SPK Haftalık Bülteni

Kurul, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2 milyon liralık, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin de 500 milyon avroluk borçlanma aracı ihracına onay verdi SPK kararı ile Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de düzenlemeye gidilirken, Türkiye Elektrik Fon Dağıtım Platformu'nda işlem gören serbest fonlara ilişkin maddeye yeni bir hüküm eklendi.

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2 milyon liralık, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin de 500 milyon avroluk borçlanma aracı ihracının onaylanmasına karar verildi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının tahsisli ve nitelikli yatırımcılara 2 milyon liralık varlık teminatlı menkul kıymet türünden borçlanma aracı ihracını onayladı.

Kurul ayrıca, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin, yurt dışına 500 milyon avroluk ipotek teminatlı menkul kıymet türünden borçlanma aracı ihracına da onay verdi.

- Yeni faaliyet izinleri

SPK tarafından, Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Tars Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Dijital Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebi olumlu karşılandı.

İş Portföy Yönetimi AŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin veren kurul, ayrıca katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini de olumlu karşıladı.

Kurul ayrıca, Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun kurulmasına izin verilmesi ve fon paylarının kurul kaydına alınması için yapılan başvuruyu da olumlu karşılamaya karar verdi.

Öte yandan, ortaklık yapısı değişiklikleri kapsamında, SPK tarafından Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin yüzde 24 payının Ziraat Katılım Bankası'ndan Ziraat Bankası'na devrine izin verildi.

- Para cezası ve suç duyuruları

Kurul tarafından, yapılan incelemeler sonucunda çeşitli nedenlerden ötürü kurum ve şahıslara toplam 536 bin 312 liralık idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

- Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de düzenleme

SPK haftalık bültenine göre, kurul karar organının ilke kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'inde düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, rehberde yer alan Türkiye Elektrik Fon Dağıtım Platformu'na (TEFAS) dair maddeye yeni bir hüküm eklendi.

Eklenen hüküm ile TEFAS'ta işlem gören serbest fonların katılma paylarının satışına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesinden önce işlemi yapacak dağıtım kuruluşu tarafından katılma payı alım talimatı veren yatırımcının Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) nezdinde nitelikli yatırımcı olarak tanımlandığının kontrol edilmesi zorunlu kılındı.

Öte yandan, ilgili rehberde yer alan "Serbest Fonların Yatırımcı Bilgi Formu Düzenlemesi" maddesinin başlığı, "Serbest Fonların Kamuyu Aydınlatma Esasları" şeklinde değiştirildi.

Söz konusu maddenin içeriği de değiştirilirken, yeni madde rehberde şu şekilde yer aldı:

"Serbest Fonların Kamuyu Aydınlatma Esasları Serbest şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilecek fonların yatırımcı bilgi formu düzenlemesi ihtiyaridir. Ancak, katılma payları TEFAS’ta işlem görecek serbest fonların izahnamesinde bu yönde hüküm bulunması ve bu fonlar için yatırımcı bilgi formu düzenlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmesi zorunludur. Ayrıca, TEFAS'ta işlem gören serbest fonlar tarafından aylık dönemler itibarıyla portföy dağılım raporu düzenlenir ve ilgili ayı takip eden altı iş günü içinde KAP'ta ilan edilir. TEFAS'ta işlem gören serbest fonların iç tüzük ve izahname değişikliklerinin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce KAP'ta ilan edilmesi zorunludur. Bununla birlikte, kurucu tarafından maruz kalınan risklere ilişkin limit aşımlarına yönelik bilgilendirmeler fon kurucusunun konuya ilişkin alınan yönetim kurulu kararı tarihinde KAP'ta açıklanır."

Kaynak: AA