USD (Alış - Satış) : 6,27 - 6,28 EURO (Alış - Satış) : 7,38 - 7,39

Ergenekon biterse PKK'da biter-2

Güncel / 16 Eylül 2009 Çarşamba 14:52
Ergenekon biterse PKK'da biter-2

 

Abdulkadir Aygan olarak ö ; lü ; yü ; m orda , Aziz Turan olarak da memuriyetten istifa etmiş ve daha sonra ve kanunî ; yoldan pasaportunu almış ve yurtdışına ç ; ıkmış bir insanım . Yani bunda yana bir sıkıntım yok . Orda bir davam olsaydı , hakkımda bir suç ; duyurusu falan olsaydı beni bırakmazlardı , yurtdışına ç ; ıkarmazlardı . Kendileri ç ; ıkarttılar ve şimdi de peşime dü ; şmü ; şler ; yok Abdulkadir Aygan ' ı istiyoruz , diye . Abdulkadir Aygan olmayan bir isim kardeşim , siz ö ; ldü ; rü ; lmü ; ş gö ; stermişsiniz kardeşim .

ALBAY TEMİZÖ ; Z DAVASIYLA İLGİLİ BİRİ BENİ TEHDİT EDİYOR

Basına yansıyan bazı aç ; ıklamalarınızda , savcılıktan talep gelmesi halinde aç ; ıklamalarda bulunacağınızı sö ; ylemiştiniz . Şuan herhangi bir talep var mı?

Daha gelmedi ama kısa sü ; rede geleceğini tahmin ediyorum .

PKK ' dan , JİTEM ' den , ya da Ergenekon ' dan tehdit alıyor musunuz? Sizi burada kim koruyor şimdi?

Evet tehditler duyuyorum , diyor ki birileri , ' Bulsam onu , denk gelse ö ; ldü ; receğim . ' Hatta şu an cezaevinde olan birisi var o diyor bunu .

Kim bu şahıs?

Vatandaşın birisi işte . Cemal Temizö ; z davasıyla ilgili birisi . Daha ç ; ok da var . Demelerine gerek de yok . Albay Abdü ; lkerim Kırca intihar ettiğinde veya ettirildiğinde , ya da intihar sü ; sü ; verilerek ortadan kaldırıldıktan sonra arttı . O ö ; lü ; m olayı da şü ; pheli zaten .

ABDÜ ; LKERİM KIRCA ' YI KENDİ ARKADAŞLARI KURŞUNLAMIŞ

Kırca ' nın ö ; lü ; mü ; nü ; n iç ; yü ; zü ; ne sizce? Bir bilginiz var mı bu hususta?

Benim onun daha ö ; nceki yaralanma olayıyla ilgili duyumlarım var . Serik ' teki ç ; atışmada arkasından kurşun sıkıldı ve hatta kendi arkadaşları tarafından sıkıldığını duymuşum . Bunu bizzat sö ; yleyen de o zaman teğmen rü ; tbesinde olan yeğeniydi . Bu ö ; lü ; mü ; nü ; n de bö ; yle olduğuna inanıyorum , birç ; ok kimse bö ; yle şü ; pheli şekillerde gö ; tü ; rü ; ldü ; , ortadan kaldırıldı .

Cem Ersever gibi mi?

Cem Ersever , Tunceli ' de bir otel odasında ö ; lü ; bunan Alay Komutanı ; Ç ; illioğlu idi onun ismi sanırım . O da intihar etti dediler , bunun ö ; rnekleri ç ; ok . Kırca , o arkadan ateş sonucunda felç ; geç ; irdi , ö ; yle 10 yıl gezdi . O Burdur ' dayken ben bir ara telefonla gö ; rü ; şü ; yordum , morali ç ; ok bozuktu .

ALBAY KIRCA Ç ; OK CANLAR YAKTI

Hatta ö ; lü ; mü ; yle ilgili olarak da , sizin vermiş olduğunuz bazı aç ; ıklamalarda ondan bahsetmenize bağladı bazı yayın organları ve size yü ; klendiler&hellip ;

Evet , bazıları diyor ki , ' Abdulkadir Aygan aç ; ıklama yaptıktan sonra morali bozuldu da , o yü ; zden intihar etti de&hellip ; ' Bu yalan . Adamın morali zaten bozuktu . Evet , kendisi kö ; tü ; şeyler yaptı . JİTEM komutanıyken , gö ; zü ; mü ; zü ; n ö ; nü ; nde insanların kafasına sıktı . Bunlar insanlık dışı şeyler . Bunları , gü ; ya vatan iç ; in yapıyordu , vatan kurtaran aslan idi .

Kendisinin şeref madalyası da vardı

Evet , madalya bile verdiler , ama sakat , kö ; tü ; rü ; m duruma dü ; ştü ; kten sonra kıymeti kalmamıştı , kimse ilgilenmiyordu , morali ondan bozuktu .

Ö ; lü ; mü ; nü ; n ya da intiharının sizinle alakası yok diyorsunuz . Peki , ö ; lü ; mü ; nü ; n sizin aç ; ıklamalarınızın ardından gerç ; ekleşmesini ö ; ğrenince ne hissettiniz? O anki duygunuz neydi?

Yani , ifademle şö ; yle bir alakası var ; benim ifadelerimden sonra artık bağımsız yargı ö ; nü ; ne gidip hesap verebileceğine inanmaya başladı . O korkudan .

Ö ; lü ; mü ; nü ; ö ; ğrenince ne hissettiniz?

Şimdi şö ; yle , bir insan bir canlının ö ; lü ; mü ; ne ü ; zü ; lmü ; yorsa o insanın insanlığından şü ; phe duymalı . Ben herkesin ö ; lü ; mü ; ne ü ; zü ; lü ; rü ; m , dü ; şmanım da olsa . Kim olursa olsun . Ama Kırca ' nın ö ; lü ; mü ; bana şö ; yle bir teselli vermiştir : ' Hak yerini buldu , kimsenin yaptığı yanında kalmaz , mazlumun ahı ç ; ıkar , bedelini ö ; demek zorundadır ' diye . Zaten 10 yıl felç ; li olarak o sandalyede oturmasıyla bazı gü ; nahlarını bu dü ; nyada ö ; dedi .

Ö ; NCE İŞKENCE , SONRA KATLİAM&hellip ;

Albay Abdü ; lkerim Kırca ' nın dahil olduğunu sö ; ylediğiniz cinayetlere gelirsek&hellip ; Mesela , Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi ' nin ü ; ç ; ü ; yesi Necati Aydın , Mehmet Ay ve Ramazan Keskin ' in JİTEM ' de sorgulandıktan sonra Silvan yolunda bir araziye gö ; tü ; rü ; lü ; p ö ; ldü ; rü ; lmesi&hellip ;

( Derin bir soluk alıp veriyor ) Abdü ; lkerim Kırca JİTEM grup komutanımızdı . O dö ; nemki fail-i meç ; hullerin en yoğun olduğu bir dö ; nemdi . Sanırım Ç ; iller dö ; nemi idi . O dö ; nem emniyet iç ; indeki bir komiserden bilgi alındı , bu bahsettiğiniz ü ; ç ; kişi mahkemeye ç ; ıkarılacaklar ; fakat serbest kalma ihtimalleri yü ; zde 99 . bu bilgiyi alan Abdü ; lkerim Kırca bir ekip oluşturdu ; bir astsubay , iki uzman ç ; avuş , iki sivil memur , bir de işç ; i . İşç ; i derken ; işç ; i statü ; sü ; ndeki eski PKK ' lı yani . DGM ' nin oraya gö ; nderdi bizi , uzman ç ; avuşun , astsubayın elinde telsiz vardı . Kendilerine sivil polis sü ; sü ; vermişlerdi . O gü ; n DGM ' nin ö ; nü ; nde bekledik . O gü ; n , nö ; betç ; i polis de bizi gö ; rü ; yor ama bir şey diyemiyordu , ç ; ü ; nkü ; biliyordu ki bu istihbarata ait bir arabadır .

Sendikacılar mahkemeden sevinerek ç ; ıkmış geliyorlardı , elinde telsiz olan uzman ç ; avuş onlara , ' Bizimle emniyete kadar geleceksiniz , ifade de bir imzanız unutulmuş ' dedi . Ç ; ocuklar da orda ona itiraz edemediler . Arabaya bindiler ve onları Saraykapı ' daki JİTEM ' e getirdik . Orada onlar birkaç ; gü ; n işkenceye tabi tutuldular . Onlardan Necati Aydın işkence gö ; rmedi . Ç ; ü ; nkü ; o konuşmayla halloldu , bazı bilgiler verdi , sendikayla ilgili , sağlık ç ; alışanlarından kimler PKK ' ya taraftar , kimler değil , kimler PKK ' lıları tedavi ediyor , kimler etmiyor gibi , bu bilgileri verdi kendisi .

ALBAY KIRCA TETİĞİ Ç ; EKTİ VE&hellip ;

Ö ; ldü ; rü ; lmeleri nasıl oldu?

Daha sonra onları iki JİTEM arabasıyla Diyarbakır- Silvan yolunda , orada sağda Kağıtlık Jandarma Karakolu ' nu geç ; ince orada bir pınar var . Yine orada sağ taraftaki arazide birkaç ; ağaç ; var . Orada Abdulkerim Kırca başımızda tabi . Diyarbakır JİTEM Tim Komutanı Tuna Yanardağ da oradaydı . İki uzman ç ; avuş yine , bir astsubay , ben vardım , Kemal Emlü ; k vardı , Hasan Azak vardı . Hasan Azak bir işç ; idir aslında ama bir personel gibi aynı gö ; revlere gö ; tü ; rü ; lü ; yordu . Şimdi şahısların gö ; zleri bağlı , elleri arkadan bağlı . İşte arazideki o noktaya getirmemiz istendi , orada Abdü ; lkerim Kırca onları dizü ; stü ; ç ; ö ; ktü ; rdü ; , yarımşar metre arayla . Yanında getirdiği 14 ' lü ; k bir silahla onların arkalarında , enselerinden vurdu . Manzara ç ; ok kö ; tü ; ydü ; , ( eliyle gö ; stererek ) birisinin alnından kan bö ; yle fışkırdı .

Suç ; ları neydi?

Değil , yani Ramazan Keskin o zaman Dicle Ü ; niversitesi ' nin Eğitim Fakü ; ltesi ' nde bir ö ; ğrenciydi , onun suç ; u ne olabilir ; okulda bir PKK sempatizanı olabilir , onun faaliyetlerine iştirak etmiş olabilir . Ama ne bileyim ; asker , polis ö ; ldü ; rmemiş bir ç ; ocuk .

Necati Aydın da sağlık sendikasının , yasal bir sendikanın başkanı , legal zeminde faaliyet yü ; rü ; ten bir insan .

Ö ; bü ; r ç ; ocuk da , Mehmet Ay da bir ö ; ğrenci . Hiç ; birinin de ö ; ldü ; rü ; lmeyi gerektirecek bir suç ; ları , konumları yoktu .

O DAVADA YARGILANSALARDI BU NOKTAYA GELİNMEZDİ

JİTEM ' e gö ; re birinin ö ; ldü ; rü ; lmesi iç ; in bir suç ; , bir yasa olması şart değil miydi yani?

Değildi . Şimdi ö ; yle bir sistem kurulmuştu ki , diyelim ki mahkemelerde yargılama olur ve daha sonra serbest bırakılır ; ama JİTEM ' de bu yok . Alıyor , zorla ya da iyilikle sorguluyor , daha sonra ; o binayı ve personeli gö ; rdü ; diye , sanki ç ; ıkınca onları afişe , deşifre edecekmiş gibi dü ; şü ; nce vardı .

Yani basit bir bilgiyi almak iç ; in getirilmiş birisinin bile şansı , hayat hakkı yoktu?

Hiç ; bilgi almasa bile yok ediyor . Ya , basit bir bilgi iç ; in dü ; şmü ; ş olsa bile .

JİTEM ' in , Abdü ; lkerim Kırca ' nın başka cinayetlerinden de bahsediliyor . Mesela ; ' İbrahim Babat ' sahte kimliğini kullanan Suriye uyruklu itirafç ; ı Hacı Hasan ' ın itirafları sonrasında Diyarbakır DGM Savcılığı 1998/276 nolu hazırlık dosyası kapsamında aralarında Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım , Tuğgeneral Veli Kü ; ç ; ü ; k , Albay Arif Doğan , itirafç ; ılar ve Binbaşı Abdü ; lkerim Kırca ' nın da bulunduğu 11 kişi hakkında dava aç ; ılmıştı . ' Cü ; rü ; m işlemek iç ; in teşekkü ; l oluşturmak ve taammü ; den adam ö ; ldü ; rmek ' suç ; larından Diyarbakır 3 . Ağır Ceza Mahkemesi ' nde aç ; ılan davaya Binbaşı Kırca gibi diğer kontrgerilla ü ; yelerinden hiç ; biri hâ ; kim karşısına ç ; ıkarılamadı . Neden yargılanamadılar? Onları yargılamaktan alıkoyan gü ; ç ; neydi? Onlar zamanında yargılansaydı , bu noktaya gelinir miydi sizce? Ö ; rgü ; tü ; n bü ; yü ; mesi vb&hellip ; Bu noktadan bu davayı değerlendirir misiniz?

O zamanlar yargılansalardı , ceza alsalardı bu noktalara kadar gelmezdi . Faaliyetlerine gö ; z yumulmakla onlara cesaret verilmiş oldu . ' Nasılsa yapıyorum ve kimse beni yargılayamıyor ' diyorlar . Bir soruşturma geç ; irseler de , soruşturma iç ; in Genelkurmay ' dan birisi geliyor , ö ; yle sohbet havasında bir ifade alıp gidiyor . Sonrasında bir şey yok .

Susurluk soruşturması başlatıldığında da Komisyona bile getirtilememişti şü ; phelenilen bazı paşalar ; Veli Kü ; ç ; ü ; k gibi&hellip ;

Ya şimdi askeriyede şö ; yle bir mantık oluşmuş ; ' Kim bizi yargılayabilir ki? ' kendilerinin ü ; zerinde bir gü ; ç ; gö ; rmü ; yorlar . Kendilerini en tepede gö ; rü ; yorlar ; kimse onları yargılayamaz , kimse onları eleştiremez . Bö ; yle bir zihniyet oluşmuş .

OĞLUMUN Ö ; LDÜ ; RÜ ; LMESİNDE SENİN DAHLİN OLSA BİLE HAKKIMI HELAL EDİYORUM!

Doğu illerinde JİTEM tarafından yapıldığı ileri sü ; rü ; len birç ; ok faili meç ; hul cinayette adı geç ; en Kırca hakkında sizin itiraflarınız Murat Aslan cinayetini de aydınlatmıştı . 11 Mart 2004 yılında evinden ekmek almak iç ; in ç ; ıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Murat Aslan ' ın ö ; ldü ; rü ; lmesi ile ilgili bildiklerini paylaşır mısınız? ' Diyarbakır ' da Murat Aslan isimli bir genci Binbaşı Abdü ; lkerim Kırca ' nın emriyle aldık . JİTEM merkezinde işkenceyle sorgulandı . Silopi ' ye bağlı Ç ; ukurca kö ; yü ; nü ; n yakınındaki mezarlığın altında bir dere yatağında yakılarak ö ; ldü ; rü ; ldü ; ' demiştiniz . Ardından baba İzzet Aslan ' ın araştırmaları sonucu sizin sö ; zü ; nü ; ettiğiniz bö ; lgede Murat Aslan ' ın yakılmış cesedi bulunmuştu . Bunları haberlerde izleyince neler hissettiniz?

Ö ; nce kendinizi bir suç ; ortağı gibi , bu işte bir payınız varmış gibi bir vicdani sorumluluk altına giriyorsunuz . Ç ; ü ; nkü ; kendinizi de suç ; luyorsunuz . Diğer taraftan ; ailesi hiç ; değilse oğullarının kemiklerine kavuştu . Biraz mezar yaptırılır , bir bayramda filan gider annesi başında ağlar . Ve nihayetinde babası beni İstanbul ' dan aradı , teşekkü ; r etti , ' Hakkımı sana helal ediyorum , oğlumun bu duruma gelmesinde bir hatan varsa da ' dedi . ' Hiç ; değilse artık annesi gidip oğlumun başında gidip ağıt yakıyor , dua ediyor ' dedi . ' O kadar senedir , sen aç ; ıklayıncaya kadar nerde olduğunu dahi bilmiyorduk , o daha kö ; tü ; ' dedi babası .

İŞİN UCU , DÖ ; NEMİN GENELKURMAY ' INA Ç ; IKIYOR

Kırca ile ilgili başka cinayetler ve infazlardan bahsediliyor . İdris Yıldırım , Servet Aslan , Edip Aksoy , Sıdık Etyemez , Ahmet Ceylan , Şahabettin Latifeci , Mehmet Salim Dö ; n ve diğerlerinin ö ; ldü ; rü ; lmeleri&hellip ;

Evet , bunların hepsi Kırca ' nın dö ; neminde gerç ; ekleştirilen cinayetlerdir . Fakat şö ; yle bir genelleme yapmak istiyorum ; Kırca veya başka biri , Ahmet veya Mehmet fark etmiyor . Kim o birimin , oluşumun başına getirilirse aynı işi yapmak zorunda . Ç ; ü ; nkü ; ona o rol biç ; ilmiş , JİTEM ' e de bir rol biç ; ilmiş , bir misyon yü ; klenmiş , ö ; nceden bir plan , konsept tayin edilmiş : ' JİTEM , şu kesimde şunu yapacak , diğer bilmem kim şunu yapacak ' gibi . Yoksa ; Abdü ; lkerim Kırca baştaymış , on kişiyi vurmuş , diğeri iki kişi ö ; ldü ; rmü ; ş , bir diğeri hiç ; yapmamış&hellip ; Bazıları gö ; revinde cinayet işlemediyse de o dö ; nemin hassasiyetleri nedeniyle yapmamışlardır , ertelemişlerdir .

Şimdi devam eden bir Ergenekon dava sü ; reci var . Orada yargılananlardan , ya da yargılanma ihtimali olanlardan tanıdıklarını , olaylarına şahit olduğunuz birileri var mıydı?

Aşağıdan başlayarak ele alırsak ; JİTEM Timi kime bağlı ; JİTEM Grup Komutanlığı ' na , JİTEM Grup Komutanlığı nereye bağlı ; Ankara ' daki JİTEM Gruplar Komutanlığı ' na , Ankara JİTEM Gruplar Komutanlığı nereye bağlı ; İstihbarat Başkanlığı ' na , İstihbarat Başkanlığı nerede ; Genelkurmay Karargâ ; hı ' nda . Yani işin ucu oraya ç ; ıkıyor . Hiç ; başka bir yerde aramanın gereği yok . Kimse demesin : ' Benim haberim yoktu , bunlar kendi insiyatifiyle yaptı ' diye . Bu bir askeri ö ; rgü ; tlenme , sen kendini dü ; nyanın en gü ; ç ; lü ; ordusu olarak iddia ediyorsun , en disiplinli ve fedakâ ; r ordusu olarak kabul ediyorsun , ö ; yle lanse ediyorsun , fakat diğer taraftan bir pislik ortaya ç ; ıktığı zaman , diyorsun ki , ' O kendi insiyatifiyle yapmıştır . ' Ya da , ' Bö ; yle bir ö ; rgü ; tü ; mü ; z yoktur ' diye inkâ ; r ediyorsun .


Murat AslanMahmut YıldırımMehmet AyMicrosoftRamazan KeskinYAZARLARTAMAMI

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı