USD (Alış - Satış) : 4,80 - 4,81 EURO (Alış - Satış) : 5,59 - 5,60

İsveç'te Ramazan kitabı yazıldı

İsveç'te ilk kez İsveçli akademisyenler tarafından Ramazan ayını anlatan bir kitap yazıldı.

Dünya / 21 Ağustos 2009 Cuma 10:22
İsveç'te Ramazan kitabı yazıldı

 

İki İsveç ; li akademisyence yazılan ve ' İsveç ; ' te Ramazanları anlatan ilk kitap ' olma ö ; zelliğini de taşıyan eserin tanıtımı dü ; n Stockholm ' de yapıldı . ' Ramadan : en svensk tradition ' ( Ramazan : bir İsveç ; Geleneği ) isimli kitap , Arcus yayınlarında ç ; ıktı ve 175 sayfadan oluşuyor . Stockholm ' deki Medborgaplatsen ' deki kü ; ltü ; r binasında yapılan tanıtımda sonradan İslam ' ı seç ; miş bir İsveç ; li tarafından da aperatif yiyecekler dağıtıldı . Programın organizatö ; rleri arasında , İsveç ; li Mü ; slü ; manların kurduğu İbn-i Rü ; şd Vakfı da yer aldı . Tanıtım programında Tü ; rk asıllı milletvekili Mehmet Kaplan da bir konuşma yaptı .

RAMAZAN ' I ARAŞTIRIRKEN MEVLANA İLE TANIŞTI , YAKINDA KONYA ' YA GELECEK

Programın başında kitabın yazarları akademisyenler Simon Sorgenfrei ve Jenny Berglund birer konuşma yaptılar . Kitaplarının iç ; eriği ve oluşum aşamaları hakkında bilgi veren yazarlar , dinleyici ve katılımcıların sorularını da cevaplandırdılar . Ç ; oğunluğunu akademisyenlerin oluşturduğu yaklaşık 60 kişilik davetliler arasında İsveç ; kilisesinden temsilciler de iştirak etti . Kitabın yazarlarından Simon Sorgenfrei , ç ; alışmaları esnasında Mevlana Hazretlerine bü ; yü ; k ilgi duymaya başladığını ve ö ; nü ; mü ; zdeki hafta iç ; inde Mevlana ' yı ziyaret iç ; in Konya ' ya gitmeye karar verdiğini belirtti .

Kitabın tanıtımına katılan milletvekili Mehmet Kaplan , tanıtım sonrasında Cihan Haber Ajansı ' nın program ve kitap hakkındaki sorularını cevaplandırdı . İsveç ; li Yeşiller Partisi ' nin MKYK ü ; yeliği gö ; revini de yü ; rü ; tmekte olan Kaplan , kitap hakkındaki dü ; şü ; ncelerini ' Bir kere ismi dikkat ç ; ekici ; Ramazan , bir İsveç ; geleneği . Bu ç ; ok manidar . Ç ; ü ; nkü ; artık İslam ' ın ve Ramazan ' ın burada , İsveç ; ' te tartışmasız bir gerç ; ek olduğunu ve Ramazan ' ın buranın bir geleneği olduğunu gö ; steriyor . ' diye belirtti . İki akademisyenin yazdığı bu kitabın ç ; ok ö ; nemli olduğunu vurgulayan Kaplan , ' Mü ; slü ; manların İsveç ; ' e gelmesi bir 40 yıl olmuş ve buranın bir parç ; ası haline gelmişler . Artık bu tü ; r kitapların burada kaynak olarak ortaya ç ; ıkması ç ; ok ö ; nemli . Ben de bu tanıtımda konuşmacı olarak yer aldım , bundan dolayı da sevinç ; liyim . ' dedi .

TÜ ; RK MİLLETVEKİLİ KAPLAN : Ü ; MİDİM , BU ESERİN HOLLANDA , ALMANYA , İNGİLTERE ' DE DE OKUYUCU BULMASI

Kitabın iç ; eriği ve İslam ' ı doğru anlatması aç ; ısından yorumları sorulduğunda ise Kaplan , ' Kaynaklardan yola ç ; ıkılarak kitap hazırlanmış . Bu ekibin iç ; inde bir de Mü ; slü ; man var . Daha ç ; ok oruç ; tutan Mü ; slü ; manlarla gö ; rü ; şerek bunu hazırlamışlar . Mü ; slü ; manlar İsveç ; ' te Ramazan ' ı nasıl idrak ediyorlar ve İsveç ; liler de bunu nasıl gö ; rü ; yorlar , kapsamlı bir şekilde bu ele alınmış . ' şeklinde konuştu .

