Vergi Kanunlarina Iliskin Düzenleme Içeren Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi (3)

Belge basimiyla ilgili bildirim görevini, belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik, hatali yapan matbaa isletmecilerine 1400 lira özel usulsüzlük cezasi kesilecek.

Belge basimiyla ilgili bildirim görevini, belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik, hatali yapan matbaa isletmecilerine 1400 lira özel usulsüzlük cezasi uygulanacak.

Kanuna göre amortismanin süre bakimindan uygulanmasina yönelik usullere yenileri ekleniyor.

Dileyen mükellefler, amortisman islemine, isletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kiymetler için bunlarin kullanima hazir oldugu tarihte baslayip ve her bir hesap dönemi için kiymetin aktifte kaldigi süre kadar, gün esasina göre amortisman ayirabilecek.

Sürenin gün olarak hesaplanmasi için Hazine ve Maliye Bakanliginca tespit ve ilan edilen faydali ömür süreleri, 365 ile çarpilacak. Mükellefler, belirlenen faydali ömürlerden kisa olmamak üzere amortisman süresini, her yil için ayni nispet olmak kaydiyla belirleyebilecek. Bu süre Hazine ve Maliye Bakanliginca belirlenen sürenin 2 katini ve 50 yili asamayacak. Mükellefler bu tercihlerini, iktisadi kiymetin envantere alindigi geçici vergi dönemi sonu itibariyla kullanacak. Bu sekilde belirlenen amortisman süresi ve orani, izleyen dönemlerde degistirilemeyecek.

Amortisman hesaplanmasina baslandiktan sonra bu hesaplama seklinden vazgeçilemeyecek.

Yapilan protestoya veya yazi ile bir defadan fazla istenilmesine ragmen borçlunun ödemedigi dava ve icra takibine degmeyecek derecede küçük olan alacaklara iliskin azami bir tutar belirlenerek, bu konudaki belirsizlik gideriliyor. Protestoya veya yazi ile bir defadan fazla istenilmesine ragmen borçlu tarafindan ödenmemis ve 3 bin lirayi asmayan alacaklar, süpheli alacak sayilacak. Süpheli alacak hükümleri, isletme hesabi esasinda defter tutan mükellefler açisindan da uygulanabilecek.

- Mevcut uygulamadaki tereddütlü hususlar gideriliyor

Amortismana tabi mallarin satilmasinda mevcut uygulamadaki tereddütlü hususlar gideriliyor.

Satilan iktisadi kiymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kiymetin iktisabi, isin niteligine göre zorunlu bulunur veya bu hususta isletmeyi idare edenlerce karar verilmis ve tesebbüse geçilmis olursa, satistan dogan kar, satisin yapildigi tarihi takip eden üçüncü takvim yilinin sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta tutulabilecek. Bu süre içinde satilan iktisadi kiymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kiymetin iktisabi gerçeklesmezse, geçici hesapta tutulan kar, satisin yapildigi yili takip eden üçüncü takvim yilinin kar ve zarar hesabina eklenecek.

Yangin, deprem, sel, su basmasi gibi afetler yüzünden tamamen veya kismen ziyaa ugrayan amortismana tabi iktisadi kiymetler için alinan sigorta tazminati ile ziyaa ugrayan amortismana tabi iktisadi kiymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kiymetin iktisabi isin niteligine göre zorunlu bulunur veya bu hususta isletmeyi idare edenlerce karar verilmis ve tesebbüse geçilmis olursa tazminat fazlasi, bilanço esasina göre defter tutan mükellef tarafindan üçüncü takvim yilinin sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta tutulabilecek.

Pasifte geçici bir hesapta tutulan tazminat fazlasi, finansal kiralama yoluyla edinilenler de dahil olmak üzere, iktisap edilen bir veya birden fazla kiymetin ayrilacak amortismanlarina mahsup edilecek. Bu mahsup tamamlandiktan sonra itfa edilmemis olarak kalan degerlerin amortismanina devam olunacak.

- Vergi ziyai cezasi yüzde 50 oraninda artirilarak uygulanacak

Vergi ziyaina sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten ceza kesilen ve cezasi kesinlesenlere, vergi ziyai cezasinda; cezanin kesinlestigi tarihi izleyen günden itibaren 5. yilin isabet ettigi takvim yilinin sonuna kadar, usulsüzlükte cezanin; kesinlestigi tarihi izleyen günden itibaren 2. yilin isabet ettigi takvim yilinin sonuna kadar tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyai cezasi yüzde 50, usulsüzlük cezasi yüzde 25 oraninda artirilarak uygulanacak. Artirim tutari kesinlesen cezadan, kesinlesen birden fazla ceza olmasi durumunda tutar itibariyla en yükseginden fazla olamayacak.

Kagit ortaminda yapilan, tutulan kayit ve defterlere yönelik olarak kayit nizamina iliskin hükümlere uyulmamasi durumunda kesilecek cezalar ile elektronik kayit ve defter uygulamalarindaki kayit nizamina uyulmamasi fiillerine uygulanacak cezalarin ayni mahiyette olmasi ve bu fiillere karsilik olarak birinci derece usulsüzlük cezasi kesilmesi temin edilerek uygulamada yasanan tereddütler giderilecek.

- Özel usulsüzlük cezasi

Gider pusulasinin hiç düzenlenmemis sayildigi durumlara bagli olarak özel usulsüzlük cezasi kesilebilmesi temin edilecek.

Tasdik kapsamina alinan konulara iliskin ibraz edilmesi gereken yeminli mali müsavir tasdik raporunun, belirlenen sürede ibraz yükümlülügünü yerine getirmeyen mükellef adina özel usulsüzlük cezasi kesilecek.

Belge basimiyla ilgili bildirim görevini, belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik veya hatali yapan matbaa isletmecilerine 1400 lira özel usulsüzlük cezasi verilecek.

Özel usulsüzlük cezasi, bildirimin belirlenen sürenin sonundan baslayarak 30 gün içinde yapilmasi ya da eksik veya hatali yapilan bildirimin ayni süre içinde tamamlanmasi, düzeltilmesi durumunda yari oraninda uygulanacak.

Yeminli mali müsavir tasdik raporunun belirtilen sürede ibraz edilmemesi durumunda, tasdik raporu ibraz sarti getirilen mükellef adina 50 bin liradan az ve 500 bin liradan fazla olmamak üzere, yararlanilmasi tasdik raporunun ibrazi sartina baglanan tutarin yüzde 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezasi kesilecek.

Ihtilaflarin azaltilmasi ve vergisel süreçlerde etkinligin artirilmasi için 5 bin Türk lirasini asan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarina iliskin uzlasma talep edilebilmesi ve bu tutari asmayan usulsüzlük cezalari içinse Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen indirim oraninin yüzde 50 artirimli olarak uygulanmasi saglaniyor.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Bu haber AA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.