Merkez Bankası’nın Faiz Kararı Ne Oldu? Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklandı!

Merkez Bankası faiz kararı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Merkez Bankası faiz kararı ne oldu sorusu yer alıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte merak edilenler...

Merkez Bankası’nın Faiz Kararı Ne Oldu? Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklandı!
Merkez Bankası faiz kararı vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Merkez Bankası faiz kararı ne olacak ve Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı soruları yer alıyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak toplantının sonuçları merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı ne oldu ve Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Merkez Bankası’nın Faiz Kararı Ne Oldu? Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklandı!

Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Oldu?


Merkez Bankası faiz kararı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Merkez Bankası faiz kararı ne oldu soruları yer alıyor. 14 Nisan itibariyle merkez Bankası tarafından faiz kararı açıklandı. Faiz kararı yüzde 14,00 olarak kaldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 'Etkisi sürmekte olan jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel gıda güvenliğindeki belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmekte, varlık alım programlarını azaltarak devam ettirmektedir. Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, bölgesel farklılıklar ortaya çıksa bile dış talebin giderek artan olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler devam etmektedir. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kurul, uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğunu değerlendirmiştir. Bu çerçevede Kurul, makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir. Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmiştir. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.' ifadeleri kullanıldı.


Merkez Bankası’nın Faiz Kararı Ne Oldu? Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklandı!

Merkez Bankası Faiz Kararı Toplantıları Ne Zaman?


Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihleri
vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi detayları araştırmaya başladı. Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihleri şu şekilde sıralanabilir;

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022