İşte Memurun zamlı maaş listesi

Bakanlar Kurulunun yüzde 0,115'lik enflasyon farkı ve yüzde 2,5'luk Ocak ayı zammı çerçevesinde yeniden belirlediği memur maaş katsayıları, aile ve çocuk yardımı ile birlikte memur maaşlarını 36 lira ile 121 lira arasında artıracak.

İşte Memurun zamlı maaş listesi
  AA muhabirinin Maliye Bakanlığı Bü ; tç ; e ve Mali Kontrol Genel Mü ; dü ; rlü ; ğü ; nden aldığı bilgilere gö ; re , bu yılın ilk yarısı iç ; in memur maaş katsayısının 0 , 057383 , taban aylık katsayısının 0 , 76293 , yan ö ; deme katsayısının da 0 , 01819 şeklinde belirlenmesi , memur maaşlarına yü ; zde 2 , 62 oranında zam getirecek .

Yeni katsayılarla aile yardımı 83 , 88 liradan 86 , 07 liraya , ç ; ocuk yardımı da 2 ç ; ocuk iç ; in 41 , 94 liradan 43 , 03 liraya yü ; kselecek .

Bu arada asgari ü ; cretin 693 liradan 729 liraya ç ; ıkması da , memurların asgari geç ; im indirimi rakamlarını değiştirecek . Buna gö ; re , evli , eşi ç ; alışmayan ve 2 ç ; ocuğu bulunan bir devlet memurunun 2009 ' da 25 , 98 lira olan asgari geç ; im indirimi tutarı , bu yıl 27 , 34 lira olarak uygulanacak .

Aile ve ç ; ocuk yardımı ile asgari geç ; im indirimindeki iyileşmeler de dahil edildiğinde , memur maaşlarındaki artış yü ; zde 2 , 66 ile yü ; zde 2 , 95 arasında değişecek .

-ZAMLI MAAŞLAR KİME NE GETİRİYOR?-

Yeni katsayılar , aile ve 2 ç ; ocuk yardımı ile asgari geç ; im indirimi dahil hizmetli maaşına 36 lira , mü ; steşar maaşına ise 121 lira zam olarak yansıyacak .

Yeni katsayılar ve asgari geç ; im indirimi ile 13 ' ü ; n 3 ' ü ; nden aylık alan bir hizmetli maaşı 1 . 218 liradan 1 . 254 liraya , 9 ' un 2 ' sindeki bir memurun maaşı da 1 . 254 liradan 1 . 291 liraya yü ; kselecek .

9 ' un 2 ' sindeki bir ö ; ğretmenin daha ö ; nce 1 . 453 lira olan aylık maaşı 1 . 496 liraya , 7 ' nin 1 ' indeki kaymakam maaşı 2 . 702 liradan 2 . 776 liraya , 9 ' un 3 ' ü ; ndeki polis memuru maaşı 1 . 934 liradan 1 . 988 liraya , 7 ' nin 1 ' indeki doktor maaşı da 1 . 870 liradan 1 . 923 liraya ç ; ıkacak .

Yeni katsayılarla Aralık ayında 4 . 153 lira maaş alan bir Genel Mü ; dü ; rü ; n eline bu ay 4 . 264 lira , 4 . 546 lira maaş alan bir Mü ; steşarın eline de 4 . 667 lira geç ; ecek .

-SÖ ; ZLEŞMELİ VE MEMUR EMEKLİ MAAŞLARINA DA YÜ ; ZDE 2 , 62 ZAM-

Bu arada enflasyon farkı ve yü ; zde 2 , 5 ' luk Ocak zammı , sö ; zleşmeli ve memur emekli maaşlarına da aynen yansıyacak .

Sö ; zleşmeli ü ; cret tavanları yü ; zde 2 , 62 oranında artarken , memur emekli maaşları da yeni katsayılara gö ; re yeniden belirlenecek .

Zamlı maaşlar 1 Ocak ' tan geç ; erli olacak . Memur ve sö ; zleşmeliler 15 Ocak Cuma gü ; nü ; zamlı maaş alırken , kendilerine 14 gü ; nlü ; k de zam farkı verilecek .

Memur emeklilerinin zam farkları da Sosyal Gü ; venlik Kurumu Başkanlığının belirleyeceği bir tarihte kendilerine ö ; denecek .

-ZAMLI MAAŞLAR-

Yeni katsayıların ardından evli , eşi ç ; alışmayan ve 2 ç ; ocuğu bulunan devlet memurlarının aile ve ç ; ocuk yardımı ile buna gö ; re hesaplanan asgari geç ; im indirimi dahil eski ve yeni maaşları şö ; yle :

İşte Memurun zamlı maaş listesi

Not : 2009 Aralık maaşlarına 83 , 88 lira aile yardımı , 41 , 94 lira ( 2 ç ; ocuk iç ; in ) ç ; ocuk yardımı , 25 , 98 lira asgari geç ; im indirimi dahildir . 2010 Ocak maaşlarına ise 86 , 07 lira aile yardımı , 43 , 03 lira ( 2 ç ; ocuk iç ; in ) ç ; ocuk yardımı , 27 , 34 lira asgari geç ; im indirimi dahil edilmişti .