Duha Suresi Okunuşu ve Anlamı: Duha Suresi Nasıl Okunur? Duha Suresi Anlamı Nedir?

Duha Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 93. Suresidir ve güneşin doğuşunu ifade eden kuşluk vaktine edilen bir yeminle başlar. Peki Duha Suresi Nasıl Okunur? Duha Suresi Anlamı Nedir? Duha Suresi Türkçe Tefsiri Nedir?

Duha Suresi Okunuşu ve Anlamı: Duha Suresi Nasıl Okunur? Duha Suresi Anlamı Nedir?
Duha suresi, Kur'an-ı Kerim'in 93. Suresidir ve kelime anlamı olarak “Kuşluk Vakti”ni temsil eder. Bir rivayete göre Duha suresi inmeden önce Peygamber Efendimiz HZ.Muhammed çok daralmış ve kötü hissediyordu. Ancak Fecr suresinin ardından sırasıyla Duha Suresi ve İnşirah Suresi indirilmiştir. Bu surelerin ardından Hz. Muhammed vefat edene kadar ayetler düzenli şekilde inmiştir. Peki Duha Suresi nasıl okunur? Duha suresi anlamı nedir?

Duha suresi Müslüman alemi için oldukça önemli bir suredir. Duha suresi müşriklerin kötü sözleri üzerine Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i teselli etmek için indirilmiştir. Surede kendisinin Allah'ın himayesi sayesinde güçlükleri atlatarak büyüdüğü hatırlatılmıştır. Ayrıca surede Hz. Muhammed'e yetim ve yoksullara iyi yaklaşması gerektiği emredilmiştir. Bu nedenle Duha suresi tüm islam alemi için önemlidir. Duha suresinin okunuşu ve anlamı sizler için yazdık.

Duha Suresi Okunuşu ve Anlamı

Duha Suresi Nasıl Okunur?

 


1.Vedduha.
2.Velleyli iza seca.
3.Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala.
4.Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula.
5.Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda.
6.Elem yecidke yetiymen feava.
7.Ve vecedeke dallen feheda.
8.Ve vecedeke 'ailen feağna.
9.Femmel yetiyme fela takher.
10.Ve emmessaile fela tenher.
11.Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.

Duha Suresi Anlamı Nedir?


1.Kuşluk vaktine andolsun,
2.Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki,
3.Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.
4.Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.
5.Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.
6.Seni yetim bulup da barındırmadı mı?
7.Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi?
8.Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?
9.Öyleyse sakın yetimi ezme!
10.Sakın isteyeni azarlama!
11.Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.

Duha Suresi Okunuşu ve Anlamı

Duha Suresi Ne Anlatır?


Duha suresi müşriklerin Peygamber Efendimizi üzen sözleri üzerine indirilmiştir. Peygamber Efendimiz o dönemde kendini kötü ve daralmış hisseder. Hz. Muhammed'e teselli olarak indirilen Duha suresinde Allah'ın himayesinde olduğu hatırlatılmaktadır. Rabbinin onu terk etmediği ve çocukluğundan beri onu hep koruduğu anlatılır. Ayrıca Peygamber Efendimize kendisi gibi yetim ve yoksullara iyi davranması ve Allah'ı anlatması emredilir.

Duha suresi okunuşu ve anlamı bu şekildedir.