TBMM Başkanvekili Şentop'tan İç Tüzük Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Mutafa Şentop, "Meclisin yeni sisteme göre çalışmalarını yürütülebilmesi için Anayasa’ya uygun hale getirilmesi gerekiyor" dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu, iç tüzüğü görüşmek üzere toplandı. Konuyla ilgili olarak TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, 27 Nisan 2017 tarihinde Anayasa’da yapılan değişiklikle iç tüzük değişikliğinin zaruret olduğunu söyleyerek, "Meclisin yeni sisteme göre çalışmalarını yürütülebilmesi için Anayasa’ya uygun hale getirilmesi gerekiyor. Teklifteki maddeleri dört grupta toplayabiliriz; birincisi Anayasa değişikliğinin zorunlu kıldığı değişiklikler. Bunlar içindeki değişikliklerin büyük çoğunluğu kavram değişiklikleri. Uygulama hususunda değişiklikler var. Cumhurbaşkanı’nın veto yetkisi vardı. Yeni Anayasa değişikliği ile veto yetkisi farklı mahiyet kazandı, zorlaştı. Kanun Hükmünde Kararname kalktı. Güvenoyu ve sözlü soru önergeleri kaldırıldı. İç tüzükte bunlarla ilgili maddele var. İkinci grup yeni sistem işleyişinde, yeni sistem içinde yasama çalışmalarına katkı sağlayacak düzenlemeler. Uluslararası anlaşmalarını uygun bulmasına dair kanun sürecinin düzenlenmesi. Üçüncü grupta, daha önce Anayasa’da veya mevzuatta kaldırılmış, fiilen uygulanamayan hususlar içerip de düzenleme olarak mevcut. İdam ile ilgili düzenleme hala var ama Anayasa’da yok" değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: İHA