USD (Alış - Satış) : 7,19 - 7,21 EURO (Alış - Satış) : 8,78 - 8,80

Burkay:PKK’nın bitmesini derin devlet istemedi

Kürt aydın Kemal Burkay: 'PKK şimdiye kadar silah bırakırdı; ama derin devlet istemedi. Ergenekon, çözüm için fırsat'

Güncel / 18 Ağustos 2009 Salı 13:42
Burkay:PKK’nın bitmesini derin devlet istemedi

 

İsveç ; ' te yaşayan Kü ; rt aydın Kemal Burkay , Kü ; rt aç ; ılımı tartışmalarını değerlendirdi . Hü ; kü ; metin tutumunu ' cesur bir adım , yardımcı olmak gerekir ' şeklinde niteleyen Burkay , ' Ü ; lkenin ; sorunlarından bir tanesini tanıması , gerç ; ekç ; i bir şekilde ele alması ve ç ; ö ; zmeye ç ; alışması neden Tü ; rkiye ' nin aleyhine olsun? ' diye konuştu . Cumhuriyet Halk Partisi ' nin ( CHP ) tutumunu sert bir dille eleştiren Burkay , ' Kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayan bir partinin daha demokratik politikalar izlemesi gerekirdi . Uzun sü ; redir CHP ' nin izlediği politikaların sosyal demokrasiyle bir alakası yok , ç ; ok tutucu ve statü ; kocu . CHP ' nin ; Salt muhalefet edeceğim diye , hü ; kü ; metin iyi niyetlerle getirdiği bö ; yle ö ; nerilere bö ; ylesine karşı ç ; ıkması hiç ; hoş değil , demokratik bir tavır değil . ' dedi . Milliyetç ; i Hareket Partisi ' ni ( MHP ) de eleştiren Kemal Burkay , ' son derece şoven politikalar izliyor ' suç ; lamasını yö ; neltti . Burkay , ' Bu savaşın , bu ç ; atışma ortamının Tü ; rkiye ' ye faydalı olduğunu kim sö ; yleyebilir? ' ifadelerini kullandı .
HÜ ; KÜ ; METİN BU ADIMINI CESURCA BULUYORUM , DESTEK VERMELİ
- Ö ; ncelikle sizin dilinizden sizi tanıyabilir miyiz?
Ben 1937 yılında eski adıyla Dersim , daha sonraki adıyla Tunceli ' nin Mazgirt ilç ; esinin bir kö ; yü ; nde doğdum , Dirban isimli bir kö ; y . İlkokulu kendi kö ; yü ; mde ve ç ; evre kö ; ylerde okudum . Babam eğitmendi . Daha sonradan Kö ; y Enstitü ; sü ; ' ne gittim , Diyarbakır ' da ö ; ğretmen okuluna . Sonra kö ; y ö ; ğretmenliği yaptım . Bu arada Ankara Hukuk Fakü ; ltesi ' ne kaydoldum . 1960 yılında fakü ; lteyi bitirdim . Kısa bir dö ; nem kaymakamlık stajı , daha sonra avukatlık stajı yaptım ve avukat oldum . Elazığ ' da ve Tunceli ' de avukatlık yaptım . Siyasete girdim , edebiyatla uğraştım , şiir yazdım . Daha sonra da gö ; ç ; menlik&hellip ; 30 sene yakındır yurtdışındayım . Ve artık Tü ; rkiye ' ye dö ; nme zamanı geldi diye dü ; şü ; nü ; yorum .
- Tü ; rkiye ' de hü ; kü ; met tarafından ' Kü ; rt Aç ; ılımı ' başlatıldı , bu gelişmeyi nasıl yorumluyorsunuz?
Kü ; rt sorunuyla ilgili olarak uzun yıllardır , son 30-40 yıldır ç ; ok bü ; yü ; k hadiseler yaşandı ; bunun iç ; inde ç ; atışma ortamları da var&hellip ; Son yıllarda bir değişimden , bir yumuşamadan sö ; z ediyoruz , bu konudaki umutlar giderek gü ; ç ; leniyor . Yani ilk defa bir değişimden bahsedebiliyoruz , bu değişimde de sorunun sadece şiddetle , silahlı yö ; ntemle ç ; ö ; zü ; lemeyeceği her iki tarafç ; a da ortaya konuluyor . Yani silahla bu meselenin ç ; ö ; zü ; lemeyeceği ve de sorunun silahla bastırılamayacağı yö ; nü ; nde bir kamuoyu oluşuyor . Daha iyi tarafı , hü ; kü ; metin , bu sorunun şiddetle değil , diğer yö ; ntemlerle ç ; ö ; zü ; lmesi gerektiğine inanması . Yani Kü ; rt varlığının , Kü ; rt sorununun kabulü ; sö ; z konusu . Hü ; kü ; mette , eski yö ; ntemlerle meselenin ç ; ö ; zü ; lemeyeceği tavrının oluşması bence son derece ö ; nemli . Ç ; ü ; nkü ; Tü ; rkiye son dö ; nemlerde bir değişim gö ; steriyor . Yani bu yıllardır sü ; ren yanlış politikadan dö ; nmenin bir bakıma işareti . Bu bakımdan meseleyi ö ; nemiyorum . Hü ; kü ; metin bu tutumunu da cesur buluyorum . Tabii , bu kadarı bile ö ; nemlidir . Sorunu kabul etmek , sorunun eski yö ; ntemlerle ç ; ö ; zü ; lemeyeceğini gö ; rmek ve ç ; ö ; zü ; m iç ; in de tü ; m taraflarla bir diyalog ortamı aramak ; bunlar olumlu . Bence AKP hü ; kü ; metinin bu adımı cesur bir adım ve buna yardımcı olmak gerekir . Gerç ; i , sö ; z konusu aç ; ılım daha henü ; z net değil , yani sorunun ç ; ö ; zü ; mü ; yö ; nü ; nde hü ; kü ; met ne gibi adımlar atacak? Ama bu girişimi başlatmak son derece ö ; nemli idi .
CHP STATÜ ; KOYA OYNUYOR , MHP ' NİN DURUMU İSE DAHA VAHİM
- Hü ; kü ; metin DTP ile gö ; rü ; şmesi oldu , fakat meclisteki muhalefetin karşı bir tutumu var , bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bazı ç ; evrelerin buna karşı tepki gö ; stermeleri onların hâ ; lâ ; eski dü ; nyada yaşadıklarını gö ; steriyor . Yani onların hâ ; lâ ; meseleleri kavramadıklarını gö ; steriyor . Meselâ ; , en azından CHP ' den daha olumlu bir tavır beklenirdi . Yani , kendisini Sosyal Demokrat olarak tanımlayan bir partinin daha demokratik politikalar izlemesi gerekirdi . Salt muhalefet edeceğim diye , hü ; kü ; metin iyi niyetlerle getirdiği bö ; yle ö ; nerilere bö ; ylesine karşı ç ; ıkması hiç ; hoş değil , demokratik bir tavır değil . Ama sanırım bu sadece salt bir muhalefet etme dü ; şü ; ncesinin bir sonucu değil , ne yazık ki CHP son dö ; nemlerde , Baykal liderliğinde hemen hemen getirilen her tü ; rlü ; demokratik adıma karşı ç ; ıktı . Bu konuda yardımcı olmadı .
- MHP ' nin tavrını nasıl buluyorsunuz , gerekirse 30 yıl daha dağda durulabileceğini belirttiler?
MHP ' ye gelince , MHP ' nin tavrı daha olumsuz . Yani son derece şoven politikalar izliyor . Bu tavırlar hiç ; bir sorunu ç ; ö ; zmez ve bunlar Tü ; rkiye ' nin yararına da değil . Bu savaşın , bu ç ; atışma ortamının Tü ; rkiye ' ye faydalı olduğunu kim sö ; yleyebilir? Ö ; yle sanıyorum ki , bu savaşın iç ; inde yer alan generaller bile sö ; yleyemezler , kimseler de sö ; ylemez . Dolayısıyla da , MHP ne istiyor? Bunu ü ; lkenin , milletin bö ; lü ; nmesi olarak gö ; steriyorlar . Ü ; lkenin ; sorunlarından bir tanesini tanıması , gerç ; ekç ; i bir şekilde ele alması ve ç ; ö ; zmeye ç ; alışması neden Tü ; rkiye ' nin aleyhine olsun? Neden Tü ; rk milletinin ve vatanın aleyhinde olsun? Bu , ç ; ağdaş bir tutum değil . MHP , kanımca kendi zamanının ç ; ok gerisinde bir anlayışı temsil ediyor . Bu anlayışın Tü ; rk anlayışına da hiç ; bir faydası yok .
- Sol olduğunu iddia eden CHP ile milliyetç ; i MHP ' nin bu ve buna benzer konularda ortak hareket etmesini nasıl yorumluyorsunuz?
Uzun sü ; redir CHP ' nin izlediği politikaların sosyal demokrasiyle bir alakası yok . Ç ; ok muhafazakâ ; r ve tutucu bir konumda ve de statü ; kocu politikalar izliyor . CHP ' nin bö ; yle bir politika izlemesinde de sanıyorum , uzun yıllar tek parti olarak Tü ; rkiye ' de dü ; zen koyuculunda yer almasının rolü ; ve payı var . Yani CHP , bu statü ; koyu adeta kendi malı gibi gö ; rü ; yor ve ona sahipleniyor . Oysa arada 80 yıl geç ; ti , 80 yılda bir toplum değişir ; dü ; nya değişir . Dolayısıyla CHP ' nin 1930 ' lardaki politikaya hâ ; lâ ; sü ; rdü ; rmeye ç ; alışması , o dö ; nemlerde inşa etmeye ç ; alıştığı toplum modelini bugü ; n hâ ; lâ ; korumaya ç ; alışması olacak şey değil . Bunun yanı sıra , Baykal ' ın siyasi serü ; veni de tutuculaştı . Kendileri de diyorlar , ' Biz , 1989 ' da Kü ; rt Raporu ' hazırladık . O rapora baktığımızda , oldukç ; a ileri şeyler var . Peki , 1989 ' dan bu yana 20 yıl geç ; ti , ne yaptığınız , niye sahip ç ; ıkmadınız? Bu rapor yö ; nü ; nde ne gibi ç ; abalarda bulundunuz? Şimdi ç ; ok daha elverişli koşullar var , şimdi hü ; kü ; met bu yö ; nde adım atmaya ç ; alışıyor , o halde niye onlara destek olunmuyor? Tü ; rkiye ' nin bu kamburdan kurtulmasını istiyorsa , Tü ; rkiye ' nin ö ; nü ; nü ; n aç ; ılmasını istiyorsa , bu ü ; lkeye barışın ve demokrasinin gelmesini istiyorsa&hellip ; Sosyal demokrat bir partinin yapması gereken bu . Ne yazık ki , CHP bu konuda son derece statü ; kocu . Yalnızca bu konuda değil , başka konularda da&hellip ; Mesela bir Ergenekon olayında Ergenekon ' u destekler bir konuma dü ; ştü ; . Ö ; yle sanıyorum ki , CHP bu politikayı uzun sü ; re sü ; rdü ; remez .
- Arada bir de olsa farklı sesler de duyulmaya başlandı .
Evet , CHP ' nin İl Başkanı ' nın bir aç ; ıklaması oldu , ö ; nemliydi : ' Bu sorunu ç ; ö ; zen tarihe geç ; er ' demişti , gü ; zel bir tespit . Yani gö ; nü ; l istiyor ki , CHP ' nin iç ; inde başkaları da ö ; yle olsun . Zira CHP ' nin iç ; inde de Kü ; rtler var , aydın , demokrat geç ; inen epeyce insan var . Yani bunların , bu kadar statü ; kocu bir politikaya nasıl tahammü ; l ettiklerine hayret ediyorum . Onların da seslerini ç ; ıkarmaları gerekirdi . Eğer şimdi konuşmazlarsa , ne zaman konuşacaklar?
PKK SİLAH BIRAKIRDI ŞİMDİYE KADAR ; AMA DERİN DEVLET İSTEMEDİ
- Bu dö ; nemlerde Ö ; calan ' dan da aç ; ıklamalar geldi , yol haritasından bahsedildi . PKK ' nın ve Ö ; calan ' ın girişimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ö ; calan meselesini bence iki yö ; nü ; yle ele almak lazım ; Ö ; calan , yakalanıp Tü ; rkiye ' ye getirildikten sonra politikalarında ç ; ok bü ; yü ; k değişikler oldu . Bizler bu değişiklikleri değerlendirdik , yani Kü ; rt hareketi bakımından neyi ifade ediyor diye . Yalnız bir şey var ; Ö ; calan , silaha başvurmakla yanlış yaptığını sö ; yledi ve ' Pişmanım , silahları bırakacağım ' dedi . Ve bıraktı da . Aradan ç ; ok uzun değil , 9-10 yıl geç ; ti , Ö ; calan ' ın yakalanmasından bu yana . PKK silahları susturdu da , Ö ; calan ' ın isteğine uygun olarak . Onun , ö ; rgü ; tü ; ne sö ; zü ; geç ; iyordu gerç ; ekten . Ve dikkat ederseniz , 2004 yılından beri PKK hiç ; silaha başvurmadı . Bu arada ö ; rgü ; t gü ; cü ; nü ; gü ; neye , sınırın ö ; bü ; r tarafına geç ; irdi . Ö ; calan , dağdaki insanlarını tamamen indirmeyi de teklif etti . ' Bir genel af ç ; ıkarılsın , bu insanlar ellerindeki silahlarını bıraksın ' dendi . Yani Ö ; calan , ' bir genel af ç ; ıkarılırsa PKK bü ; tü ; n silahlarını bırakabilir ' dedi . PKK da bunu kabul etti . Hatta PKK adını bile değiştirdi , terk etti . Ö ; nce KADEK , sonra Kongra-gel adını aldılar , programını da terk etti PKK . Yani PKK , PKK olmaktan ç ; ıktı . Adını , programını terk etti , bü ; tü ; n taleplerini bıraktı . Bazı gruplar da gelip teslim de oldular . Bir grup Avrupa ' dan , bir grup da gü ; neyden gelip teslim oldu . Peki , devlet niye buna karşılık vermedi . Yani niye bir genel af ç ; ıkarılmadı? Ç ; ü ; nkü ; bu , Tü ; rkiye iç ; in ç ; ok iyi bir fırsattı . Silahlar susmuştu . Ama maalesef devlet bunu istemedi .
- Devlet derken , devletin iç ; indeki bazı zinde gü ; ç ; leri , yani gü ; ncel tabiriyle ' derin devlet ' i kast ediyorsunuz sanırım?
Evet , ö ; yle . Ö ; calan ' ın yakalanmasından sonraki 3-4 yıl iç ; inde bu sorunu , en azından PKK sorununu ç ; ö ; zmek mü ; mkü ; ndü ; , bü ; tü ; nü ; yle Kü ; rt sorununu ç ; ö ; zmek değilse bile . Yani PKK dağdan inebilirdi , silahlı ç ; alışma tü ; mü ; yle sona erebilirdi . Fakat 2004 yılından sonra PKK tekrar hareketlendirildi . Dikkat ederseniz , bu aynı zamanda hü ; kü ; meti devirme planlarının , AKP hü ; kü ; metini devirmek iç ; in belli gü ; ç ; lerin harekete geç ; tiği dö ; nemlerdir .
- Ergenekon iddianamelerinde ve darbe gü ; nlü ; klerinde geç ; en Ayışığı , Sarıkız planları da aynı dö ; nem . . .
Evet , tabii ki . İşte bu dö ; nem başında PKK ' nın adı geri verildi , PKK yeniden şahinleştirildi , yeniden silahlı ç ; atışmalar başlatıldı . Bu , bence Ö ; calan vasıtasıyla PKK ' nın yeniden yö ; netilmesi olayıydı . Yani şunu demek istiyorum ben ; PKK ' yı bağımsız olarak gö ; rmü ; yorum . Ben bunu aç ; ık sö ; ylemiştim , şimdi de sö ; ylü ; yorum . Ö ; calan , İmralı ' da Genelkurmay ' ın denetimi altındadır . Eğer son dö ; nemde Genelkurmay silahların susmasını istiyorsa bu mü ; mkü ; ndü ; r . Yani , Ö ; calan ' ın sö ; yleyecekleri , kendisine sö ; yletilenlerdir . Ö ; calan ' a kalsa , onun silahları susturmaya aç ; ık olduğunu ta başından beri gö ; rü ; yorum , herkes de bunu gö ; rü ; yor . Aç ; ıkç ; a sö ; ylemişti bunu , kamuoyu bu kadar unutkan mıdır? Hepimiz bu kadar unutkan mıyız? Hayır! Ama PKK ' nın silah bırakmasına fırsat vermedi bir takım ç ; evreler . Ergenekon ' u nasıl kullanıyorlarsa , PKK ' nın eylemlerini de ö ; yle kullanmak istediler . Yani , bu ç ; atışma ortamının sü ; rmesinde bazı ç ; evreler yarar umdu . Onların işi galiba bu , yani ç ; atışma ortamının devamında faydaları var , yoksa işsiz kalacaklar . Kendilerini ö ; yle hissedecekler ya da imtiyazlarını yitirecekler , statü ; koyu sü ; rdü ; remeyecekler . Yani bu ç ; atışma ortamı , Tü ; rkiye ' nin demokratikleşmesinin ö ; nü ; nde engel , sivilleşmesinin ö ; nü ; nde engel , vesayet ortamının ö ; nü ; nde engel , demokratikleşmesinde , AB ' ne girmesinde engel . Dolayısıyla PKK sorununun ç ; ö ; zü ; lmesi , ç ; atışma ortamının sona ermesi ; Tü ; rkiye ' nin demokratikleşmesi , AB ' ne girmesi ve Kü ; rt sorununun ç ; ö ; zü ; mü ; nde de yolun aç ; ılması bakımından bir fırsat olacak .
ERGENEKON , KÜ ; RT SORUNUNUN Ç ; Ö ; ZÜ ; MÜ ; İÇ ; İN DE BİR FIRSAT OLDU
- Devam eden bir dava sü ; reci var , Ergenekon davası . Bu dava ile birlikte doğu ve Kü ; rt sorunu iç ; in daha rahat konuşma ortamının doğduğunu sö ; yleyebilir miyiz?
Evet , yurtiç ; i iç ; in bunu sö ; yleyebilir , ç ; ü ; nkü ; bizler yurtdışındayız ve bizleri bağlayan bir şey olmadığı iç ; in her zaman rahat konuştuk . Ben bugü ; n sö ; ylediklerimi misliyle daha ö ; nceleri yıllarca sö ; yledim . Yani ben bu konuda yeni konuşmuyorum . Ü ; lkenin durumunu , Ergenekon ' un , daha ö ; nceki haliyle Kontr-gerillanın durumunu değerlendirirken gö ; rü ; şlerimi her zaman aç ; ık sö ; yledim . Ama son bir iki yıl iç ; indeki değişiklik , konunun gerç ; ekten daha iyi tartışılması iç ; in olanak sağlıyor . Yani JİTEM ' in teşhir edilmesi , bu kirli işlerden , cinayetlerden sorumlu kimselerin tutuklanması ve yargılanması , genel olarak Ergenekon olayı . Yani Ergenekon Davası Tü ; rkiye iç ; in iyi bir fırsat oldu . Yani demokrasinin kö ; kleşmesi iç ; in , devlet iç ; indeki ç ; eteleşmelerin temizlenmesi iç ; in , bu karanlık ilişkilerin ortaya dö ; kü ; lü ; p , temizlenip aydınlatılması iç ; in ç ; ok bü ; yü ; k bir fırsat oldu . Dolayısıyla , Ergenekon ' un ü ; stü ; ne gidilmesi , tasfiye edilmesi -başarılabilirse- Tü ; rkiye iç ; in , demokratikleşme iç ; in ç ; ok bü ; yü ; k bir kazanım olacak . Bunlar da ç ; atışma ortamının sona erdirilmesiyle ç ; ok yakın bağı var .
- PKK sorunu ile Kü ; rt sorununu nasıl ayrıştırıyorsunuz?
Ö ; nceden de sö ; yledim , PKK ne kadar bağımsız , o ayrı bir konu . Ama yakalandığı andan itibaren Ö ; calan İmralı ' da derin devletin kontrolü ; ndeydi . Eğer Ö ; calan İmralı ' dan ö ; rgü ; tü ; nü ; yö ; netebiliyorsa , bu derin devlet istediği iç ; indir , buna yol verildiği iç ; in yö ; netebildi . Bugü ; n eğer Abdullah Ö ; calan barış isteyebilecekse gerç ; ekten , silahların susmasını samimi olarak isteyecekse , ki yakalandığında da samimi olarak istemişti ama buna fırsat vermemişlerdi . Eğer barış isteyebilecekse , bu ; derin devletin kontrolü ; nden ç ; ıkmış demektir . Ben en azından Ö ; calan ' ın derin devletin kontrolü ; nden ç ; ıkmasını , Adalet Bakanlığı ' na bağlı bir cezaevinde tutulmasını yararlı gö ; rü ; yorum . Bu arada , İmralı ' da neler olup bittiğini ne biz biliyoruz , ne de kamuoyu biliyor . Belki , hatta ne de Adalet Bakanlığı biliyor .
- Son HSYK atamaları krizinde de bu ve buna benzer gö ; revler de gü ; ndeme geldi ve bazı gö ; zden kaç ; an yetkiler ve alanlar da tartışılır oldu .
Evet ö ; yle . Ki ben hep sö ; ylemişimdir , Kü ; rt meselesinin ç ; ö ; zü ; mü ; o kadar bir anda olacak bir mesele değil ama PKK meselesinin ç ; ö ; zü ; mü ; ç ; ok kolay . PKK silahları bırakabilir , ç ; atışma ortamı sona erebilir . Bu , hem Tü ; rk halkı , hem de Kü ; rt halkı iç ; in ç ; ok bü ; yü ; k bir kazanım olur . Şuan PKK ' nın dağda silahlı adam bulundurmasına hiç ; gerek yoktur . Yani eskiden hadi nedenler vardı ; hani diyorlardı , ' Biz Kü ; rt devleti kuracağız , biz bağımsızlık istiyoruz ' . Bir dö ; nem , ' federasyon istiyoruz ' filan diyorlardı . Şimdi bunları istemiyorlar . Kü ; ltü ; rel haklar diyorlar ve en son da yerel yö ; netimlerin yetkilerinin genişletilmesi . Peki , bunun iç ; in dağda gerilla gü ; ç ; leri tutmaya ne gerek var? O zaman siz bunu legal , siyasi yollarla da yapabilirsiniz , DTP de yapabilir bunu . Nitekim HAKPAR , Hak ve Ö ; zgü ; rlü ; kler Partisi var , onun programında federasyon var , o da Kü ; rtler tarafından kurulmuş bir parti . Şimdi bu parti , legal olarak faaliyette bulunabiliyor ve federasyon da isteyebiliyor . O halde , bu istediğin ç ; ok daha azını isteyen bir hareketin silahlı mü ; cadeleyi halen yü ; rü ; tmek istemesinin anlamı ne? Bir anlamı yok . Ama silahı bırakması PKK ' nın elinde değil , ben bunu sö ; ylü ; yorum . Yani Ö ; calan İmralı ' da olduğu sü ; rece ve bir takım mahiyeti belirsiz kontroller altında olduğu sü ; rece bu zordur . Ama eğer Genelkurmay hü ; kü ; metle bu konuda - En azından ordunun ü ; stü ; ndeki bazı generaller , ç ; ü ; nkü ; ordu iç ; inde de farklı gö ; rü ; şlerin olduğunu biliyoruz- bu silahlı ç ; atışmanın bitmesini gerç ; ekten istiyorlarsa , yani bunun Tü ; rkiye ' nin aleyhine olduğu kanaatine varırlarsa , birlikte hareket ederlerse , o zaman en azından PKK sorununu ç ; ö ; zmek ç ; ok kolaydır . PKK ' nın da Ö ; calan ' ın da silah konusunda ısrar edeceklerine inanmıyorum .
UZUN VADEDE FEDERASYON TEKLİFİ , AMA Ö ; NCELİKLE HUZUR ORTAMININ SAĞLANMASI&hellip ;
- Son dü ; zlemde , Kü ; rt Aç ; ılımına katkı bağlamında tavsiye ve ö ; nerileriniz nelerdir acaba?
Kü ; rt sorunu ve ç ; ö ; zü ; m noktasında yıllarca sö ; ylediklerimiz var , kısaca ö ; zetlersek ; bizce Kü ; rt sorunu bir azınlık sorunu değildir , uluslararası bir sorundur . Bazıları Kü ; rt sorununu bir azınlık sorunu olarak bile gö ; rmü ; yorlar . Ortada 40 milyonluk bir halk var , bunların bir kısmı Tü ; rkiye ' de , 20 milyon kadar insan diyoruz . Hadi bu 15 milyon insan olsun , hadi 10 milyon olsun ; yine az değildir . Bu insanların bir kısmı da İran ' dadır , bir 8-10 milyon kadar deniyor . 4-5 milyon da Irak ' ta deniyor , orada şimdi federal bir yapı iç ; erisinde , anayasal bir statü ; ye kavuşmuş durumdalar , Irak ' takiler . Ve oraya Kü ; rdistan bö ; lgesi deniyor . Ki Irak Kü ; rtleri daha Saddam dö ; neminde otonom elde etmişlerdi . Bir de Suriye ' de Kü ; rtler vardır , ö ; zellikle Suriye ' nin kuzeyi Kü ; rt bö ; lgesidir . Yani 4 devletin sınırları iç ; erisinde Kü ; rtler yaşıyor , parç ; alanmış bir halk doğrusu . Bir de Kü ; rtlerin milattan ç ; ok ö ; nceye dayanan bir geç ; mişleri var bu coğrafyada ve binlerce yıldır da bu topraklarda yaşamaktalar .
- Mazisi ç ; ok eskilere dayanan bu halkın sorunlarının ç ; ö ; zü ; mü ; noktasında?
Şimdi bu sorun nasıl ç ; ö ; zü ; lü ; r , tabii ki bu halkların haklarına saygı gö ; sterilerek ç ; ö ; zü ; lü ; r . Mesela bakın Kıbrıs ' ta 150 bin Tü ; rk var ve orada bir sorun var . Şuan orada federal bir yapı oluştu ; Tü ; rk bö ; lgesi ve Grek bö ; lgesi olarak . Tü ; rk tarafı bunu bile az gö ; rü ; yor . Konfederasyon istiyor , yani ç ; ok gevşek bir bağ . Kıbrıs ' ta 150 bin Tü ; rk iç ; in istediğimiz şeyi biz niye bunu bu bö ; lgedeki insanlarımız iç ; in de istemeyelim? Yani biz eğit bir ç ; ö ; zü ; m istiyoruz , o da federasyondur . Dü ; nyada Belç ; ika gibi farklı ö ; rnekleri de var . Ve Kü ; rtç ; e eğitim dili olarak da kabul edilebilir . Kopenhag Kriterleri ' nde de alternatif ç ; ö ; zü ; mler var . Fakat bü ; tü ; n bunların bugü ; nden , yarından hemen olmayacağını biliyoruz , gerç ; ekç ; iyiz . Şuan biz , Tü ; rkiye ' de ç ; atışma ortamının bitmesini , bu yolda adımlar atılmasını bile ç ; ok ö ; nemli buluyoruz , bu konuda hü ; kü ; mete destek veriyoruz . Ö ; nce silahlar susmalı , ç ; atışma ortamı sona ermeli , PKK ' nın silahlı adamları da dü ; ze inmelidir ve siyasetin yolu da aç ; ılmalı . Yoksa hemen bir federasyon olayına ne Tü ; rk , ne de Kü ; rt tarafı daha hazır değil . Ö ; nce bu mesele barışç ; ı bir ortamda tartışılmalı . 12 Eylü ; l ö ; ncesinde bu mü ; mkü ; ndü ; , silahlar konuşmazken , bu mesele rahatç ; a konuşuluyordu , gelişiyordu .
- Bü ; tü ; n bu Kü ; rt sorunu tartışmalarında PKK ' nın olaya dahli nasıl oldu sizce?
Şimdi birileri diyor ki : ' PKK , Kü ; rt sorununu gü ; ndeme getirdi . ' Bu doğru değil . PKK , Kü ; rt sorununu terö ; rize etti . Kü ; rt sorununu gü ; ndeme getirmedi , zaten gü ; ndemdeydi , zaten barışç ; ı bir şekilde gelişiyordu . Aksine , bu Kü ; rt sorununun barışç ; ı yollarla gelişmesini ö ; nlemek iç ; in bir takım gü ; ç ; ler PKK aracılığıyla ortamı terö ; rize ettiler . Ve 12 Eylü ; l cuntası geldi , bü ; tü ; n demokratik gü ; ç ; lerini ezdi . Bizleri de gö ; ç ; men durumuna dü ; şü ; rdü ; , insanları hapislerde ezdi , darmadağın etti toplumu .
- Şu an iç ; in acil ve somut olarak nelere ihtiyaç ; var?
Şuan iç ; in ise ü ; lkenin demokratik ve huzurlu bir ortama ihtiyacı var , hü ; kü ; metin atması gereken adımlar da bu yö ; nde olmalı . Bir de ; şiddete başvurmayan bü ; tü ; n siyasi ö ; rgü ; tler serbestç ; e ö ; rgü ; tlenebilmeli , Kü ; rt partiler de . Bü ; tü ; n demokratik ö ; rgü ; tlerde bu bö ; yledir , Tü ; rkiye ' de de bu bö ; yle olmalıdır . Kü ; rtler de siyasi partiler kurup siyasi gö ; rü ; şlerini ifade edebilmeliler ; federasyon istiyorlarsa federasyon , otonomi istiyorlarsa otonomi diyebilmeliler , hatta başka bir şey istiyorlarsa onu da sö ; yleyebilmeliler . Bunun yanı sıra genel bir affa ihtiyaç ; var , dağdakilerin inmesi iç ; in . Bazı ç ; evreler diyorlar ki : ' Gelsinler teslim olsunlar , başkaca da bir şey olmaz . ' Yahut da diyorlar ki : ' Devletin ordusu var , silahlarını bırakacak değil ya! ' Kimse de ordu silahlarını bıraksın demiyor . Kimsenin de ö ; yle bir isteği olamaz , saç ; ma! Ama ordu operasyon yapmayabilir , bu sorunu ç ; ö ; zmek istiyorsa . Tabii ki PKK silah kullanmıyorsa . Ve yine sö ; ylü ; yorum , genel af gerekiyor . Ahmet Tü ; rk gü ; zel sö ; yledi : ' Bu adamlar 30 yıl dağda kaldı , gelip bir de 30 yılda hapiste mi yatsınlar? ' diye . Bu gerç ; ekç ; i olmaz . Kararlı adımlar atmak lazım , eğer bir sorunu ç ; ö ; zmek istiyorsak veyahut ç ; ö ; zü ; m yolunda ciddi adımlar atmak istiyorsak . Kü ; rtlerin kü ; ltü ; rel hakları konusunda da hü ; kü ; met daha somut adımlar atmalı . Eğitim ve kü ; ltü ; r haklarının bir kısmı da yerel yö ; netimlere aktarılabilir . Şuan iç ; in ayrıntılara girmek istemiyorum ama asıl ö ; nemli olanı ; ç ; ö ; zü ; m iç ; in iyi niyetle ç ; aba gö ; stermek .

ŞovenAvrupaPolitikaKemal BurkayDarmadağın

loading...


YAZARLARTAMAMI

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı