USD (Alış - Satış) : 3,78 - 3,78 EURO (Alış - Satış) : 4,64 - 4,65

Sanayi strateji belgesi açıklandı

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi, bugün Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün tarafından açıklandı.

Ekonomi / 05 Ocak 2011 Çarşamba 14:49
Sanayi strateji belgesi açıklandı

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün tarafından kamuoyuna açıklanan Strateji Belgesi'nin tanıtım toplantısı, İstanbul Çırağan Palace Kempinski Otel'de gerçekleştiriliyor. Toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, MÜSİAD Genel Başkanı Sayın Ömer Cihad Vardan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TUSKON Yönetim Kurulu Başkanı Rızanur Meral ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mustafa Boydak da katıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yüksek Planlama Kurulu'nun 7 Aralık 2010 tarihli kararıyla onaylanan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi'nin dünyadaki, AB'deki ve Türkiye'deki gelişmelerin analizlerine dayanan katılımcı bir yaklaşımla tasarlandığı ve hazırlık sürecinin tüm aşamalarında kamu ve özel sektör temsilcilerinin görüşlerine başvurulduğu belirtildi. Açıklamaya göre, stratejinin ilgili kurumların uyumlu çalışmasıyla hayata geçirilmesi sağlanacak.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ''Şimdi makroekonomik alanda sağladığımız güven ve istikrarın üzerinde mikro alanda ihtiyaç duyulan reformları, kararlı bir şekilde hayata geçirmenin zamanı gelmiştir'' dedi.

Bakan Ergün, ''Önümüzdeki dönem, son 8 yıllık tecrübemizin bir tesadüf olmadığına, konjonktürel bir durum olmadığına ve Türkiye'nin büyümesinin devam edeceğine şahit olacağımız bir dönemdir'' diye konuştu.

Ergün, ''Şimdi makroekonomik alanda sağladığımız güven ve istikrarın üzerinde mikro alanda ihtiyaç duyulan reformları, kararlı bir şekilde hayata geçirmenin zamanı gelmiştir. İşte Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, mikro alanlardaki reformları gerçekleştirmemizi sağlayacak bir enstrüman olduğu için son derece önemli ve kıymetlidir'' dedi.

BELGEDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

-Şirket kuruluşu ve iş yeri açma işlemleri kolaylaştırılacak.

-Şirket kurma işlemleri ise internet ortamına taşınacak.

-2012'de piyasa ile uyumlu gelir vergisi sistemi oluşturulacak.

-İstihdam garantili okul kuracak şirketlere yüzde 100 teşvik verilecek.

-AB düzenlemeleri elektronik üreticilerini olumsuz etkileyebilecek.

-Kullanılmış otomobil ithalatına yasaklama getirilebilir.

-Bölgesel kalkınma odaklı projelere destek verilecek.

Sanayi Strateji Belgesi'ni 2023 hedeflerine ulaşma yolunda, önemli bir başlangıç ve araç olarak gördüklerini ifade eden Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, "Yani bu belgeyi, aslında önümüzdeki kritik 13 yılın yol haritası olarak görüyoruz" dedi.

Belgede yatay politikalarını 8 alt başlıkta topladıklarını kaydeden Ergün, bunları; Yatırım ve iş ortamı, uluslar arası ticaret ve yatırımlar, beceriler ve insan kaynakları, KOBİ'lerin finansmana erişimi, firmaların teknolojik gelişimleri, altyapı sektörleri, çevre ve bölgesel kalkınma olarak sıraladı.
Her başlık altında, gerçekleştirecekleri eylemlere örnekler veren Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün, birinci yatay politika alanı olan "yatırım ve iş ortamını iyileştirmek" kapsamında Türk Ticaret Kanunu tasarısını 2011 yılının mart ayına kadar yasalaştırmış olacaklarını, ikincil mevzuatın yönetmeliklerini de 2012 yılı sonuna kadar tamamlayacaklarını ifade etti. Ergün ayrıca, girişimciliğin yaygınlaşması için girişimcilere sağlanan desteklerin her yıl bir önceki yıla göre arttırılacağını da belirtti.

Kamu hizmetlerinde elektronik ortamın daha fazla kullanılacağını vurgulayan Bakan Ergün, "Bürokrasini azaltılması amacıyla MERSİS projesi hayata geçirilecek. İnsana olan ihtiyaç mümkün olduğu kadar azaltılacaktır. Mümkün olduğu kadar sistemler elektronikleştirilecek. İnsanlar, birbirlerinin önünde engel olmaktan uzaklaştırılan bir teknolojik alt yapı kamuda kurulmuş olacaktır. MERSİS projesi ile tüm ticaret sicil memurlukları tek bir veri tabanında birleştirilecektir. Böylece TC kimlik numarası uygulamasında olduğu gibi her tacirin, girişimcinin bir MERSİS numarası olacaktır. Ayrıca Mersin pilot uygulamasında olduğu gibi internet üzerinden, online olarak kısa bir sürede; şirket kurma, şube açma, lisans başvurusu yapma, vergi ödemeleri veya SSK kayıtları gibi işlemleri çevrimiçi şekilde yapmak mümkün hale gelecektir. Sistem 2011 yılı sonuna kadar tüm illerimiz için tamamlanmış olacaktır. 2012 yılında ise esnaflar ve serbest meslek mensupları da yer almış olacaktır" dedi.
Açıkladıkları ikinci yatay politika alanı olan "uluslar arası ticaret ve yatırımlar" kapsamında da katma değeri yüksek markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçlerinin destekleneceğini kaydeden Ergün, KOBİ'lerin ihracat ve pazarlama kapasitesini arttırmaya yönelik desteklerin de sürekli bir şekilde arttırılacağını söyledi.

Ergün, "İhracatta sektör ve ülke bağımlılıklarını azaltmak, yeni pazarlar oluşturmak için sektör ve ülke stratejileri hazırlanacaktır. Hayali bir şeyden bahsetmiyoruz; şu anda bunun çalışmaları TİM ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde devam ediyor" diye konuştu.

Üçüncü yatay politika alanı, "Beceriler ve İnsan Kaynağı" kapsamında özel sektörün mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları açmasına imkan verileceğini açıklayan Ergün, "Mesela bir yere bir OSB kuruluyorsa, o bünye içinde mesleki eğitim veren okul açmak da mümkün ve hatta bazı durumlarda zorunlu hale gelecektir. Mesleki eğitimde işgücü ihtiyaç planlaması yapılarak, hangi meslek dallarında eleman açığı ve fazlası olduğu tespit edilecek, öncelikli sektörlerde meslek standartları geliştirilecektir. İstihdam strateji belgesi de bu amaçla hazırlanmaktadır. Sanayi strateji belgesi ile istihdam strateji belgesi uyumu sağlanacaktır. Böylece mesleki eğitim, eleman açığı olan alanlara kayacak, işgücüne duyarlı hale gelecektir" dedi.

Dördüncü yatay politika alanını olan "KOBİ'lerin Finansmana Erişimi" konusunda da kredi garanti ve girişim sermaye sistemlerinin geliştirilecek ve yaygınlaştırılacağını kaydeden Ergün, "Kredi Garanti Fonunun iş süreçleri, kurumsal yapısı ve destek performansı da artırılacaktır. Şu anda strateji belgesi ve eylem planında yer almayan bazı eylemleri de buraya koyacağız. Bunlardan biri de KOBi Borsası'nın hayata geçirilmesidir. Borçlar Kanunu içerisine 'önce küçük olanının parasını öde' şartını da koyuyoruz.

KOBİ'lerin en önemli finansman kaynağı sorunu, sattığı malın ödemesini zamanında alabilmesidir. Küçük işletmelerin görevi büyük işletmeleri ve kamuyu finanse etmek değildir. Onu şimdi borçlar kanunu içerisine bir hüküm olarak koyuyoruz" dedi.

Beşinci yatay politika alanı "Firmaların Teknolojik Gelişimi" için 23 eylem hazırladıklarını ifade eden Ergün, bu kapsamda, uygulanmakta olan tekno girişim sermayesi, Ar-Ge merkezleri ve San-Tez gibi programlara devam edileceğini söyledi.

2011'de yapacakları bir değişiklikle 300 öğrenciye tekno girişim sermaye desteği vereceklerini belirten Ergün, ayrıca bu yıldan itibaren, Teknolojik Ar-Ge Patent Destek, Teknolojik Ar-Ge Yatırım Destek, Teknolojik Ar-Ge Tanıtım ve Pazarlama Destek Programlarının başlatılacağını kaydetti.

Altıncı yatay politika alanı "Altyapı Sektörleri" konusunda da organize sanayi bölgelerine, büyük fabrikalara ve limanlara özel sektör katkısı ile demiryolu bağlantı hatları yapılacağını bildiren Ergün, "Demiryolu taşımacılık anlayışından lojistik taşımacılık anlayışına geçilecek ve Kıyı Yapıları Master Planı hazırlanacaktır" dedi.

Yedinci yatay politika alanı olan "Çevre" kapsamında ise, çevre dostu bir sanayiyi Türkiye için bir maliyet olarak değil, rekabet gücünün önemli bir unsuru olarak gördüklerini ifade eden Ergün, "Bu kapsamda, sanayicilerimizi iklim değişikliği ile mücadele konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. İklim değişikliğine neden olan sanayi kaynaklı sera gazı emisyonlarının kontrolü sağlanacaktır. Su, hava ve toprak gibi alıcı ortamların kalitesi korunacak, arıtma tesislerinden yararlanan nüfusun toplam nüfusa oranı artırılacaktır. Sanayi kuruluşlarında enerji yöneticisi atanması ile ilgili süreçler tamamlanacaktır" diye konuştu.

Ergün, son yatay politika alanı olan "Bölgesel Kalkınma"ya ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu kapsamda, KOBİ'lere yönelik bölgesel kalkınma odaklı projeler desteklenecektir. Ayrıca, kümelenme konusunda yerel ve merkezi düzeyde politika çerçevesi çizilecek, bölgesel yenilik sistemleri tanımlanacak ve desteklenecektir. Yatay politika alanlarında gerçekleştirilecek eylemlerle birlikte, 'Sektörel Strateji Belgeleri ve eki Eylem Planları' da Sanayi Stratejisinin tamamlayıcı unsuru olacaktır.
Demir-Çelik, kimya, makine ve otomotiv sektörlerine ait strateji belgelerini Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunduk, Elektrik-Elektronik ve Seramik sektörlerine yönelik strateji belgelerini ise tamamlanma aşamasına getirdik. Bugün toplantıdan sonra saat 17.00'de Ekonomi Koordinasyon Kurulunda otomotiv ve makine sektörü strateji belgeleri ele alınacaktır. Ondan sonra demir-çelik ve kimya sektörleri eylem planları hayata geçirilmiş olacak."

Sanayi Strateji Belgesi'nin, 4 yıllık bir süreci kapsıyor olmasına rağmen, bu belgeyi geniş bir perspektifle değerlendirmenin daha doğru bir yaklaşım olacağına işaret eden Ergün, "Biz Sanayi Strateji Belgesi'ni 2023 hedeflerine ulaşma yolunda, önemli bir başlangıç ve araç olarak görüyoruz. Yani bu belgeyi, aslında önümüzdeki kritik 13 yılın yol haritası olarak görüyoruz" diye konuştu.

Ergün, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde uygulayacakları reformlarla, Türkiye'yi hak ettiği seviyelere taşıyacaklarını, Türkiye'nin, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat rakamına, kişi başına 25 bin dolar milli gelire ulaşarak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağını söyledi.

Kaynak : İHA

ÖlümsüzPatentPolitikaMersinMustafa BoydakFeedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı