Ticaret Bakanlığı, Yer Değiştirmeye Tabi Personelinin Atama Esaslarını Düzenledi

Ticaret Bakanlığı, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olacak personeline yönelik usul ve esasları belirledi.

Bakanlığın "Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Ticaret Bakanlığının oluşturulmasıyla mülga olan Ekonomi ile Gümrük ve Ticaret bakanlıklarının yer değiştirme yönetmelikleri de yürürlükten kaldırıldı.

Yeni düzenlemeyle, yer değiştirmeyle atamaya tabi Bakanlık personelinin atanmalarının belirli kurallara bağlanması, görevde verimliliği artırmak ve personelin yurdun değişik hizmet bölgelerinde görev yapmalarını sağlayarak hizmetin sürekliliğinin temin edilmesi amaçlanıyor.

Buna göre, yer değiştirme suretiyle atamalarda Bakanlığın standart kadro sayısı ve hizmet ihtiyacı öncelikli olarak dikkate alınacak, personel mazeretleri, Bakanlığın standart kadro sayısı ve hizmet ihtiyacı çerçevesinde göz önünde bulundurulacak.

Yer değiştirme suretiyle atamalar; ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet birimlerinin iş ve işlemleri dikkate alınmak suretiyle oluşturulan hizmet bölgeleri veya hizmet birimleri arasında yapılacak.

Herhangi bir nedenle görev yaptığı zorunlu hizmet bölgesindeki hizmet süresini tamamlamadan hizmet biriminden ayrılan personelin kalan zorunlu hizmet süresinin hesaplanmasında, çalışılan hizmet biriminde geçen süreler o hizmet birimi için belirlenen zorunlu hizmet süresine yüzdelik olarak oranlanacak. Bu oranların toplamı yüzde 100'e ulaştığında personel zorunlu hizmet süresini tamamlamış sayılacak.

Bölge müdür yardımcısı, gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, şube müdürü, bölge amiri, şef, muayene memuru, muhafaza memuru, memur, tasfiye işletme müdürü, işletme müdür yardımcısı, şef, memur, ambar memuru ve benzeri bazı unvanlar için hizmet puanı hesaplanacak.

Yer değiştirme suretiyle atama işlemleri her yılın haziran-eylül döneminde yapılacak. Ancak, can güvenliği, engellilik ve sağlık mazereti bulunanların atamaları ile görevde yükselme, hizmetin gereği, olağan dışı durumlar ile gerçek dışı beyanın tespiti halinde yer değiştirme dönemi beklenmeyecek.

Dedektör köpek idarecisi, x-ray operatörü ve gemi arama eğiticisi olarak görevlendirilen muhafaza memurları, gümrükler muhafaza kriminal laboratuvar müdürlüklerinde inceleme ile görevlendirilen personel ile kaptan, makinist ve gemi adamı unvanlı personelin atamaları da bu kapsamda olmayacak.

Yürürlükten kaldırılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereğince bulundukları hizmet bölgelerindeki hizmet süresini doldurmuş olan personel, 2021 yılı yer değiştirme döneminde yeni yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulacak. 2021 yılı yer değiştirme işlemleri, Bakanlıkça ilan edilecek takvime göre gerçekleştirilecek.

Yönetmelikle, hangi personelin yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olacağı ile hizmet bölgelerine göre uygulanacak hizmet süreleri de belirlendi.

Kaynak: AA

Bu haber AA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.