GEKA, Sosyal Sorunları Çözmek İçin Proje Geliştirmeye Davet Ediyor

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Güney Ege’deki sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda yürüttüğü 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, uygun başvuru sahiplerinden proje önerileri bekliyor.

GEKA, Sosyal Sorunları Çözmek İçin Proje Geliştirmeye Davet Ediyor


GEKA, bölgede yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları gidermek amacıyla uygun başvuru sahiplerinden 1 Mart 2021 tarihine kadar proje önerilerini bekliyor. GEKA’nın proje fikirlerini almasından sonra projelerin, programın önceliklerine ve amaçlarına uygunluğu değerlendirilecek. Kriterlere uygun başarılı proje fikirleri, GEKA koordinasyonunda başvuru yapan kuruluşla birlikte geliştirilerek kuruluşun projeyi tamamlaması sağlanacak. Son olarak, yapılan değerlendirmenin ardından her ilden 4 adet proje ajans tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulduğu belirtildi.

Program belirlenen yönetici şirketlerini kapsıyor

Programa, “Kar Amacı Güden İşletmeler” ile “Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar” başvuru yapabileceği belirtildi. Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketlerini kapsıyor olduğunu belirtildi.

Belirlenen projelere öncelik verilecek

2021 yılı SOGEP kapsamında istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal girişimcilik ve yenilikçilik, sosyal içerme ve sosyal sorumluluk öncelikleri doğrultusunda projelerin geliştirilmesi ve bölgedeki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sunması bekleniyor. İstihdam edilebilirliği artırmak önceliği doğrultusunda, “toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,” “genç istihdamını artırmaya” ve “ildeki, bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşeri sermayenin geliştirilmesine” yönelik projelere öncelik verilecek.

“Sosyal girişimcilik ve yenilikçilik” önceliği kapsamında değerlendirilecek

Sosyal girişimcilik ve yenilikçilik önceliği kapsamında projelerin, sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına, istihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine olanak sağlaması gerekiyor. Ayrıca, sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren aracı kurumların işleteceği ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler de “sosyal girişimcilik ve yenilikçilik” önceliği kapsamında değerlendirilecek.

Yenilikçi ve model nitelikli projeler öncelikli olacak

Sosyal içerme önceliği kapsamında ise; “sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,” “toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine” ve “dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler” öncelikli olacak. Sosyal sorumluluk önceliği programın kar amacı güden kuruluşlarını kapsıyor ve projenin sosyal bir sorunun çözümüne yönelik faaliyetleri içermesi gerekiyor. Ayrıca bu öncelik kapsamında projenin, bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya hizmet etmesi, program öncelik alanlarına veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne katkı sağlaması bekleniyor.

Başarılı bulunan projeler uygulamaya geçecek

İki aşamalı yürütülecek başvuru aşamasında öncelikle en geç 1 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar, ajansın geka.gov.tr web sitesinde yer alan SOGEP Proje Öneri Formunun doldurularak ya da e-posta adresine gönderilmesi gerektiği belirtildi. Ajans tarafından programın amacına ve önceliklerine uygun bulunan proje fikirleri ikinci aşamaya geçeceği, başvuru sahibi kurum ile birlikte GEKA koordinasyonunda proje geliştirme çalışmaları gerçekleştirileceği söylendi. Aydın, Denizli ve Muğla’dan en yüksek uygunluk kriterine sahip dörder adet proje GEKA tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunularak, bakanlığın değerlendirmesinin ardından başarılı bulunan projeler uygulamaya geçeceği belirtildi.

GEKA’nın 2019 ve 2020 yıllarında yürüttüğü program kapsamında toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlayan Aydın, Denizli ve Muğla’dan 6 adet proje başarılı bulunarak uygulama aşamasına geçti. Söz konusu 6 proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplam 6 milyon 435 bin TL destek almaya hak kazandı.

Kaynak: İHA

Bu haber İHA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.