USD (Alış - Satış) : 7,45 - 7,47 EURO (Alış - Satış) : 8,98 - 8,99

'Çeyrek asırdır akan kan duracak!'

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, 'Demokratik Çözüm Süreci'nde 29 Temmuz'dan bugüne gelinen noktayla ilgili açıklama yaptı.

Güncel / 31 Ağustos 2009 Pazartesi 12:37
'Çeyrek asırdır akan kan duracak!'

 

ATALAY ' IN AÇ ; IKLAMALARI :

Sö ; zlerime bir rahmet dileğiyle başlıyorum . Bildiğiniz gibi dü ; n Şemdinli ' de 4 şehidimiz var . Ü ; zü ; ntü ; mü ; zü ; ifade ediyorum . Şehitlerimize Allah ' tan rahmet , ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum . İnşallah yü ; rü ; ttü ; ğü ; mü ; z ç ; alışmalar başarıyla sonuç ; lanır da bu olaylar bir daha yaşanmaz .

Bildiğiniz gibi 1 ay ö ; nce yine bu salonda sizinle bir araya gelmiş ve birtakım ç ; alışmalarla ilgili bilgi vermiştik . Biz bu sü ; reç ; te herkesin katkısının ö ; nemli olduğunu belirtmiştik . Bu ç ; erç ; evede ç ; ok ö ; nemli kapsamlı ç ; alışmalar yaptık .

GÖ ; RÜ ; ŞMELER

Toplumun ç ; ok farklı kesimlerinden ve 5 siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldik . 22 sivil toplum kuruluşu , 11 meslek ö ; rgü ; tü ; ile biraraya gelerek gö ; rü ; ş alışverişinde bulunduk . Şehit ailelerini temsil eden 24 dernek ile gö ; rü ; ştü ; k . Ve gö ; rü ; şlerine gü ; vendiğimiz şahıslarla gö ; rü ; ştü ; k .

Bu gö ; rü ; şmelerde pek ç ; ok husus gü ; ndeme getirildi . Farklı kesimlerden fikir aldık . Gö ; rü ; şmelerde muhataplarımızı dinledik ve fikirlerimizi sö ; yledik . Bu konuda da gerç ; ekten hedefe ulaştık . Yaptığımız hemen bü ; tü ; n gö ; rü ; şmelerdee sorunun ç ; ö ; zü ; lmesi gerektiği konusunda toplumda mutabakat olduğunu gö ; rdü ; k . Herkes bir defa terö ; rü ; n bitmesini ve demokratikleşmeyi istiyor . Bu konuda herekesin , siyasi partilerin elini taşın altına koyması ve sorumlu davranması gerekiyor . Bu sü ; reç ; te tü ; m sivil toplum kuruluşları ve muhataplarımız sorumlu davrandı ve sü ; rece mü ; dahil oldular .

Bir ö ; nemli meslek kuruluşumuzun başkanı , bü ; tü ; n değerlendirmeleri yaptıktan sonra kulağıma eğildi ve dedi ki ; ' Tam 30 gü ; ndü ; r rahatsızlığımdan dolayı yatıyordum ama bu ö ; nemli konu iç ; in yataktan kalktım ve geldim ' dedi .

Ve bu sü ; reç ; te kimi işini , kimi tatilini bırakarak geldi ve hepsşi bir emek verdiler . Hepsi bana dosya verdi . Daha ö ; nceden hazırlıkları olanların dışında diğerleri de oturup ç ; alışmış ve dosya hazırlamışlar . TOBB ve sayın Başkan konuya ç ; ok duyarlı davrandılar . Tabandan başlayarak bü ; tü ; n bö ; lge temsilcilikleri toplantılar yapıyorlar ve bize kapsamlı bir rapor getirecekler .

Bir geniş ç ; aplı toplantı planladım . Kadın kuruluşları , yazarlar birlikleri her yelpazeden kuruluşlar vardı . 50 kişi geldi . Ö ; ğlen saatlerinde başladı akşama kadar devam etti . Ve ben o gü ; n orada gelen insanların ne kadar rahat bir ortamda , kimseyi rencide etmeden bu konuyu tartıştıklarını gö ; rdü ; m . Bu toplumumuz iç ; in gü ; zel bir gelişme . Tü ; rkiye ' de artık bü ; yü ; k bir olgunlukla birtakım şeyleri tartışıyoruz .

Bir sivil toplum temsilcisi ' Devlet ilk defa bizim gö ; rü ; şlerimizi dikkate alıyor ve dinliyor ' dedi . Bunu birç ; oğu sö ; yledi . Kamuoyu araştırmaları da yapıyoruz . Bunu da değerlendiriyoruz . Bu ç ; alışmaları da veri olarak kullanıyoruz . Sü ; recin bilimsel boyutu ç ; ok ö ; nemli . Bilim adamlarıyla gö ; rü ; şmelerimiz var . YÖ ; K ile bu konuda gö ; rü ; şeceğiz .

Bö ; ylesine geniş bir mutabakat ç ; ö ; zü ; me ilişkin umutlarımızı ç ; ok arttıdı . Ben ç ; ok umutluyum . STK ' lar , sendikalar , odalar , meslek kuruluşları meğer bu konuda yıllar iç ; inde ne ç ; ok ç ; alışmışlar . Kafa yormuşlar .

ESKİ ALIŞKANILIKLARI TERK EDELİM

Artık eski alışkanlıkları terkedelim . Her aç ; ılımın ardında yabancı bir el aramaktan vazgeç ; elim . Tü ; rkiye ' nin gü ; cü ; ne gü ; venelim . Bu sorunu biz ç ; ö ; zeceğiz . Yü ; rü ; ttü ; ğü ; mü ; z ç ; alışmaları bir yabancı kuruluşun hazırladığını iddia etmek bü ; yü ; k haksızlıktır . Bu Tü ; rkiye ' ye gü ; venmemektir . Uluslararası think-tang / dü ; şü ; nce kuruluşları birç ; ok konuda araştırma yapar ve rapor yazar . Bu kuruluşlar Tü ; rkiye ' de de var . Bunlar da aynı şeyi yapıyor .

Kü ; ç ; ü ; k bir dü ; şü ; nce kuruluşu bir yerde Tü ; rkiye ile ilgili birkaç ; satır bir şey yazdı diye bu aç ; ılımı oraya bağlamak mantık dışıdır . Biz yıllardır terö ; rle mü ; cadele ediyoruz . Bizim uzmanlarımız , fikir beyan eden insanlarımız yok mu? Biz kendi insanımıza gü ; veniyoruz . Bize verilen bü ; tü ; n raporları titizlikle değerlendiriyoruz . Bundan sonra da bu bö ; yle devam edecek .

İLK AŞAMA BAŞARIYLA BİTTİ

Demokratik aç ; ılım sü ; reci ile birlikte Tü ; rkiye ' de ç ; ok verimli tartışmalar yapılmaya başlandı . Ç ; ok değerli analizler yapıldı . Son 1 aya bakarsak ne kadar sağlıklı bir mü ; zakere , değerlendirme sü ; reci olduğunu gö ; rü ; rü ; z . Bununla ö ; vü ; nmeliyiz . Bunda basının da ç ; ok bü ; yü ; k katkısı var . Milletimiz kendi sorunlarını korkmadan , ç ; ekinmeden aç ; ıkç ; a konuşmakta ve ç ; ö ; zü ; m aramaktadır . Bu ç ; ok ö ; nemlidir .

Elbette farklı gö ; rü ; şler olacaktır . Demokratik hukuk develetinde herkes en aykırı gö ; rü ; şleri bile dile getirebilir . Kişilik haklarına saldırmadan , hakarete başvurmadan medeni bir şekilde herşeyi tartışabilriiz . Demokratik aç ; ılım sü ; recinin ilk aşaması ç ; ok başarılı geç ; miştir .

Demokratik aç ; ılım dediğimiz illa ki bü ; yü ; k teklifler , politikalar değildir . Bü ; tü ; n bunlar ç ; ok ö ; nemli gelişmelerdir . Geç ; tiğimiz 1 ay iç ; inde kafaları bulandırmaya ç ; alışan birtakım şeyler de oldu . Bu sü ; reç ; ü ; lkemizin daha huzurlu olmasını sağlamaktır . Bizim amacımız bu ü ; lkede yaşayan herkesin kendini ö ; zgü ; rce ifade ettiği bir demokrasiyi inşa etmektir . Tü ; rkiye terö ; rö ; re ç ; ok can verdi . Yılları acıyla , gö ; zyaşıyla geç ; irdik . Ekmeğe uzanması gereken eller silaha uzanmıştır .

BÖ ; LÜ ; NME SENDROMUNDAN KURTULMALIYIZ

Sü ; rece karşı ç ; ıkanların bir takım yanlış veri ve ö ; ngö ; rü ; lerle , hayali projeler ü ; reterek ç ; alıştığını gö ; rü ; yorum . Kendilerinin kapısını ç ; aldığımzıda kabul etmediler , bizi reddettiler . Bilgi sahibi olmadan ü ; retilen polemikler ü ; lkemize fayda getirmez . Biz birç ; ok kesimle gö ; rü ; ştü ; k ve hiç ; birinin niyetimizle ilgili tereddü ; tü ; yok . Ç ; ü ; nkü ; bizi dinlediler . Anlattık onlara .

Biz herhangi bir paket yahut eylem planı ç ; ıkarmadık . Yaptığımız gö ; rü ; şmelerle bir mutabakata varmak istiyoruz . Muhalefet bizi iç ; erği aç ; ıklamamakla itham ediyor . Bir yandan da ü ; lkeyi bö ; leceğimizi sö ; ylü ; yorlar . Biz anlatmadan ne yapacağımızı bunu nasıl ç ; ıkardılar? Bin yıldır birlikte yaşayan milletimizi bö ; lmeye kimsenin gü ; cü ; yetmez , yetmeyecektir . Ç ; atışma lobisinin değirmenine su taşımaktan artık vazgeç ; ilmesi gerekiyor . Bö ; lü ; nme sendromundan kurtulmalıyız . Hiç ; kimse devletin birliğini , resmi dilinin Tü ; rkç ; e olduğuunu , milli bayrağımızı tartışmıyor . Bunları biz her zaman sö ; yledik . Sayın Başbakan hep sö ; ylü ; yor .

Buradan vatandaşlara sesleniyorum . Bu bir milli birlik , kardeşlik ve huzur projesidir . Bu projede tek bir muhatabımız var o da milletimizdir . Biz milletimize gü ; veniyoruz .

Dü ; n ç ; ok tecrü ; beli bir araştırmacı yazarla bu konuları değerlendirdik . O da ifade etti ' Ben dedi bu kadar yıl araştırmacıyım , her seç ; im sonrası bizim toplumumuzun basiretini hep gö ; rmü ; şü ; mdü ; r ' dedi Ben de aynen dü ; şü ; nü ; yorum . Toplumun ö ; n sezisi , algılamaları o ortak aklı oluşturur ve ç ; ö ; zü ; mü ; bulur . Bu toıplum bu sü ; recin sonuç ; larını inanıyorum ki ç ; ok iyi anlıyor .

Bu sü ; recin sonunda Terö ; r sona erecek , Tü ; rkiye huzura kavuşacak , Yü ; reği dağlanan analara yenileri eklenmeyecek , Kardeşlik duygusu pekişecek , Bö ; lgeye daha fazla kaynak aktarılacak , projeler hızla tamamlanacak , Herkes daha gü ; ç ; lü ; bir Tü ; rkiye ' de yaşayacak , Herkes kendini gü ; vende hissedecek , Demokrasimizin standardı yü ; kselecek , Demokratikleşerek terö ; r sorununu ç ; ö ; zen Tü ; rkiye dü ; nyaya ö ; rnek olacak , Bö ; lgemizde ve dü ; nyada daha etkili bir aktö ; r olacağız . Bu bir bö ; lgenin değil , bü ; tü ; n Tü ; rkiye ' nin atılımıdır .

Ü ; LKENİN BÜ ; TÜ ; NLÜ ; ĞÜ ; NÜ ; N GARANTİSİ BİZİZ

Bizim bunlar dışında bir gizli gü ; ndemimiz yoktur . Komplo teorileriyle bu sü ; rece yaklaşımları yadırgıyoruz . Siyaset , toplumun sorunlarına ç ; ö ; zü ; m bulma sanatıdır . Ü ; lkenin bü ; tü ; nlü ; ğü ; nü ; n garantisi biziz . Biz Tü ; rkiye ' de belirli bö ; lgelerin değil Tü ; rkiye ' nin partisiyiz . Birliğin bü ; tü ; nlü ; ğü ; n kardeşliğin ö ; ncü ; sü ; ve garantisiyiz .

Bugü ; n bö ; lü ; nme lafları ediliyorsa bu daha ö ; nce bu konuda ç ; alışma yapılmamasıyla ilgili . Şimdi bu sorunu ç ; ö ; zmezsek daha bü ; yü ; k sıkıntılarla karşılaşacağız . Yıkıcı değil yapıcı olmak gerekir . Bu nedenle tü ; m siyasi aktö ; rlere ç ; ağrı yapıyorum : Bu ç ; ö ; zü ; m sü ; recine siz de katkıda bulunun . Buna engel olmayın , ö ; nü ; nü ; tıkamayın .

NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ

Bu sü ; reç ; le ilgili olarak vatandaşlarımızın gö ; nlü ; rahat olsun . Hü ; kü ; met olarak en başından beri ne yaptığımızı biliyoruz . Attığımız her adımı dü ; şü ; nerek atıyoruz . Toplumun herhangi bir kesimind oluşan hassasiyeti ve partilerin fikirlerini dikkate almak bu sü ; recin bir gereğidir . Ç ; ü ; nkü ; mutabakat sorunun ç ; ö ; zü ; mü ; nü ; kolaylaştırır . Kimsenin kaygısı olmasın . Milletimizin duyarlılıkları dikkate alınmaktadır .

Afaki olmayan teklifler , toplumsal kabule mashar olmayan ö ; neriler getirmek de en az sü ; rece karşı ç ; ıkmak kadar olumsuz olur . Toplumun duyarlılıklarına aykırı teklifler zarar verir . Bu sü ; reç ; siyasi kaygılarla ele alınacak bir konu değildir . Siyeset ü ; stü ; bir bakış aç ; ısıyla sü ; reci takip etmek gerekiyor .

Biz bu meseleye yeni de başlamadık . TRT6 gibi ne kadar ö ; nemli adımlar atıldı . Bu sü ; reç ; 10 yıllık bir demokratikleşme sü ; reci . Bakın 7 yıl demiyorum . Bu tarihi bir sorumluluktur . Bu sorumluluktan kaç ; anları ve ç ; ö ; zü ; mü ; n ö ; nü ; nü ; tıkayanları milletimize havale ediyoruz . Şu anda birç ; ok diplomatik ilişki sü ; rdü ; rü ; lü ; yor . Gö ; rü ; ş alıp veriyoruz . 1 aylık sü ; re zarfında bizim sü ; reci doğru yö ; nettiğimiz ortaya ç ; ıkmıştır .

AÇ ; ILIMIN AÇ ; IKLANACAĞI YER TBMM ' DİR

Sü ; reç ; bundan sonra da şö ; yle işleyecek ; Şimdiye kadar yaptığımız gö ; rü ; şmeler ve elde ettiğimiz gö ; rü ; ş , dü ; şü ; nce ve ö ; neriler analiz ediliyor . Bir yandan Dışişleri Bakanlığı ve dier kurumlarla işbirliğimiz sü ; rü ; yor . Bu değerlendirmeler sonucunda kısa , orta ve uzun vadede gö ; rü ; şlerimizi Başbakan ' a sunacağız . Bu konunun Bakanlar Kurulu ' nda da gö ; rü ; şü ; lecek . Benim başkanlığımda ekip aç ; lışmaları devam edecek . Bizim amacımız parlamento yasama yılı başlamadan bu ç ; alışmaları belli bir seviyeye getirmektir . Bu ö ; neri ve politikaları aç ; ıldığında meclis ç ; atısı altında aç ; ıklayacağız . Ç ; ö ; zü ; mü ; n adresi millet iradesinin tecelli ettiği TBMM ' dir . Nihai değerlendirme ve tekliflerimiz orada aç ; ıklanacaktır .

SORU-CEVAP

Beşir Atalay konuşmasınnı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı . Atalay bir soru ü ; zerine ' Bu sü ; reç ; le ilgili bir Anayasa değişikliği gü ; ndemimizde yok ' dedi . İç ; işleri bakanı af konusundaki soruya ' Af diye bir kavramı hiç ; zikretmediklerini belirterek ' Zikretmiyoruz da ama , bu işin başı silahların bırakılması ve tasfiye . Bunun iç ; in ç ; ok ç ; alışmak lazım . Bü ; tü ; n alternatifler ü ; zerinde de ç ; alışıyoruz . ' yanıtını verdi .

BaşbakanŞehitTbmmDışişleri BakanlığıAnayasa

loading...


YAZARLARTAMAMI

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı