USD (Alış - Satış) : 6,27 - 6,28 EURO (Alış - Satış) : 7,38 - 7,39

Sıcak Haber : Bakan Albayrak: Almanya'yla yeni dönem başladı!..

Sıcak Haber : Nazlı Ilıcak'ın cezası onansın talebi!..

Çin, Gaziantep'e 100 milyon Dolar'lık yatırım yapacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey, Çin'in Türkiye'ye yapacağı otomotiv yatırımın Gaziantep'e yapmasının Gaziantep sanayisinin de ufkunu açacağını belirterek, 'Çin'in Gaziantep'e yapmayı düşündüğü otomotiv yatırımı için arazi teminini gerçekleştirdik. 1 milyon metre kare civarında bir arazi sunum aşamasındayız' dedi.

Güncel / 26 Ağustos 2009 Çarşamba 16:24
Çin, Gaziantep'e 100 milyon Dolar'lık yatırım yapacak

 


Başkan Gü ; zelbey , Bü ; yü ; kşehir Belediyesi Encü ; men Salonunda dü ; zenlediği basın toplantısında , meclis ü ; yeleri ile yaptıkları Almanya gezisini değerlendirdi . Yapılan seyahatlerin faydasına dikkat ç ; eken Gü ; zelbey , gittikleri ü ; lke ve şehirlerdeki gelişmeleri takip ettiklerini belirterek , ' Meclis ü ; yesi arkadaşların her sene dü ; nyanın bir ü ; lkesine gitmesinden yanayım . Ç ; ü ; nkü ; bu insanlar bir şehrin geleceğine karar veriyor ' diye konuştu .
Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanı Hasan Ö ; ztü ; rkmen ' in Raylı Sistemin İptali iç ; in dava aç ; tığının sorulması ü ; zerine Gü ; zelbey ;
' Benim bilgim yok . Tü ; rkiye demokratik bir ü ; lkedir . Herkes her konuda istediği tavrı gö ; sterir . Biliyorsunuz Tü ; rkiye ' de yapılan her işe dava aç ; mak bir gelenek haline geldi . Bundan ö ; nce boğaz kö ; prü ; sü ; ne de karşı ç ; ıkmışlardı . ' Boğaz kö ; prü ; sü ; ne hayır Zap suyuna kö ; prü ; yapılsın ' dediler . Boğaza birinci kö ; prü ; yapıldı . Yetmedi 2 . kö ; prü ; yapıldı . 3 . kö ; prü ; de yolda . Ufku biraz geniş tutmak lazım . İnsanların ufkunun geniş olması lazım . Sadece bana enteresan gelen şu raylı sistem ve toplu taşıma araç ; larını dü ; nyanın her yerinde sosyal demokrat ve sol gö ; rü ; şlü ; insanlar desteklerler . Tü ; rkiye ' de de tam tersi oluyor . Bu da tabii kendilerinin takdiri ' dedi .
Eğitim gezileri sırasında Prag ' ı ziyaret ettiklerini ifade eden Gü ; zelbey ; Prag ' ın da tıpkı Gaziantep gibi 1 milyon 500 bin nü ; fuslu bir şehir olduğunu belirterek , Prag ' a nü ; fusunun tam 15 katı ziyaretç ; i geldiğini , bu yıl Prag ' a gelen ziyaretç ; i sayısının 21 milyon olduğunu vurguladı . Gü ; zelbey , kendilerinin ise Gaziantep iç ; in 1 milyon ziyaretç ; i hedefi koyduklarını ifade ederek ' 1 milyon ziyaretç ; i hedefi iç ; in hayal diyorlar . Prag nü ; fusunun 15 katı ziyaretç ; iyi ağırlıyor . Bu şehirde ne işsizlik olur , ne ekonomik sıkıntı olur , ne yoksulluk olur ' şeklinde konuştu .
Ç ; ek Cumhuriyeti ' nin raylı sisteme başlama tarihinin 1900 ' lü ; yıllar olduğunu yani 100 yıl evvel raylı sisteme geç ; tiklerini kaydeden Gü ; zelbey , ' 100 sene evvel onlardaki teknoloji bugü ; n bizde yok mu? Alası var . Ben inanıyorum ki hiç ; başkalarına muhtaç ; olmadan bizim Memnan Usta ' ya verelim raylı sistemi yapar . Organize sanayimiz , ö ; rnek sanayimiz yapar . Biz bunları gerç ; ekleştirmek iç ; in insanların ufkunu aç ; mak istiyoruz . Buralara gelsin gö ; rsü ; nler raylı sistemin ne kadar faydalı bir şey olduğunu , toplu taşımanın şehre neler kattığını arkadaşlarımız gelsin gö ; rsü ; nler istedik . Bunun iç ; in de meclis ü ; yelerimiz ellerini ceplerine attılar ve gezi dü ; zenledik ' dedi .
Cumhuriyet Halk Partili meclis ü ; yelerinin geziye katılmadıklarının doğru olmadığını ifade eden Gü ; zelbey , ' CHP meclis ü ; yesi Hurşit Yıldırım bizimle birlikte geziye katıldı . Son derece de faydalı olarak gö ; rdü ; ğü ; nü ; kendisi ifade etti . Ben meclis ü ; yesi arkadaşların her sene dü ; nyanın bir ü ; lkesine gitmesinden yanayım . Doğu bloklarına gitsinler , batı ü ; lkelerine de gitsinler . Almanya ' ya da gitsinler Polonya ' ya da gitsinler . Rusya ' ya da gitsinler Amerika ' ya da gitsinler . Ç ; ü ; nkü ; bu şehrin istikbaline bu şehrin geleceğine karar veriyorlar ' diye konuştu .
' OTOMOTİV YATIRIMI GAZİANTEP SANAYİSİNE BİR FARKLILIK BİR Ç ; EŞİTLİLİK KAZANDIRACAKTIR '
Daha ö ; nce yaptıkları Ç ; in gezisi sonuç ; larının olumlu gelişmelere yol aç ; tığını anlatan Gü ; zelbey , Ç ; in ' deki gezinin sonucunda Gaziantep ' e yapılması dü ; şü ; nü ; len hafif ticari araç ; larla ilgili yatırım konusunda son noktaya geldiklerini ve arazi teminini gerç ; ekleştirdiklerini sö ; yledi . 1 milyon metre kare civarında bir araziyi sunum aşamasında olduklarını vurgulayan Gü ; zelbey , sö ; zlerine şö ; yle devam etti :
' Ç ; in ' in Gaziantep ' e yapmayı dü ; şü ; ndü ; ğü ; otomotiv yatırımı iç ; in arazi teminini gerç ; ekleştirdik . 1 milyon metre kare civarında bir arazi sunum aşamasındayız . Bu işbirliği aynı zamanda 100 milyon Dolar ' lık bir yatırım ve 2 bin 500 kişilik de bir istihdam sağlayacak . Bazıları tarafından eleştirilebilir bunlara da saygı duyuyorum . Ama bizim gö ; revimiz bu şehirdeki işsizliğin , ekonomik sıkıntıların giderilmesi iç ; in yatırımcıların ö ; nü ; nü ; aç ; maktır . Biz yaptığımız işin doğru olduğu inancındayız . Ö ; nü ; mü ; zdeki hafta Salı gü ; nü ; Ankara ' ya giderek Başbakanlık Yatırım Ajansındaki gelişmeleri yerinde değerlendirme fırsatı bulacağım . Yatırım iç ; in 3 il yarışıyordu ve bu illerden yatırımcının tercihi birinci olarak Bursa , ikinci olarak Konya ve ü ; ç ; ü ; ncü ; olarak Gaziantep ' ti . Ancak biz Gaziantep ' e yapılacak yatırımın daha doğru olduğunu savunduk . Gaziantep ' e bö ; yle bir yatırım yaparsanız sadece Tü ; rkiye değil , Ortadoğu ü ; lkelerine de ç ; ok kolay ulaşabilirsiniz noktasından hareket ettik . Ö ; zellikle Suriye ve Irak ' a ç ; ok yakın olmamız bu yatırımın daha doğru olacağını ve belediye olarak her tü ; rlü ; yardımı yapacağımız sö ; yledik . Ç ; in Halk Cumhuriyeti ' nin Tü ; rkiye bü ; yü ; kelç ; isi ile de bir gö ; rü ; şme yaptık . Ben inanıyorum ki Gaziantep ' e bir otomotiv yatırımının yapılmış olması bu şehirdeki sanayiye bir farklılık bir ç ; eşitlilik getirecektir . Sadece tekstil ile bir yere varamayacağımızı her platformda başta bakanımız olmak ü ; zere herkes ifade ediyor . Gaziantep ' e bir otomotiv yatırımının yapılmış olmasının bu kapıyı aç ; acağını ve başka otomotiv yatırımcılarının Gaziantep ' e geleceğine inanıyorum . '
' YÜ ; KSEK BİNALAR İÇ ; İN YUKARIDAN VERGİ ALMIYORLAR '
Gaziantep ' te yü ; ksek binaların yapılmadığına ve yapılmasının yanlış olarak gö ; rü ; ldü ; ğü ; ne dikkat ç ; eken Gü ; zelbey , ' Gaziantep ' te yü ; ksek bina yapılması yanlış gö ; rü ; lü ; yor . Ç ; in ' e gidiyorsunuz binanın tepesine bakmak istediğinizde kafanızdaki şapkanız dü ; şü ; yor . Binaların arasını geniş tutalım yü ; kseltelim . Yukarda vergi almıyorlar . Ama biz yü ; ksek bina yapmaktan ç ; ekiniyoruz . Hep 5 katlı binalar yapıyoruz . Ancak 5 katlı binalar şehrin hava sirkü ; lasyonunu bozar . Ç ; ü ; nkü ; binalar hep aynı seviyede , binalar bir birine bitişik . Ben ö ; ksü ; rdü ; ğü ; m zaman komşum duyuyor ' diye konuştu .
Başkan Gü ; zelbey , Gaziantep ' e havadan bakıldığında bir beton yığını olarak gö ; rü ; ldü ; ğü ; nü ; belirterek sö ; zlerini şö ; yle sü ; rdü ; rdü ; :
' Halbuki onun yerine evlerin arası aç ; ık olsun . 5 kat yerine 10 kat yapalım . Arada bir blok eksiltelim . Bunlar vizyonla olur . Ö ; nü ; mü ; zdeki sene yine fırsat bulabilirsek yurt dışına ç ; ıkacağız . Hem belediye meclis ü ; yeleri hem de belediye ç ; alışanlarını gö ; tü ; receğiz . Bu hiç ; bir zaman turistik gezi değildir . Eğitim programıdır . Eğitim gezisidir . '
Yeni imar planları yapıldığı zaman belli noktalarda belli kriterler koyduklarını dile getiren Gü ; zelbey , ' Birincisi yollar birbirini karşılamalı . Yani şimdiki gibi zikzaklı yollar olmamalı . İkincisi yeni imara aç ; ılan yerlerin şehirle entegrasyonu geniş caddelerle yapılmalı . İbrahimliye gidiyorsunuz İbrahimlinin yolu yok . 12 milyon metrekare alan ü ; zerine yapılmış bir alanda geniş yollar yapılabilirdi . Ü ; ç ; ü ; ncü ; olarak da semtlerde meydanlar olmasına dikkat edeceğiz . Bu meydanlarda otobü ; s , dolmuş kalkacak . Ufak tefek sosyal kü ; ltü ; rel faaliyetler olacak . Pazar olacak . Bunlar yok . Koca İbrahimli ' yi yü ; ksek bina ile tarif ediyoruz . Biz yeni imar planlarında bunlara dikkat ediyoruz . Ada bazında ç ; ö ; zü ; mler ü ; retiyoruz . Binaları yü ; kseltelim . Binaların arasını aç ; alım . İnsanlar nefes alsınlar . Dikkat ettiğimiz en ö ; nemli konulardan biri de 18 uygulaması , eşit nimet eşit kü ; lfet ' dedi .
Almanya gezileri sırasında ilginç ; olaylarla da karşılaştıklarını ifade eden Gü ; zelbey , Almanya ' da Tü ; rklerin yoğun olduğu bö ; lgelerde Tü ; rk belediye başkan adaylarının Almanca , Alman belediye Başkan adaylarının ise Tü ; rkç ; e broşü ; rler bastırarak halkın karşına ç ; ıktığını ve AK Parti ' nin sloganlarını kullandıklarını sö ; yledi .

AlmanyaPragAk PartiOrtadoğuPolonyaYAZARLARTAMAMI

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı