Adalar Belediyesi karıştı! CHP'li Meclis üyeleri bile isyan etti!

Adalar Belediyesi CHP'li Meclis üyeleri, sorun yumağı haline geldiğini görev ve yetkilerini yerine getirmediği için Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün ve Basın Yayın Müdürlüğü'nün kapatılmasını istedi. Belediye yönetimi teamülleri yok sayıp önergeyi oylamaya sunmadan kapattı. Belediye Başkanıyla birlikte 12 meclis üyesi olan Adalar ilçesinde 3 CHP'li 2 AK Partili 1 DSP'li meclis üyeleri verdikleri dilekçe ile meclisin olağanüstü toplanmasını istedi. DSP'den de müdürlüklere ilişkin 'yolsuzluk' iddiaları gündeme getirildi

Adalar Belediyesi karıştı! CHP'li Meclis üyeleri bile isyan etti!
Adalar Belediyesi karıştı! CHP'li Meclis üyeleri bile isyan etti!
Tam kapanma uygulamasından sonra başlayan il ve ilçe meclisleri ilk bileşimi Mayıs ayının 17'sinde yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda kaybolan 978 atın ve bakımsızlıktan ölen 225 at skandalıyla gündemde olan Adalar Belediyesi yapılan mecliste çarpıcı bir konu gündeme geldi. CHP'li belediyenin CHP'li meclis üyesi Mehmet Dündar Tıraş tarafından başkanlık makamına Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün ve Basın Yayın Müdürlüğü'nün kapatılmasına ilişkin teklif önergesi verildi.

'KADROLU BİR TANE MEMUR YOK...'

Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün kapatılmasına ilişkin verilen önergede; "Adalar Belediye Meclisi'nin 2019 yılı 29 numaralı meclis kararı ile kurulan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün kuruluşundan bu yana hiç asaleten atama yapılmaması ve kadrolu bir tane dahi memurun olmaması iş ve işlemlerin işçilerle yürütülmek zorunda olması ve kuruluşundan bu yana geçen 2 yıl süre içerisinde 4 tane müdür değiştirilmesi ile kuruluşa ait 2019/29 numaralı Belediye Meclisi kararımızın İBB meclisi kararınca reddedilmesi sebebiyle Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün meclis kararımızın onaylanmasının itibaren kapatılmasına, bu konuda bu müdürlüğe verilen ödeneklerin ve iş ve işlemlerin Yazı İşleri Müdürlüğü'ne devredilmesi, Yazı İşleri Müdürlüğü'nde Ruhsat Şefliği kurulmasına denetim işlerinin de daha önce olduğu gibi Zabıta Müdürlüğü'nce yapılmasına, yine bu müdürlüğe ait müdür kadrosunun iptal edilmesine ödenek devrine ilişkin cetvellerin Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce kadro iptaline ilişkin kadro cetvelinin de İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanarak Plan ve Bütçe komisyonuna sunulması önergemizin kabulü ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini gündeme alınmasını belediye meclisine havalesini arz ederim" denildi.

'GÖREVİNİ YERİNE GETİRMİYOR'

Basın ve Yayın Müdürlüğü'nün kapatılmasına ilişkin ise "Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün kurulduğu tarihten bu yana çalışma yönetmeliğinde belirtilen 'kurum imajını güçlendirmek, belediye hizmetlerini halka duyurmak, halkın yönetime katkısını sağlamak gibi' belediye meclisince çalışma yönetmeliği ile kendisine verilen görevleri layıkıyla yerine getiremediğinden ve kuruluşundan bu yana yeterince personel olmasına rağmen hiç asil müdür ile temsil edilmediğinden kapatılmasına, temsil ve ağırlama gideri ödeneğini harcama yetkisi ile tüm bütçesinin Yazı İşleri Müdürlüğü'ne devrine, Yazı İşleri Müdürlüğü'nde Basın ve Halkla İlişkiler Şefliği kurulmasına, müdür kadrosunun iptal edilmesine, devir işlemine ait ödenek cetvellerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce kadro cetvellerinin İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nce Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulmasına önergemizin kabulü ile Plan Ve Bütçe Komisyonu'na havalesini gündeme alınmasını belediye meclisine havalesini arz ederim" ifadelerine yer verildi.

Adalar Belediyesi karıştı! CHP'li Meclis üyeleri bile isyan etti!

6 MECLİS ÜYESİ İMZASIYLA DİLEKÇE VERİLDİ

CHP'li meclis üyesi tarafından verilen önerge iddiaya göre mecliste Yazı İşleri Müdürü Feza Güzel'in Belediye Başkanı Erdem Gül'e ilettiği yazı ile önlendi. Tıraş tarafından verilen önerge oylanmadan Belediye Başkanı Gül tarafından başka bir maddeye geçilerek meclis kapatıldı. Meclis teamüllerinin yok sayıldığı bileşim sonrasında 3 CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Dündar Tıraş, Nesrin Karanfil, Fatma Bucak ile birlikte Demokratik Sol Partisi (DSP) meclis üyesi Muzaffer Yıldırım ve AK Partili Nesrin Deriş ile Kemal Türkyılmaz imzasıyla belediye başkanı Erdem Gül'e gönderilen dilekçe ile meclisin olağanüstü toplanılması istendi.

'MENFAAT ÇETESİ USULSÜZLÜĞÜN ARKASINDA DURUYOR'

Belediye yönetimi tarafından önergenin görüşülmeden geçiştirilmesi sonrasında DSP İlçe Başkanlığı konuya ilişkin basın açıklamasında bulundu. DSP Adalar İlçe Bakanı Nail Murat Pekin tarafından yapılan basın açıklamasında, kapatılması istenen müdürlüklerin sorun yumağı haline geldiği ve yolsuzluğun adresi olduklarına değinildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adalar belediyesinde iki tane sorun yumağı olmuş müdürlük bulunmaktadır. Birisi Ruhsat Denetim Müdürlüğü, diğeri Basın Yayın Müdürlüğüdür. Birincisi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından verilen işletme ruhsatlarının ve Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetim işlerinin, daha kolay yapılması ve Yazı İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü üzerindeki iş yükünün azaltılması amacıyla 2019 yılında Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü adıyla yeni bir müdürlük olarak kurulmuştur. Ancak bu müdürlük son bir sene içinde tamamen bir yolsuzluk müdürlüğü hâline getirilmiş, parayı verenin ruhsat aldığı bir müdürlük haline gelmiştir. Son bir sene içinde verilen ruhsatların neredeyse tamamının, geçen ay iptal edilmesi bunun açık göstergesidir. Diğer müdürlük ise yıllardır belediyenin her türlü gizli kapaklı işlerinin örtülü finans kaynaklarının organize edildiği bir müdürlük haline gelmiştir. Bu sebeple, 17 Mayıs tarihli meclis toplantısında bu müdürlüklerin kapatılması için CHP Meclis Üyesi Mehmet Dündar Tıraş tarafından bir önerge verilmiş, ancak belediye içinde bulunan çete elemanları bu önergeyi tüm kanun hükümlerine aykırı olarak oylamaya sokmamışlardır. 18 Mayıs'ta CHP, AK Parti ve DSP üyelerinin bulunduğu 6 meclis üyesi bu konuda belediye başkanına yasal durumu ikaz eden bir dilekçe vermiş olup, kanunen yapılması gereken oylamanın olağanüstü gündemle meclise getirilmesi talebinde bulunmuşlardır. Belediye başkanı ve etrafındaki menfaat çetesi hala bu usulsüzlüğün arkasında durmaya devam etmesi halinde tarafından gerekli müracaatlar yapılacaktır."