USD (Alış - Satış) : 3,78 - 3,78 EURO (Alış - Satış) : 4,64 - 4,65

Etso Başkanı Yücelik 2010 Yılını Değerlendirdi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Lütfü Yücelik, 2010 yılında önemli yatırımların yapıldığı Erzurum'a ekonomik ve soysal anlamda canlılık kazandıracak dinamiklerin 2011 yılında harekete geçmesini umut ettiklerini söyledi

/ 06 Ocak 2011 Perşembe 10:40
Etso Başkanı Yücelik 2010 Yılını Değerlendirdi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Lütfü Yücelik, 2010 yılında önemli yatırımların yapıldığı Erzurum'a ekonomik ve soysal anlamda canlılık kazandıracak dinamiklerin 2011 yılında harekete geçmesini umut ettiklerini söyledi.
Erzurum'a 2010 yılında, 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları sebebiyle yaklaşık 600 milyon lira tutarında kış turizmi ve kış sporlarıyla ilgili yatırım yapıldığını hatırlatan Başkan Yücelik, bu yatırımlarının kent ekonomisine katma değer sağlayacağını ve şehrin geleceği için umut verici olduğunu dile getirdi.
Genel olarak tüketime dayalı bir ekonomik yapıya sahip olan Erzurum'da ticaretin de bu paralelde geliştiğini kaydeden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, hükümetlerin teşvik ve desteklerinin bölgenin gerçek anlamda kalkınması için hayati önem taşıdığını söyledi. Bölgesel farklılıkların ortadan kalkması için verilen destek ve teşviklerin pozitif ayrımcılık içermesi gerektiğini, aksi takdirde yatırımcıların tercihini aynı şartları sağlayan başka iller ve bölgelerden yana kullandığını anlatan Başkan Yücelik, "Bölge insanımız, yatırımcımız, tüccarımız bütünüyle her şeyi devletten beklemek gibi bir mantık içinde değil. Sadece kalkınma yarışında sahip olduğu olumsuzlukların bir an önce giderilmesi ve önünün açılmasını istiyor. İşsizliğin çözümüne harcanan çaba gibi, yatırım teşviklerinin uygulanabilir hale getirilmesi, işletme sahiplerinin finansal sorunlarının çözümünde bankalarla ve diğer finans kuruluşları ile gerekli düzenlemelerin yapılmasına da aynı şekilde çaba gösterilmesi gerekir. Bölgesel farklılıkları azaltmak, il ve bölgedeki istihdam alanlarını daha verimli kullanabilmek için il ve bölgeye yönelik yeni teşvik ve imtiyazların tanınması hatta sabit yatırım ve sektör kısıtlaması olmadan yeni desteklerin düzenlenmesinin büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz" dedi.
DÜNYA EKONOMİSİYLE ENTEGRE OLMALIYIZ
Yeni Türk Ticaret Kanunu'yla ilgili çalışmaların ticaret hayatına olumlu düzenlemeler getireceğinin altını çizen Başkan Yücelik şunları söyledi; "1957 yılından beri uygulanan mevcut Türk Ticaret Kanunu günün ticaret hayatının ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu her zaman ifade ettik. Artık küresel ekonominin ani değişimlere açık olduğu ve sınırlarının olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu yeni düzen içerisinde ulusların ve şirketlerin rekabet gücünün artmasında, iş hayatında uygulanan kuralların küresel standartlara uyumlu olması büyük önem taşımaktadır. Küresel rekabette sınırları zorlayan ve hızlı bir dönüşüm sürecindeki Türk iş dünyasının daha şeffaf kurumsal yönetim anlayışıyla çalışması, Türk işletmelerinin dünyadaki rekabet gücünü artırmasında büyük öneme sahiptir. Dünya ekonomisi ile entegre olma, yüksek ve sürdürülebilir büyüme oranları ile ekonomik istikrarın sürekli kılınması hedefleyen; şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurulu olan yeni Türk Ticaret Kanunu'nun, toplumun tüm kesimlerinin bilgiye ulaşabilmesini ve çıkarlarının korunmasını da sağlanacağını umut ediyoruz."
ERZURUM'UN DURUMU
2009 yılı verilerine göre şehir nüfusu yaklaşık 800 bin olan Erzurum'da il, ilçe merkezleri ve kırsal kesimlerde nüfus, yıllık ortalama yüzde 10 civarında azaldığını söyleyen Başkan Yücelik şöyle devam etti; "Hala şehrimizin verdiği göç aldığından daha fazla. Yıllarca verdiğimiz nitelikli göçe karşılık aynı nitelikte göç almayışımız şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını büyük ölçüde etkiliyor. Erzurum ilinin göç vermesindeki en büyük nedenlerinin başında istihdam alanlarının darlığı ve bunun sonucu olan işsizlik gelmektedir. 2009 yılı sonu itibari ile kayıtlı işsiz sayımız 15 bin kişi civarındadır. Tarım sektörü bakımından diğer bölgelere nazaran yeteri kadar elverişli olmayan ilimiz hayvancılık sektöründe lider il olma özelliklerini taşımaktadır. Hayvancılık ve bu sektöre bağlı alt sektörlerin il ve bölgede desteklenmesi bölge imkanlarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. Hayvancılık sektörünün daha hızlı gelişebilmesi için sektörün girdi maliyetlerinin bölgeye yönelik yeniden düzenlenmesi, bölgede ilgili iş alanında yatırımların yapılabilmesi için farklı teşvik ve imtiyazların tanınması gerekmektedir."
İTHALAT â€" İHRACAT RAKAMLARI
Kendisini uluslararası ulaşımda önemli bir merkez haline getirecek olan lojistik köy projesinin hayata geçirilmesi için ilk adımların atıldığı Erzurum'da 39 firma ihracat, 26 firma da ithalat yaptığını açıklayan Başkan Yücelik, "2009 yılında 24 milyon 363 bin Dolar ihracat yapılan şehrimizde, 2010 yılı Ocak-Ekim döneminde 34 milyon 290 bin Dolar ihracat gerçekleştirildi. 3 aylık farka rağmen ihracat rakamındaki artış bizim için umut verici bir gelişmedir. Yine aynı şekilde 2009 yılında 57 milyon 308 bin dolar tutarında ithalat yapan şehrimizde, 2010 yılı Ocak-Ekim döneminde 24 milyon 344 Bin dolar ithalat yapılmıştır. İthalat rakamlarındaki bu eksilmenin de yeri ürünlere olan talepteki artıştan kaynaklandığını umut ediyoruz. Çünkü gerek ülkemiz, gerek bölgemiz ve gerekse şehrimizin kalkınması adına yerli ürünlerin tercih edilmesi kalkınmanın en temel gereklerindendir." dedi.
AÇILAN-KAPANAN İŞLETME SAYILARI
Erzurum'da odamız kayıtlarına göre açılan kapanan işletme sayılarının 2010 yılında 2009 yılına göre daha umut verici olduğunu belirten Başkan Yücelik, "2009 yılında odamıza 411 yeni üye kaydı yapılırken, 432 üyenin kaydı silindi. 2010 yılında ise odamıza 448 üye yeni kayıt yaptırırken, 425 üyenin kaydı silindi." diye konuştu.
MÜKELLEF SAYISI VE TOPLANAN VERGİ
Erzurum'da 24 bin 302 faal mükellef olduğunu bildiren Yücelik, "2010 yılında kasım ayı itibariyle Erzurum'da tahakkuk eden gelirlerin toplamı 700 bin lira olurken bunun 538 bin lirasını vergi gelirleri oluşturdu. Hemşehrilerimiz, ülkede yaşanan büyük ekonomik sıkıntılarına rağmen yine de vergisini vermeye ve devletine olan sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyor." dedi.
ULAŞIM PROJELERİ
Erzurum'un uluslararası transit karayolu üzerinde olduğuna dikkati çeken Başkan Yücelik konuşmasını şöyle sürdürdü, "Erzurum-Rize yolunda Ovit Tüneli projesi 40 yıldır tamamlanamadı. Oysa ki; Ovit Geçidi'nin bitirilmesiyle birlikte GAP Bölgemiz Karadeniz Bölgesi'ne en kısa yoldan bağlanacak, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca, demiryollarının ve kurulması düşünülen lojistik merkezin koordinasyonu için şehrimize Demiryolları Bölge Müdürlüğü'nün kurulması önem taşıyor. Sivas-Erzincan-Erzurum hattının hızlı tren ihalesi bir an evvel yapılmalı. 710 kilometrelik bu hat sayesinde Erzurum- İstanbul 10 saate inecektir. Bölgemizin Doğu ülkelerine açılma vizyonuna bağlı olarak Erzurum'dan İran, Azerbaycan, Rusya gibi ülkelere direkt uçuş sağlanması hem ticari hem de turizm açısından önem taşımaktadır.''
LOJİSTİK KÖY
Lojistik köyün Erzurum'a kurulmasıyla birlikte bölge illerinden komşu ülkelere ihracat patlamasının yaşanacağına inandıklarını ifade eden Yücelik şunları söyledi; "Şehrimiz stratejik konum itibariyle çok önemli bir ulaşım kavşağında bulunuyor. Bölgede hava, kara ve demiryolu ulaşımı açısından lojistik köy olmaya en verişli yer Erzurum'dur. Lojistik köy kurulmasıyla birlikte bölge illerinden komşu ülkelere ihracat patlamasının yaşanacağına inanıyoruz. Erzurum'un taşımacılık sektöründeki konumunu uluslararası arenada rekabet edebilir seviyeye getirecek, bölge için yeni istihdam olanakları sunacak tesisin 2011 yılı başlarında istimlak, ihale ve inşaat işlerine kesin olarak başlanacak ve Erzurum Valiliği işin takipçisi olacak. Erzurum'un ulusal ve uluslararası alanda cazibe merkezi haline gelebilmesi için ulaşımdaki alt yapı sorununu çözmesi gerekiyor. Lojistik Köy bu sorunların bir an önce çözülmesi noktasında büyük önemi var."
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Erzurum ekonomisinin can damarlarından bir olan Organize Sanayi Bölgesi'nde daha fazla üretim ve istihdam sağlanması için çaba gösterildiğini ve bu amaçla bölgede 160 dönümlük bir alanın daha yatırımcıların istifadesine sunulduğunu açıklayan Başkan Yücelik, OSB'de güçlü yerel ve ulusal firmaların üretim ve istihdama yönelik yatırım yapmasını beklediklerini söyledi.
ETSO'NUN ÇALIŞMALARI
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın, meclisi, yönetim kurulu, meslek komiteleri, personeli ve bütün kurullarıyla Erzurum'un gelişmesi ve güzelleşmesi için çaba gösterdiğine işaret eden Yücelik, bu gayretlerinin 2011 yılında artarak devam edeceğini vurguladı. ETSO'nun bu çalışmalarını 2009-2011 Stratejik Planı'ndaki iş planıyla aynı paralelde sürdürüldüğünü anlatan Başkan Yücelik, ETSO'nun Erzurum'un ve bölgenin kalkınması noktasında geniş kapsamlı çalışmalara imza attığını söyledi.
ERZURUM VE BÖLGE ÇALIŞTAYI
Bu çalışmaların başında 1. Erzurum Çalıştayı ve Ortak Akıl Platformu toplantısı geldiğini aktaran Başkan Yücelik, Erzurum'un yaşadığı sorunların ve bunların çözüm yollarının tespit edildiği toplantının ardından aynı şekilde Doğu Anadolu'nun yaşadığı ortak sorunlar ve bunların tespiti için "1. Doğu Anadolu Bölge Çalıştayı" hazırlıklarının sürdüklerini ifade etti.
ETSO ÜNİVERSİTESİ
Erzurum'a kış turizmi yatırımlarının yanı sıra eğitim ve sağlık alanlarında da önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Başkan Yücelik, bu yatırımların kenti bölgede daha da önemli bir noktaya taşıyacağını söyledi. Erzurum'a ikinci devlet üniversitesi olarak Erzurum Teknik Üniversitesi'nin kurulduğunu hatırlatan Başkan Yücelik, "Devletimiz nezdinde bizim bu konudaki taleplerimizin karşılık görmesi memnuniyet verici. Buna karşılık bu şehirde yaşayanlar olarak bizler de elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Bu anlamda, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2010 yılında çok önemli bir çalışma başlattık. Şehrimizin ilk özel üniversitesini kurmak için çaba gösteriyoruz. ETSO Vakfı Ticaret ve Teknoloji Üniversitesi'nin kuruluş başvurusunu Yüksek Öğrenim Kurulu'na yaptık. Geçen yıl bununla ilgili büyük bir mesafe aldık. Ankara'da şehrimizi temsil eden siyasilerimiz ve bürokratlarımızın da destekleriyle inşallah üniversitemizi kurup, şehrimizin ve bölgemizin gençlerine yeni eğitim fırsatlarının önünü açacağız."şeklinde konuştu.
ETSO'NUN KIŞ OYUNLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARI
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın şehrin kalkınması yönünde çabalarının 2010 yılında aralıksız sürdüğünü ve bu anlamda 25. Üniversitelerarası Kış Oyunları'yla ilgili birçok destek faaliyet gerçekleştirdiğini yineleyen Başkan Yücelik yapılan çalışmaları da şöyle sıraladı;
"2011 Kış Oyunları Koordinatörlüğü ile turizm sektör analizlerimizi paylaştık.
Odamız, Koordinatörlüğün, sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği toplantılara ev sahipliği yaptı.
Kış Oyunları alındığından bu yana diğer Ticaret ve Sanayi Odalarına bilgilendirme ve davetlerde dulunduk.
İlimizdeki esnafa yönelik "İngilizce-Türkçe Hızlı Konuşma Rehberi" hazırladık.
ABİGEM aracılığıyla turizm eğitimleri düzenledik.
12 Şubat 2010 tarihinde 1. Erzurum Çalıştayı ve Ortak Akıl Platformu'nda Kış Oyunları etkinliği için yapılması gerekenleri gündeme taşıdık.
Üyelerimizin, Odamızdan Kış Oyunlarıyla ilgili eğitim-tanıtım taleplerini meslek komitelerimiz aracılığıyla yerine getirdik.
Yerel ve ulusal basın aracılığıyla 2011 Kış Oyunlarının sürekli gündemde kalması için kamuoyu oluşturduk.
Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarımız aracılığıyla 2011 Organizasyonunu duyurmaya çalıştık.
DEİK temsilciliğimiz aracılığıyla turizm yatırımlarını şehrimize yönlendirmeye çalıştık. Ayrıca yine DEİK temsilciliğimiz vasıtasıyla komşu ülkelere direkt uçuş seferi düzenlenmesi için girişimlerde bulunduk."

Ortak AkılDeikTarımTürk İşİhracatFeedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı