Mitsubishi Electric 'Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu' İle 2050'Ye Hazırlanıyor

Mitsubishi Electric'in Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050 doğrultusunda üzerinde yoğunlaşacağı temel konular arasında, iklim değişikliği tedbirleri, kaynak sirkülasyonları, doğa ile uyum içinde yaşamak, inovasyon, insan kaynaklarını geliştirmek, ihtiyaçları anlamak, birlikte yeni değerler yaratmak ve yaygınlaştırmak yer alıyor.

Mitsubishi Electric, Nisan 2021 ve sonrasındaki uzun bir döneme odaklanan yeni Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050 ile kurumsal öncelikleri arasında yer alan çevrenin korunması konusuna yönelik çalışmalarını yoğunlaştıracak.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, şirket, global felsefesi "Changes for the Better" (Daha İyisi İçin Değişim) çerçevesinde daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarını sürdürüyor.

Sorumlu ve çevre dostu kurumsal bir vatandaş olarak sorumluluklarını yerine getirme kararlılığıyla yol alan Mitsubishi Electric; Nisan 2021 ve sonrasındaki uzun bir döneme odaklanan yeni Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050 ile kurumsal öncelikleri arasında yer alan çevrenin korunması konusuna yönelik çalışmalarını yoğunlaştıracak.

- Daha iyi bir gelecek için hava, kara ve su kaynakları korunacak

Çevre sorunlarının uzun vadeli çözümüne odaklanan Mitsubishi Electric, çevre beyanını "Herkes için daha iyi bir gelecek sunmak amacıyla hava, kara ve su kaynaklarını kalbimiz ve teknolojilerimizle korumak" olarak açıklıyor. Markanın, Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050, "çevre sorunlarını çözmek için çeşitli iş alanlarında farklı teknolojiler uygulamak", "gelecek nesiller için iş inovasyonları geliştirmek ve uygulamak" ve "yeni değerleri ve yaşam tarzlarını toplumla paylaşmak" şeklinde sıralanan Üç Çevresel Eylem İlkesi’ne dayanıyor.

Mitsubishi Electric eylem planı kapsamında, iklim değişikliği, kaynak geri dönüşümü ve tüm değer zincirinde çevre sorunlarını çözmek amacıyla çeşitli iş alanlarında farklı teknolojik kaynaklarını kullanacak. Gelecek nesiller için iş inovasyonları geliştirme ve uygulama görevlerini de üstlenecek olan şirket, bireyler ve kuruluşlarla aktif diyalog ve iş birliği içinde olarak ortak projeler geliştirilmesini destekleyecek. Böylece doğayla uyum içinde rahat bir yaşam sağlayacak yeni değerleri ve yaşam tarzlarını toplumla paylaşacak.

- Öncelik sera gazlarının kritik düzeyde azaltılması

Açıklamaya göre, Mitsubishi Electric’in Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050 doğrultusunda üzerinde yoğunlaşacağı temel konular arasında, iklim değişikliği tedbirleri, kaynak sirkülasyonları, doğa ile uyum içinde yaşamak, inovasyon, insan kaynaklarını geliştirmek, ihtiyaçları anlamak, birlikte yeni değerler yaratmak ve yaygınlaştırmak yer alıyor.

"İklim Değişikliği Tedbirleri" kapsamında paydaşlarıyla iş birliği içinde yüksek düzeyde enerji tasarruflu ürünler, sistemler ve hizmetlerin yanı sıra yenilenebilir enerji faaliyetlerini yaygınlaştıracak olan Mitsubishi Electric, bu sayede tüm dünyada sera gazı salınımının azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Şirket, uluslararası sözleşmelere dayanan uzun vadeli hedeflere bağlı kalarak, ham madde satın alımından üretime, satıştan dağıtıma, kullanımdan geri dönüşüme kadar tüm değer zincirinde sera gazı salınımının azaltılmasını destekleyecek. Hali hazırda CO2 salınımlarını 2030 itibariyle yüzde 30 ve 2050 itibariyle yüzde 80'den fazla azaltmak hedefiyle çalışan Mitsubishi Electric, ayrıca küresel gelişmelere paralel olarak doğal afet risklerinin azaltılmasına da katkıda bulunan çözümler sunacak.

- Kaynakların etkili kullanımını ve geri dönüşümünü destekleyecek

Mitsubishi Electric odaklandığı temel konular arasında yer alan "Kaynak Sirkülasyonları" kapsamında, ürünlerinin boyutunu ve ağırlığını azaltıp üretimde geri dönüşümlü malzemeler kullanarak ürettiği ürünlerin geri dönüşüm oranını daha da artırmak için çalışacak. Değer zinciri boyunca kaynak israfını ortadan kaldırarak kaynakların etkili kullanımını maksimum düzeye çıkaracak olan şirket, küresel olarak güvenli ve temiz suya erişim imkanlarını artırmaya çalışırken okyanus ve ırmakları kirletmeyen su arıtımını destekleyecek. Her bölgenin su kaynaklarını dikkate alarak suyun etkili kullanılmasını teşvik edecek olan şirket, tüm dünyada ürünlerin geri kullanımı ve onarımının yanı sıra atıkların azaltılması gibi kaynak geri dönüşüm sürecini destekleyecek ve üretim sırasında oluşan plastik gibi atıkların yüzde 100 etkili kullanımını sağlamayı hedefleyecek.

- Gelecek nesiller için iş inovasyonları geliştirecek

Açıklamaya göre, "Doğa ile uyum içinde yaşamak" hedefi kapsamında dağ, nehir ve okyanusların yanı sıra faaliyetini sürdürdüğü tüm bölgelerdeki biyo-çeşitliliği korumaya yönelik faaliyetler gerçekleştiren Mitsubishi Electric, gelecek kuşaklara miras bırakılmak üzere yerel ortamların ve insan kaynaklarının geliştirilmesini teşvik edecek.

Gelecek nesiller için iş inovasyonları geliştirmeyi amaçlayan Mitsubishi Electric, her üç yılda bir güncellenen orta vadeli çevre planlarında yer alan gelecek öngörülerini dikkate alarak yeni aksiyonlar belirleyecek. Uzun vadeli hedeflerinin geçerliliğini her beş yılda bir kontrol edecek ve bu noktada uluslararası sözleşmeler, dış ilişkiler ve iş koşullarını da dikkate alacak. İnovasyon çalışmaları kapsamında diğer şirketler, kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri kuracak olan Mitsubishi Electric, yeni teknolojileri ve çözümleri proaktif bir şekilde hayata geçirecek.

Ayrıca "İnsan kaynaklarını geliştirmek" hedefi kapsamında çalışanlarının doğa ile uyum içinde olan yeni yaşam tarzlarının geliştirilmesinde inisiyatif alabilecekleri kurumsal bir kültür oluşturmayı tasarlayan marka, farklı değerlere önem veren ve çevre konularında proaktif bir şekilde çalışan uzman bir insan kaynağı politikası geliştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Bu haber AA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.