USD (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91 EURO (Alış - Satış) : 4,81 - 4,82

Ergenekon biterse PKK'da biter-2

Güncel / 16 Eylül 2009 Çarşamba 14:52
Ergenekon biterse PKK'da biter-2

 

Abdulkadir Aygan olarak ö ; lü ; yü ; m orda , Aziz Turan olarak da memuriyetten istifa etmiş ve daha sonra ve kanunî ; yoldan pasaportunu almış ve yurtdışına ç ; ıkmış bir insanım . Yani bunda yana bir sıkıntım yok . Orda bir davam olsaydı , hakkımda bir suç ; duyurusu falan olsaydı beni bırakmazlardı , yurtdışına ç ; ıkarmazlardı . Kendileri ç ; ıkarttılar ve şimdi de peşime dü ; şmü ; şler ; yok Abdulkadir Aygan ' ı istiyoruz , diye . Abdulkadir Aygan olmayan bir isim kardeşim , siz ö ; ldü ; rü ; lmü ; ş gö ; stermişsiniz kardeşim .

ALBAY TEMİZÖ ; Z DAVASIYLA İLGİLİ BİRİ BENİ TEHDİT EDİYOR

Basına yansıyan bazı aç ; ıklamalarınızda , savcılıktan talep gelmesi halinde aç ; ıklamalarda bulunacağınızı sö ; ylemiştiniz . Şuan herhangi bir talep var mı?

Daha gelmedi ama kısa sü ; rede geleceğini tahmin ediyorum .

PKK ' dan , JİTEM ' den , ya da Ergenekon ' dan tehdit alıyor musunuz? Sizi burada kim koruyor şimdi?

Evet tehditler duyuyorum , diyor ki birileri , ' Bulsam onu , denk gelse ö ; ldü ; receğim . ' Hatta şu an cezaevinde olan birisi var o diyor bunu .

Kim bu şahıs?

Vatandaşın birisi işte . Cemal Temizö ; z davasıyla ilgili birisi . Daha ç ; ok da var . Demelerine gerek de yok . Albay Abdü ; lkerim Kırca intihar ettiğinde veya ettirildiğinde , ya da intihar sü ; sü ; verilerek ortadan kaldırıldıktan sonra arttı . O ö ; lü ; m olayı da şü ; pheli zaten .

ABDÜ ; LKERİM KIRCA ' YI KENDİ ARKADAŞLARI KURŞUNLAMIŞ

Kırca ' nın ö ; lü ; mü ; nü ; n iç ; yü ; zü ; ne sizce? Bir bilginiz var mı bu hususta?

Benim onun daha ö ; nceki yaralanma olayıyla ilgili duyumlarım var . Serik ' teki ç ; atışmada arkasından kurşun sıkıldı ve hatta kendi arkadaşları tarafından sıkıldığını duymuşum . Bunu bizzat sö ; yleyen de o zaman teğmen rü ; tbesinde olan yeğeniydi . Bu ö ; lü ; mü ; nü ; n de bö ; yle olduğuna inanıyorum , birç ; ok kimse bö ; yle şü ; pheli şekillerde gö ; tü ; rü ; ldü ; , ortadan kaldırıldı .

Cem Ersever gibi mi?

Cem Ersever , Tunceli ' de bir otel odasında ö ; lü ; bunan Alay Komutanı ; Ç ; illioğlu idi onun ismi sanırım . O da intihar etti dediler , bunun ö ; rnekleri ç ; ok . Kırca , o arkadan ateş sonucunda felç ; geç ; irdi , ö ; yle 10 yıl gezdi . O Burdur ' dayken ben bir ara telefonla gö ; rü ; şü ; yordum , morali ç ; ok bozuktu .

ALBAY KIRCA Ç ; OK CANLAR YAKTI

Hatta ö ; lü ; mü ; yle ilgili olarak da , sizin vermiş olduğunuz bazı aç ; ıklamalarda ondan bahsetmenize bağladı bazı yayın organları ve size yü ; klendiler&hellip ;

Evet , bazıları diyor ki , ' Abdulkadir Aygan aç ; ıklama yaptıktan sonra morali bozuldu da , o yü ; zden intihar etti de&hellip ; ' Bu yalan . Adamın morali zaten bozuktu . Evet , kendisi kö ; tü ; şeyler yaptı . JİTEM komutanıyken , gö ; zü ; mü ; zü ; n ö ; nü ; nde insanların kafasına sıktı . Bunlar insanlık dışı şeyler . Bunları , gü ; ya vatan iç ; in yapıyordu , vatan kurtaran aslan idi .

Kendisinin şeref madalyası da vardı

Evet , madalya bile verdiler , ama sakat , kö ; tü ; rü ; m duruma dü ; ştü ; kten sonra kıymeti kalmamıştı , kimse ilgilenmiyordu , morali ondan bozuktu .

Ö ; lü ; mü ; nü ; n ya da intiharının sizinle alakası yok diyorsunuz . Peki , ö ; lü ; mü ; nü ; n sizin aç ; ıklamalarınızın ardından gerç ; ekleşmesini ö ; ğrenince ne hissettiniz? O anki duygunuz neydi?

Yani , ifademle şö ; yle bir alakası var ; benim ifadelerimden sonra artık bağımsız yargı ö ; nü ; ne gidip hesap verebileceğine inanmaya başladı . O korkudan .

Ö ; lü ; mü ; nü ; ö ; ğrenince ne hissettiniz?

Şimdi şö ; yle , bir insan bir canlının ö ; lü ; mü ; ne ü ; zü ; lmü ; yorsa o insanın insanlığından şü ; phe duymalı . Ben herkesin ö ; lü ; mü ; ne ü ; zü ; lü ; rü ; m , dü ; şmanım da olsa . Kim olursa olsun . Ama Kırca ' nın ö ; lü ; mü ; bana şö ; yle bir teselli vermiştir : ' Hak yerini buldu , kimsenin yaptığı yanında kalmaz , mazlumun ahı ç ; ıkar , bedelini ö ; demek zorundadır ' diye . Zaten 10 yıl felç ; li olarak o sandalyede oturmasıyla bazı gü ; nahlarını bu dü ; nyada ö ; dedi .

Ö ; NCE İŞKENCE , SONRA KATLİAM&hellip ;

Albay Abdü ; lkerim Kırca ' nın dahil olduğunu sö ; ylediğiniz cinayetlere gelirsek&hellip ; Mesela , Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi ' nin ü ; ç ; ü ; yesi Necati Aydın , Mehmet Ay ve Ramazan Keskin ' in JİTEM ' de sorgulandıktan sonra Silvan yolunda bir araziye gö ; tü ; rü ; lü ; p ö ; ldü ; rü ; lmesi&hellip ;

( Derin bir soluk alıp veriyor ) Abdü ; lkerim Kırca JİTEM grup komutanımızdı . O dö ; nemki fail-i meç ; hullerin en yoğun olduğu bir dö ; nemdi . Sanırım Ç ; iller dö ; nemi idi . O dö ; nem emniyet iç ; indeki bir komiserden bilgi alındı , bu bahsettiğiniz ü ; ç ; kişi mahkemeye ç ; ıkarılacaklar ; fakat serbest kalma ihtimalleri yü ; zde 99 . bu bilgiyi alan Abdü ; lkerim Kırca bir ekip oluşturdu ; bir astsubay , iki uzman ç ; avuş , iki sivil memur , bir de işç ; i . İşç ; i derken ; işç ; i statü ; sü ; ndeki eski PKK ' lı yani . DGM ' nin oraya gö ; nderdi bizi , uzman ç ; avuşun , astsubayın elinde telsiz vardı . Kendilerine sivil polis sü ; sü ; vermişlerdi . O gü ; n DGM ' nin ö ; nü ; nde bekledik . O gü ; n , nö ; betç ; i polis de bizi gö ; rü ; yor ama bir şey diyemiyordu , ç ; ü ; nkü ; biliyordu ki bu istihbarata ait bir arabadır .

Sendikacılar mahkemeden sevinerek ç ; ıkmış geliyorlardı , elinde telsiz olan uzman ç ; avuş onlara , ' Bizimle emniyete kadar geleceksiniz , ifade de bir imzanız unutulmuş ' dedi . Ç ; ocuklar da orda ona itiraz edemediler . Arabaya bindiler ve onları Saraykapı ' daki JİTEM ' e getirdik . Orada onlar birkaç ; gü ; n işkenceye tabi tutuldular . Onlardan Necati Aydın işkence gö ; rmedi . Ç ; ü ; nkü ; o konuşmayla halloldu , bazı bilgiler verdi , sendikayla ilgili , sağlık ç ; alışanlarından kimler PKK ' ya taraftar , kimler değil , kimler PKK ' lıları tedavi ediyor , kimler etmiyor gibi , bu bilgileri verdi kendisi .

ALBAY KIRCA TETİĞİ Ç ; EKTİ VE&hellip ;

Ö ; ldü ; rü ; lmeleri nasıl oldu?

Daha sonra onları iki JİTEM arabasıyla Diyarbakır- Silvan yolunda , orada sağda Kağıtlık Jandarma Karakolu ' nu geç ; ince orada bir pınar var . Yine orada sağ taraftaki arazide birkaç ; ağaç ; var . Orada Abdulkerim Kırca başımızda tabi . Diyarbakır JİTEM Tim Komutanı Tuna Yanardağ da oradaydı . İki uzman ç ; avuş yine , bir astsubay , ben vardım , Kemal Emlü ; k vardı , Hasan Azak vardı . Hasan Azak bir işç ; idir aslında ama bir personel gibi aynı gö ; revlere gö ; tü ; rü ; lü ; yordu . Şimdi şahısların gö ; zleri bağlı , elleri arkadan bağlı . İşte arazideki o noktaya getirmemiz istendi , orada Abdü ; lkerim Kırca onları dizü ; stü ; ç ; ö ; ktü ; rdü ; , yarımşar metre arayla . Yanında getirdiği 14 ' lü ; k bir silahla onların arkalarında , enselerinden vurdu . Manzara ç ; ok kö ; tü ; ydü ; , ( eliyle gö ; stererek ) birisinin alnından kan bö ; yle fışkırdı .

Suç ; ları neydi?

Değil , yani Ramazan Keskin o zaman Dicle Ü ; niversitesi ' nin Eğitim Fakü ; ltesi ' nde bir ö ; ğrenciydi , onun suç ; u ne olabilir ; okulda bir PKK sempatizanı olabilir , onun faaliyetlerine iştirak etmiş olabilir . Ama ne bileyim ; asker , polis ö ; ldü ; rmemiş bir ç ; ocuk .

Necati Aydın da sağlık sendikasının , yasal bir sendikanın başkanı , legal zeminde faaliyet yü ; rü ; ten bir insan .

Ö ; bü ; r ç ; ocuk da , Mehmet Ay da bir ö ; ğrenci . Hiç ; birinin de ö ; ldü ; rü ; lmeyi gerektirecek bir suç ; ları , konumları yoktu .

O DAVADA YARGILANSALARDI BU NOKTAYA GELİNMEZDİ

JİTEM ' e gö ; re birinin ö ; ldü ; rü ; lmesi iç ; in bir suç ; , bir yasa olması şart değil miydi yani?

Değildi . Şimdi ö ; yle bir sistem kurulmuştu ki , diyelim ki mahkemelerde yargılama olur ve daha sonra serbest bırakılır ; ama JİTEM ' de bu yok . Alıyor , zorla ya da iyilikle sorguluyor , daha sonra ; o binayı ve personeli gö ; rdü ; diye , sanki ç ; ıkınca onları afişe , deşifre edecekmiş gibi dü ; şü ; nce vardı .

Yani basit bir bilgiyi almak iç ; in getirilmiş birisinin bile şansı , hayat hakkı yoktu?

Hiç ; bilgi almasa bile yok ediyor . Ya , basit bir bilgi iç ; in dü ; şmü ; ş olsa bile .

JİTEM ' in , Abdü ; lkerim Kırca ' nın başka cinayetlerinden de bahsediliyor . Mesela ; ' İbrahim Babat ' sahte kimliğini kullanan Suriye uyruklu itirafç ; ı Hacı Hasan ' ın itirafları sonrasında Diyarbakır DGM Savcılığı 1998/276 nolu hazırlık dosyası kapsamında aralarında Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım , Tuğgeneral Veli Kü ; ç ; ü ; k , Albay Arif Doğan , itirafç ; ılar ve Binbaşı Abdü ; lkerim Kırca ' nın da bulunduğu 11 kişi hakkında dava aç ; ılmıştı . ' Cü ; rü ; m işlemek iç ; in teşekkü ; l oluşturmak ve taammü ; den adam ö ; ldü ; rmek ' suç ; larından Diyarbakır 3 . Ağır Ceza Mahkemesi ' nde aç ; ılan davaya Binbaşı Kırca gibi diğer kontrgerilla ü ; yelerinden hiç ; biri hâ ; kim karşısına ç ; ıkarılamadı . Neden yargılanamadılar? Onları yargılamaktan alıkoyan gü ; ç ; neydi? Onlar zamanında yargılansaydı , bu noktaya gelinir miydi sizce? Ö ; rgü ; tü ; n bü ; yü ; mesi vb&hellip ; Bu noktadan bu davayı değerlendirir misiniz?

O zamanlar yargılansalardı , ceza alsalardı bu noktalara kadar gelmezdi . Faaliyetlerine gö ; z yumulmakla onlara cesaret verilmiş oldu . ' Nasılsa yapıyorum ve kimse beni yargılayamıyor ' diyorlar . Bir soruşturma geç ; irseler de , soruşturma iç ; in Genelkurmay ' dan birisi geliyor , ö ; yle sohbet havasında bir ifade alıp gidiyor . Sonrasında bir şey yok .

Susurluk soruşturması başlatıldığında da Komisyona bile getirtilememişti şü ; phelenilen bazı paşalar ; Veli Kü ; ç ; ü ; k gibi&hellip ;

Ya şimdi askeriyede şö ; yle bir mantık oluşmuş ; ' Kim bizi yargılayabilir ki? ' kendilerinin ü ; zerinde bir gü ; ç ; gö ; rmü ; yorlar . Kendilerini en tepede gö ; rü ; yorlar ; kimse onları yargılayamaz , kimse onları eleştiremez . Bö ; yle bir zihniyet oluşmuş .

OĞLUMUN Ö ; LDÜ ; RÜ ; LMESİNDE SENİN DAHLİN OLSA BİLE HAKKIMI HELAL EDİYORUM!

Doğu illerinde JİTEM tarafından yapıldığı ileri sü ; rü ; len birç ; ok faili meç ; hul cinayette adı geç ; en Kırca hakkında sizin itiraflarınız Murat Aslan cinayetini de aydınlatmıştı . 11 Mart 2004 yılında evinden ekmek almak iç ; in ç ; ıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Murat Aslan ' ın ö ; ldü ; rü ; lmesi ile ilgili bildiklerini paylaşır mısınız? ' Diyarbakır ' da Murat Aslan isimli bir genci Binbaşı Abdü ; lkerim Kırca ' nın emriyle aldık . JİTEM merkezinde işkenceyle sorgulandı . Silopi ' ye bağlı Ç ; ukurca kö ; yü ; nü ; n yakınındaki mezarlığın altında bir dere yatağında yakılarak ö ; ldü ; rü ; ldü ; ' demiştiniz . Ardından baba İzzet Aslan ' ın araştırmaları sonucu sizin sö ; zü ; nü ; ettiğiniz bö ; lgede Murat Aslan ' ın yakılmış cesedi bulunmuştu . Bunları haberlerde izleyince neler hissettiniz?

Ö ; nce kendinizi bir suç ; ortağı gibi , bu işte bir payınız varmış gibi bir vicdani sorumluluk altına giriyorsunuz . Ç ; ü ; nkü ; kendinizi de suç ; luyorsunuz . Diğer taraftan ; ailesi hiç ; değilse oğullarının kemiklerine kavuştu . Biraz mezar yaptırılır , bir bayramda filan gider annesi başında ağlar . Ve nihayetinde babası beni İstanbul ' dan aradı , teşekkü ; r etti , ' Hakkımı sana helal ediyorum , oğlumun bu duruma gelmesinde bir hatan varsa da ' dedi . ' Hiç ; değilse artık annesi gidip oğlumun başında gidip ağıt yakıyor , dua ediyor ' dedi . ' O kadar senedir , sen aç ; ıklayıncaya kadar nerde olduğunu dahi bilmiyorduk , o daha kö ; tü ; ' dedi babası .

İŞİN UCU , DÖ ; NEMİN GENELKURMAY ' INA Ç ; IKIYOR

Kırca ile ilgili başka cinayetler ve infazlardan bahsediliyor . İdris Yıldırım , Servet Aslan , Edip Aksoy , Sıdık Etyemez , Ahmet Ceylan , Şahabettin Latifeci , Mehmet Salim Dö ; n ve diğerlerinin ö ; ldü ; rü ; lmeleri&hellip ;

Evet , bunların hepsi Kırca ' nın dö ; neminde gerç ; ekleştirilen cinayetlerdir . Fakat şö ; yle bir genelleme yapmak istiyorum ; Kırca veya başka biri , Ahmet veya Mehmet fark etmiyor . Kim o birimin , oluşumun başına getirilirse aynı işi yapmak zorunda . Ç ; ü ; nkü ; ona o rol biç ; ilmiş , JİTEM ' e de bir rol biç ; ilmiş , bir misyon yü ; klenmiş , ö ; nceden bir plan , konsept tayin edilmiş : ' JİTEM , şu kesimde şunu yapacak , diğer bilmem kim şunu yapacak ' gibi . Yoksa ; Abdü ; lkerim Kırca baştaymış , on kişiyi vurmuş , diğeri iki kişi ö ; ldü ; rmü ; ş , bir diğeri hiç ; yapmamış&hellip ; Bazıları gö ; revinde cinayet işlemediyse de o dö ; nemin hassasiyetleri nedeniyle yapmamışlardır , ertelemişlerdir .

Şimdi devam eden bir Ergenekon dava sü ; reci var . Orada yargılananlardan , ya da yargılanma ihtimali olanlardan tanıdıklarını , olaylarına şahit olduğunuz birileri var mıydı?

Aşağıdan başlayarak ele alırsak ; JİTEM Timi kime bağlı ; JİTEM Grup Komutanlığı ' na , JİTEM Grup Komutanlığı nereye bağlı ; Ankara ' daki JİTEM Gruplar Komutanlığı ' na , Ankara JİTEM Gruplar Komutanlığı nereye bağlı ; İstihbarat Başkanlığı ' na , İstihbarat Başkanlığı nerede ; Genelkurmay Karargâ ; hı ' nda . Yani işin ucu oraya ç ; ıkıyor . Hiç ; başka bir yerde aramanın gereği yok . Kimse demesin : ' Benim haberim yoktu , bunlar kendi insiyatifiyle yaptı ' diye . Bu bir askeri ö ; rgü ; tlenme , sen kendini dü ; nyanın en gü ; ç ; lü ; ordusu olarak iddia ediyorsun , en disiplinli ve fedakâ ; r ordusu olarak kabul ediyorsun , ö ; yle lanse ediyorsun , fakat diğer taraftan bir pislik ortaya ç ; ıktığı zaman , diyorsun ki , ' O kendi insiyatifiyle yapmıştır . ' Ya da , ' Bö ; yle bir ö ; rgü ; tü ; mü ; z yoktur ' diye inkâ ; r ediyorsun .


Murat AslanMahmut YıldırımMehmet AyMicrosoftRamazan KeskinFeedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı