelerine katarak gıda sektö ; rü ; nü ; n en bü ; yü ; k oyuncularından biri olma yö ; nü ; nde adım attıklarını vurgulayan Ö ; zyurt , &ldquo ; Bundan sonraki hedefimiz , Ar-Ge ç ; alışmalarımızı hızlandırarak , markalarımızın gelişmesini sağlayacak reç ; el , un , ç ; orba vb . ü ; rü ; n gruplarını da ilave ederek , 5 yıl iç ; inde 3 bü ; yü ; k gıda markasından biri olmak&rdquo ; diye konuştu .

KOÇ ; TEMELİ ATTI Ö ; ZYURT CANLANDIRDI

1979 ' da Koç ; Grubu ' nun Ç ; orlu ' da temelini attığı fabrikada ü ; retilen Aymar markasını 1989 ' da bü ; nyesine katan Unilever ' den satın alan Ö ; zyurt Ailesi ' nde yatırımları Nihat Ö ; zyurt yö ; nlendiriyor .

Helvada gelecek olduğunu dü ; şü ; nmü ; yordu

1933 yılında Cahit Ö ; zoflu tarafından kurulan ve hem helva hem de reç ; el alanında en ç ; ok tanınan markalardan biri haline gelen Bozkurt , ikinci kuşak temsilcisi Kamil Ö ; zoflu dö ; neminde Doğu Avrupa ' dan ABD ' ye , Ortadoğu ' dan Avrupa ' ya kadar birç ; ok ü ; lkeye ü ; rü ; n satar hale gelmişti . Ancak Unilever Grubu ' na Kamil Ö ; zoflu ' nun deyimiyle ' ç ; ok iyi bir fiyata ' satıldığında aile artık helvada bü ; yü ; k bir gelecek olduğunu dü ; şü ; nmü ; yordu . Unilever ise 2003 yılında bu markayı kullanmaktan vazgeç ; ti .

Cumhuriyet ' ten bile ö ; nce kuruldu , pirinç ; unuyla nesiller bü ; yü ; ttü ;

Kuruluşu Cumhuriyet ö ; ncesine dayanan ve 1900 ' lü ; yılların başında Mehmet Nuri Ç ; apa ' nın Ortakö ; y ' de kurduğu değirmende pirinç ; unu ü ; reterek hayata geç ; irdiği Ç ; apamarka , sunduğu ü ; rü ; nlerle nesiller bü ; yü ; ttü ; . Bebek ' te ilk yalıyı yaptıran sanayici olarak da tanınan Nuri Ç ; apa ' nın ardından başa geç ; en oğulları Salih Germi , Bedii ve Cezmi Ç ; apa ' nın Avrupa ve Ortadoğu ' ya ihracat yapan firma haline getirdiği marka , 1996 yılında ise 18 milyon dolara satıldı , ardından Unilever Grubu ' nun ç ; atısı altına girdi . Ç ; apamarka ' yı satın alan ve ç ; orba , puding , bulyon , pirinç ; unu , nişasta ve yulaf kategorilerinde kullanan Unilever , 2003 yılında bu markayı kullanmaktan vazgeç ; ti ve marka gıda alanında rafa kalktı . Ancak torun Ç ; apa ' lar , eğlence dü ; nyasında ' Ç ; apamarka ' yı yaşatıyorlar .

Yemeklere lezzet verdi , ç ; iç ; eklere saksı ç ; ocuklara oyuncak oldu

1950 ' lerde Tü ; rkiye ' de baş gö ; steren yağ sıkıntısını aşmak iç ; in sektö ; rü ; n imdadına yetişti Vita . Markanın ü ; retimi , Uzakdoğu gezisinden dö ; nen 2 Unilever yö ; neticisinin İstanbul ' a uğradığı sırada gü ; ndeme geldi . . . Unilever ile Tü ; rkiye İş Bankası arasında kurulan ortaklıkla Bakırkö ; y Margarin Fabrikası ü ; retime geç ; ti . 1950 yılından itibaren ü ; retilmeye başlayan Vita , milyonlarca Tü ; rk ' ü ; n bugü ; n tadının yanı sıra sarı teneke kutusunu tebessü ; mle andığı bir marka olarak yerini aldı .

Zamanın en gö ; zde yağı Vita , herhalde bugü ; ne kadar kutusuyla saksı yetiştirmek , ç ; ocuklara oyuncak olmak , kadınlara balkon yıkamak iç ; in su bidonluğu yapmak gibi belki de hiç ; bir markaya nasip olmamış ö ; zelliklere de sahip . Vita , ' Urfa ve Trabzon tipi yağlar ile zeytinyağının kullanıldığı ama bunların da ü ; lkeye yetmediği ' bir dö ; nemde Sana ile birlikte piyasaya sunulmuş ama Sana ' nın da zor bulunması , bulunsa da pahalı olması nedeniyle kadınların gö ; zdesi haline gelmişti . Vita ö ; yle bü ; yü ; k ilgi gö ; rdü ; ki , jenerik marka haline geldi ve yıllar boyu margarinlerin ortak adı oldu . . . Reklamlarında Tü ; rk sanat mü ; ziğinin ü ; nlü ; seslerinden Gü ; zide Kasacı meşhur kahkahası eşliğinde yemekler pişirirdi . Vita ' nın Tü ; rkiye ' de bu denli tutması ü ; retici şirket Unilever ' in yö ; neticilerini de şaşırtmış ve grubun tarihç ; esinde yerini almıştı . 1970 ' te grup şu notu dü ; ştü ; : &ldquo ; İlk defa Sana ü ; retimi , Vita ü ; retimini geç ; ti!&rdquo ;

Dipnot : Aymar , 2008 ' de 120 milyon TL ciro ile yü ; zde 45 oranında bü ; yü ; me gerç ; ekleştirdi .