Vergide iki yeni uygulama! Bayram sonrası Meclis'te görüşülecek: İşte öne çıkan düzenlemeler

AK Parti, ekonomik program çerçevesinde yapılacak düzenlemeleri iki ayrı yasa teklifi şeklinde Meclis gündemine taşımayı kararlaştırdı. Vergi ve tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin yer alacağı teklifler Kurban Bayramı sonrasında Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Vergide iki yeni uygulama! Bayram sonrası Meclis'te görüşülecek: İşte öne çıkan düzenlemeler
Meclis tatile girmeden önce yasalaşması beklenen düzenlemeler kapsamında 226 milyar liranın üstünde bir ek gelir bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, AK Parti grubunda hazırlıkları devam eden yasa tekliflerinde öne çıkan düzenlemeler şöyle:

90 MİLYARLIK GELİR

Bazı AB ve OECD ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de asgari kurumlar vergisi uygulaması öngörülüyor.

Bu vergi, tahakkuk eden kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10'u olarak hesaplanan asgari vergiden veya beyan edilen hasılatın yüzde 2'si matrah kabul edilerek kurumlar vergisi oranında hesaplanan asgari vergiden, yüksek olanından az olamayacak. Uygulamayla 2025 yılı için ilave 90 milyar TL yıllık gelir etkisi öngörülüyor.

Vergide iki yeni uygulama! Bayram sonrası Meclis'te görüşülecek: İşte öne çıkan düzenlemeler

PEŞİN ALINACAK

Asgari Gelir Vergisi uygulamasına göre doktor, dişçi, mali müşavir gibi serbest meslek erbabından peşin vergi alınacak. Bu yapılırken bir alt sınır belirlenecek.

Yıl sonunda giderleri ile ilgili belgeler sunulup zarar ettiği gösterilirse mahsuplaşmaya gidilecek. Uygulamaya 2025'ten itibaren geçilmesi durumunda yıllık 37.4 milyar TL gelir etkisi öngörülüyor.

MOTO KURYE VERGİ

126 bini aşkın moto kuryeye bu hizmetleri karşılığı yapılan ödemelerden yüzde 15 oranında tevkifat yapılması ve bir takvim yılı içinde elde ettikleri gelirlerin tarifenin dördüncü dilimini aşmaması halinde tevkifatın nihai vergileme olması, aşması halinde ise beyanname verilmesi öngörülüyor.

OSB VE LİMAN İSTİSNASINA DÜZEN

Taslakla deniz taşıma araçlarına limanlarda verilen hizmetlere uygulanan KDV istisnasının kapsamı daraltılıyor. Ulusal güvenlik kuruluşlarının ihtiyaçları için yapılan birçok alım KDV'den istisna tutuluyor.

Vergide iki yeni uygulama! Bayram sonrası Meclis'te görüşülecek: İşte öne çıkan düzenlemeler

Türkiye'de 2024 yılı için hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil satış bedeli 1 milyon 591 bin TL'nin altında olan binek otomobiller, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olanlar için 5 yılda bir kez olmak üzere ÖTV'den muaf tutuluyor.

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin altyapı ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşaasına ilişkin süreçlerde uygulanan KDV istisnalarının da daraltılması planlanıyor.

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren kurumların ihracattan elde ettikleri kazançların istisna olması, yurtiçine yaptıkları satışlardan elde edilen kazançlara tanınan istisnanın kaldırılması planlanıyor.

YURTDIŞI HARCI ARTIYOR

150 TL olan yurtdışı çıkış harcının da artırılması öngörülüyor. Yap-işlet-devret ve kamu-özel işbirliği (KÖİ) ile yapılan projeler kapsamında elde edilen kazançların vergisinin yüzde 25'ten 30'a çıkarılması planlanıyor.

Vergide iki yeni uygulama! Bayram sonrası Meclis'te görüşülecek: İşte öne çıkan düzenlemeler

Yıllık konsolide hasılatı 750 milyon euro eşiğini aşan çok uluslu işletme ek vergi getirilmesi öngörülüyor. Tam mükellef kurumlara ait olan ve 2 yıldan fazla süreyle elde tutulan BİST'te işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara uygulanan gelir vergisi istisnası kaldırılıyor.

Kurumların aktiflerinde iki yıldan fazla bulunan iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazançların yüzde 75'i kurumlar vergisinden istisna tutuluyor. Taslakta bu oranın yüzde 25'e indirilmesi öngörülüyor.