İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı yüzde 69,7'e yükseldi

Aralıkta İmalat sanayiinde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 5,0 puan artarken, bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak 69,7 seviyesinde gerçekleşti.

  Tü ; rkiye İstatistik Kurumu ' ndan ( TÜ ; İK ) yapılan aç ; ıklamada , ' NACE Rev . 1 . 1 ' e gö ; re Aylık İmalat Sanayi Eğilim Anketi ' ne cevap veren 4835 işyerinden derlenen verilerin analiz sonuç ; larına gö ; re , 2008 yılı Aralık ayında 64 , 7 olan ü ; retim değeri ağırlıklı kapasite kullanım oranı , 2009 yılı Aralık ayında 69 , 7 seviyesinde gerç ; ekleşmiştir . İç ; pazarda talep yetersizliği , işyerlerinin tam kapasite ile ç ; alışmamasının en ö ; nemli nedenidir . 2009 Aralık ayında , işyerlerinin , tam kapasite ile ç ; alışmamasının nedenleri arasında talep yetersizliği ilk sıradadır . İç ; pazarda talep yetersizliği yü ; zde 53 , 9 ve dış pazarda talep yetersizliği yü ; zde 31 , 2 oranında etkili olmuştur . Mali imkansızlıklar yü ; zde 3 , 3 , yerli mallarda hammadde yetersizliği yü ; zde 3 , 7 ve ithal mallarda hammadde yetersizliği yü ; zde 1 , 6 , işç ; ilerle ilgili meseleler ise yü ; zde 0 , 9 oranında etkili olmuştur . İşyerlerinde 2009 yılı Aralık ayı ü ; retim miktarı bir ö ; nceki aya gö ; re yü ; zde 1 , 2 artmıştır . Ocak ayında ü ; retim miktarının yü ; zde 0 , 1 artacağı beklenmektedir . Aralık ayı satış miktarı yü ; zde 10 , 5 artmıştır . Ocak ayında yü ; zde 5 , 9 azalacağı beklenmektedir . Aralık ayı satış fiyatları bir ö ; nceki aya gö ; re yü ; zde 0 , 2 azalmıştır . Ocak ayında yü ; zde 0 , 3 artacağı beklenmektedir . Aralık ayı hammadde fiyatları yü ; zde 0 , 5 artmıştır . Ocak ayında yü ; zde 0 , 5 artacağı beklenmektedir ' denildi .