Bina yıkımında önemli düzenleme! 1 Temmuz'dan itibaren artık zorunlu! 30 gün süre verilecek...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 1 Temmuz 2022'den itibaren, bina yıkımı için müteahhitlerin "Yıkım Planı" hazırlaması ve işe başlamadan önce de "Yıkım Ruhsatı" alması zorunlu oldu

Bina yıkımında önemli düzenleme! 1 Temmuz'dan itibaren artık zorunlu! 30 gün süre verilecek...
Bina yıkımında önemli düzenleme! 1 Temmuz'dan itibaren artık zorunlu! 30 gün süre verilecek...
Bakanlık tarafından hazırlanan 'Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik', Resmi
Gazete'de yayımlandı. Yıkım için ilk kez yapılan mevzuat düzenlemesiyle, afetler nedeniyle
hasar gören binalar, riskli yapı tespitine müteakip acilen yıkılması gereken binalar ile
idarelerce acilen yıkılması gereken kaçak binalar hariç tüm binaların yıkımı bu kurallara tabi
olacak.

YETERLİLİK ARANACAK

Yönetmelik kapsamındaki binaların yıkılmasına ilişkin fenni mesuliyet, inşaat mühendisi
tarafından üstlenilecek. Ancak patlatma ile yıkılacak binalar hariç bina yüksekliği 21.50
metreden az olan binaların yıkımlarında fenni mesuliyet aranmayacak. Patlayıcı ile yapılan
yıkımlar ve 21.50 metreden yüksek binaların yıkımı için ayrıca 'yıkım fenni mesulü'nün
görev yapması zorunlu olacak.

Binaların, yetki belge numarası almış ve uygun sınıfta yeterliliğe sahip, gerçek veya tüzel
kişiliği haiz bir müteahhidin sorumluluğu altında yıkılması gerekecek. Yapılardaki, asbest ve
benzeri tehlikeli kimyasal imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan ana yıkıma geçilmeyecek.
Kültür veya tabiat varlığının etkileşim sahasında yer alan bir yapının yıkımında, Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'ndan
uygun görüş alınacak.

VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLECEK

Yıkımdan önce hangi yıkım yönteminin kullanılacağı, yapıda ve yapı çevresinde
etkilenebilecek diğer yapı, trafik ve insanların hangi tedbirlerle güvenliklerinin sağlanacağı,
yapının malzeme ve varsa hasar özellikleri ile taşıyıcı sistemi, taşıma gücü ile tüm risk
unsurları incelenip tespit edilerek, yıkım planı hazırlanacak. Yıkıma başlama süresi ruhsat
tarihinden itibaren bir ay olacak.

İdare, patlatmalı yıkım yapılacak mahal ve çevresinde 7 gün öncesinden başlamak üzere halkı
bilgilendirecek. Müteahhit, yıkım sırasında ortaya çıkacak her türlü atığın geri kazanımını, atık
yönetimini sağlamakla yükümlü olacak.