Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Vergi borcuna büyük fırsat: İşte son başvuru tarihi...

Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldüren yapılandırma yasası vergi borcu olanlara da büyük fırsat sunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı milyonlarca vatandaşın elini rahatlatacak imkân ve ödeme kolaylıkları başta olmak üzere yapılandırma fırsatları, ödeme takvimini anlatan tebliğ taslağı hazırladı.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Vergi borcuna büyük fırsat: İşte son başvuru tarihi...
Yasa kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan bütün borçlar yapılandırılabilecek. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin ilgili kuruma 31 Mayıs'a kadar başvurması gerekiyor.

Yapılandırma tutarlarının ilk taksitini 30 Haziran'a kadar, diğer taksitler de bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde 48 eşit taksitle ödenebilecek.

DAVASI SÜRENE BÜYÜK FIRSAT

Yapılandırma kanunu vergi mahkemesinde davası sürenler için de büyük fırsat sunuyor. Örneğin; Şubat 2020 dönemine ilişkin KDV incelemesinde 680 bin lira vergi ve bir kat ceza kesilen mükellefin vergi mahkemesine açtığı dava yasanın yayım tarihi itibariyle karara bağlanmamıştır.

Vergi aslının yüzde 50'siyle bu tutara tahakkuk ve gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarını yasada öngörülen sürede ödemesi durumunda verginin kalan yüzde 50'si ile gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek.


Buna göre 426 bin 275 lira borcunu yasada öngörülen şekilde ödenmesi halinde 1 milyon 698 bin 436 liralık alacağın tahsilinden vazgeçilecek.

Ekim 2022'de tebliğ edilen elektronik ortamda bildirimde bulunmadığı için 3400 lira özel usulsüzlük cezası tebliğ edilen mükellef yapılandırma kapsamında bu tutarın yarısını yatıracak. Böylece 1700 liralık özel usulsüzlük cezasının tahsilinden vazgeçilecek.

EMLAK VERGİSİ BORCU OLANA DA KOLAYLIK

Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi borçlarında peşin ödeme, taksitli seçeneklerde vatandaşlara büyük kolaylık sağlanıyor.

31 Aralık 2022 tarihinde önce verilmesi gerektiği halde yasanın yayımı tarihi itibariyle emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya vergisini eksik yatıranlar gecikme faizi, zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı ödeyerek cezalardan kurtulabilecek.

Bundan yararlanmak isteyenlerin başvuru dilekçesiyle birlikte kapsama giren dönemlere ilişkin vergi bildirimlerini 31 Mayıs 2023'e kadar ilgili belediyeye vermesi gerekiyor.

MATRAH ARTIRIMINA DİKKAT

Örneğin; ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefin 2019 yılı için beyan ettiği gelir vergisi matrahı 85 bin lira olup matrahının 42 bin lirası basit usulde tespit edilen ticari kazanç, 43 bin lirası konut kira gelirinden oluşuyor.

Söz konusu yıla ait beyannamesini kanuni süresinde veren bu mükellefin beyanına göre hesaplanan matrah 25 bin 500 lira olup artırımda bulunacakları asgari matrahın tespitinde, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrah tutarları esas alınacak.

Buna göre asgari matrah tutarı 66 bin 400 liradan aşağı olamayacağından hesaplamada bu tutar dikkate alınacak. Mükellefin artırım nedeniyle ödemesi gereken gelir vergisi 9 bin 960 lira olacak. Söz konusu vergi peşin ödenebileceği gibi 12 iki eşit taksit hâlinde de ödenebilecek.


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI