Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi: Kamuda çift maaşa son!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiği andan itibaren üzerinde çalıştığı kamu tasarruf tedbirleriyle ilgili düzenleme artık Meclis'te. Bu kapsamda kamuda birden fazla maaş uygulamasına son verilecek ve kamu görevlileri sadece bir görevi için yalnızca bir maaş alacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi: Kamuda çift maaşa son!
Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi: Kamuda çift maaşa son!
Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerinin yasal çerçevesini oluşturacak kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte kamuda birden fazla maaş alma dönemi de sona erecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi: Kamuda çift maaşa son!

Her statüdeki kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak. O maaş en yüksek devlet memuru maaşı olan 92 bin lirayı aşamayacak. Bunun üzerinde verilecek bir huzur hakkı, görev tazminatı gibi bir bedel varsa, o Hazine'ye gelir olarak aktarılacak.

TEDBİRLERE UYMAYANLAR BAKANLIĞA BİLDİRİLECEK
32 maddeden oluşan düzenleme dikkat çeken maddelerden biride tasarruf tedbirlerini uygulamayan bürokratlara maaş kesintisi ya da işten çıkarmaya kadar pek çok idari ceza verilebilecek ve denetimini de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi: Kamuda çift maaşa son!

TEDBİRLER BAKANLIK TARAFINDAN DENETLENECEK
Kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun idarelerince veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca izlenmesi ve denetlenmesi sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında tabi oldukları mevzuat uyarınca disiplin hükümleri uygulanacak. Sonuçları idarelerince Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

KAMUDA ÇALIŞANLAR BİRDEN FAZLA MAAŞ ALAMAYACAK
Hazırlana yasa teklifine göre, özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliğinde ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilecek. Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi: Kamuda çift maaşa son!

ÜST SINIR NE KADAR OLACAK?
Yasa teklifini sunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler şu yanıtı verdi;

“Birden fazla maaş almaya nasıl bir üst sınır geleceğinin' sorulması üzerine “Şu anda yaptığımız değişiklik şu, özel şirket statüsünde olup devlet payını temsilen görev yapılan birçok kurum ve kuruluş var. Dolayısıyla buradaki genel kurul tarafından belirlenen rakamlara biz karışmıyoruz. Bu rakamlar, ne belirlendiyse Hazine ve Maliye Bakanlığımızın belirlediği bir ortak hesaba gelecek, hazineye gelir elde edilecek, hizmetlerden dolayı emek sarf edildiği için şu andaki durum içerisinde üst sınır şu anda 92 bin lira. Bunun üzerinde alamayacaklar. Üzerinde verilecek bir huzur hakkı, görev tazminatı gibi bir bedel varsa hazineye gelir elde edilecek” dedi.