Milletvekillerinin Ödenek Ve Yolluk Kesme Cezasına İptal

Anayasa Mahkemesi, TBMM'de kınama veya geçici çıkarma cezası alan milletvekilinin ödenek ve yolluğunun bir kısmının kesilmesini öngören iç tüzük değişikliğini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kınama veya geçici çıkarma cezası alan milletvekilinin ödenek ve yolluğunun bir kısmının kesilmesini öngören iç tüzük değişikliğini iptal etti.

CHP, 27 Temmuz 2017 tarihli ve 1160 sayılı TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın, bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.

Başvuruyu esastan inceleyen Anayasa Mahkemesi, iç tüzüğün, "Disiplin cezalarında savunma, özür dileme ve kesinti" başlıklı 163. maddesinin değiştirilen başlığındaki "…ve kesinti" ibaresi ile dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen beşinci fıkrasının iptaline karar verdi.

İç tüzüğün 163. maddesine geçen yıl eklenen beşinci fıkra, "Kınama cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, Meclisten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilir." hükmünü içeriyordu.

Yüksek mahkemenin iptal gerekçesi daha sonra yazılacak.
Kaynak: AA