Danıştay'dan Mansur Yavaş'a şok: Kanuna aykırı bulundu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihaleleri açık ve şeffaf bir şekilde yaptığını söylese de Danıştay, Yavaş'ın ihale oyununu bozdu. Danıştay, 500 ATM kabin yerinin 10 yıl süreyle kiraya verilmesi ihalesini kanuna aykırı buldu.

Danıştay'dan Mansur Yavaş'a şok: Kanuna aykırı bulundu
Danıştay'dan Mansur Yavaş'a şok: Kanuna aykırı bulundu
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) kapalı teklif usulüyle çıktığı ihaleye katılımı zorlaştırınca ihaleye yalnızca bir şirket 8 milyon 148 bin TL bedelle teklif zarfı sundu. Aynı şirket, sözlü arttırımın ardından 8 milyon 168 bin TL bedelle ihaleyi kazandı ve ABB ile kira sözleşmesi imzaladı.

Reaktif Beton Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., ihalenin hukuka aykırı yapıldığı, ihale şartnamesinde yer alan belgelere bakıldığında bir şirketin tarif edildiği, ihalede rekabet ortamının oluşmadığı ve kamu zararının meydana geldiği gerekçesiyle dava açtı. İlk derece mahkemesi, dava konusu işlemleri hukuka uygun bularak davanın reddine karar verdi. Reaktif Beton bu kez kararı temyiz etmek için Danıştay'ın yolunu tuttu.

Temyiz dilekçesinde, "İhale için istenen belgelerde belli bir şirketin tarif edildiği, ihaleye katılacak şirketin halihazırda 50 personeli istihdam etmesi ve bu personelden en az birinin harita mühendisi, birinin harita teknikeri, birinin inşaat mühendisi, birinin inşaat teknikeri, birinin elektrik-elektronik mühendisi, birinin elektrik teknisyeni, birinin makine mühendisi, birinin makine teknisyeni olmak üzere 8 adet teknik personel olması şartının rekabeti önleyici, adrese teslim hüküm olduğu, ihalede rekabet ortamının oluşmadığı ve kamu zararı meydana geldiği" belirtildi.

Danıştay 13. Dairesi, ihale şartnamesinde yer alan maddelerin yeterli sayıda katılımcının ihaleye iştirak etmesini zorlaştırdığını ve katılımcı sayısını düşürdüğünü vurguladı. Danıştay, katılımı engelleyici ve rekabeti daraltıcı nitelikte yeterlik şartlarının arandığı dava konusu işlemde hukuka uygunluk, ilk derece mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna vardı. Danıştay 13. Dairesi, Ankara 13. İdare Mahkemesi'nin kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verdi.