' İslam ' ın doğru anlaşılması adına bu tü ; r kitaplar bir ö ; nayak olabilir mi? ' şeklindeki soruyu ise Kaplan şö ; yle cevapladı : ' İslam ' ın doğru anlaşılması adına ö ; nemli adımlardan birisi . Mü ; slü ; manlar artık bu toplumun vazgeç ; ilmez bir gerç ; eği . Bu eser de bu realiteye ayrı bir boyut kazandırıyor . Yazılı ç ; alışmalar sonraki nesillere kalan eserlerdir . Ü ; midim , bu eserin ç ; evrilerek Hollanda , Almanya , İngiltere gibi ü ; lkelerde de okuyucu bulmasıdır . Ç ; ü ; nkü ; İsveç ; modeli , saydığım ü ; lkelere gö ; re biraz daha değişik bir yol ç ; iziyor . İsveç ; , Mü ; slü ; manları benimseye ç ; alışıyor ve benimsiyor da . Bu ç ; erç ; evede de ciddi bir uyum ve diyalog sağlanmış oluyor '

' RAMAZAN ' IN VARLIĞINI BİRÇ ; OK KİMSE BİLİYOR AMA PEK Ç ; OK KİMSE İÇ ; ERİĞİNİ BİLMİYOR '

Yazarlardan Simon Sorgenfrei , Gö ; toborg Ü ; niversitesi ' nde Din Bilimleri Doktoru olarak gö ; rev yapıyor . Mevleviliği ve Sufizmi araştıran Sorgenfrei , Amerika ' da da eğitim almış . Kitabı hakkında Cihan ' a bilgi veren Sorgenfrei , kitap projesinin nasıl doğduğunu şö ; yle aktardı : ' İlk fikir aslında yıllar ö ; nce oluşmuştu . Ben yıllar ö ; ncesinden beri Ramazan ' ı merak ediyordum . Yabancıların yoğunluklu yaşadığı Rinkeby kü ; tü ; phanesinde ç ; alışırken ilk dikkatimi ç ; ekti . Orada her yıl Noel ile ilgili programlar yapılıyordu . ' Neden burada Ramazan ile ilgili de etkinlikler olmuyor ' diye aklıma geliyordu . Hem Ramazan ayı , hem de Ramazan Bayramı hakkında . Ç ; ü ; nkü ; Ramazan ' ın varlığını birç ; ok kimse biliyor ama pek ç ; ok kimse iç ; eriğini bilmiyor . Dolayısıyla da bö ; yle bir kitap fikri oluştu . İsveç ; ' te Ramazan nasıl oluyor , nasıl geç ; iyor , burada nasıl adet haline gelmiş , bunu kitaplaştırmak istedik '

' İSVEÇ ; LİLER MÜ ; SLÜ ; MANLARI DAHA İYİ TANISIN DİYE BÖ ; YLE BİR KİTABI YAZDIK '

' Bu konuda bir kitap yazdınız ama diğer İsveç ; liler , İslam ve Mü ; slü ; manlar hakkında yeterince bir bilgi sahibi mi , değil mi? ' şeklindeki bir soruya ise yazar Sorgenfrei ' Herkes bir şekilde Mü ; slü ; manları , Ramazan ' ı duyuyor ama tam olarak bilmeleri ç ; ok zor . İsveç ; liler , burada bü ; yü ; k bir Mü ; slü ; man topluluğu olduğunu biliyor ama onları buradaki gü ; nlü ; k hayatları nasıldır , ibadetleri , gelenekleri , bayramları nasıldır tam bilinmiyor . O yü ; zden de zaten , İsveç ; liler Mü ; slü ; manları daha iyi tanısın diye bö ; yle bir kitabı yazdık . ' şeklinde cevap verdi .

Bö ; yle bir kitabın İsveç ; lilerin Mü ; slü ; manları daha iyi tanımasına vesile olmasının yanında onları daha iyi anlamalarına yardımcı olup olmayacağı konusunda ise yazar ' E tabii ki , insanlar birilerini , bir şeyleri daha iyi tanıdıkç ; a , konuşmaya başlayacaktır . Ö ; zellikle de işyerlerinde ve okullarda . Dolayısıyla da Mü ; slü ; manlar ile Mü ; slü ; man olmayanlar arasında daha iyi bir birliktelik oluşur . ' dedi .

İSVEÇ ; Lİ Ç ; OCUKLAR , RAMAZAN DEYİNCE NOEL AĞACINI HATILIYORLAR

Kitabın diğer yazarlarından akademisyen Jenny Berglund ise Sö ; dertö ; rn Ü ; niversitesi ' nde araştırmacı ve ö ; ğretim gö ; revlisi olarak gö ; rev yapıyor . Bu kitabı Simon ile birlikte , başka uzmanların da gö ; rü ; şlerini alarak ortaya koyduklarını , kendisinin bir araştırmacı olarak olaya yaklaştığını sö ; yleyen Berglund , ö ; zellikle İslam okullarındaki İslam derslerini araştırdığını , Ramazan aylarında bu ç ; alışmalarını yoğunlaştırdığını , okul iç ; erisinde de Ramazan ' ın artık bir İsveç ; geleneği haline geldiğini gö ; rdü ; ğü ; nü ; aktardı . Berglund , ' Ç ; ocuklar Ramazan bayramlarında kutlamalar iç ; in ç ; izimler yapıyordu ; ama buradaki Noellerdeki gibi ç ; am ağaç ; ları ç ; iziyorlardı . ' şeklindeki bir tespitini de aktardı .

' İsveç ; liler , Mü ; slü ; manları yeterince tanıyor mu? ' sorusuna ise Berglund , ' Ç ; ok farklılıklar arz ediyor . Yani oturulan muhite ve ç ; evreye gö ; re değişir . Ç ; evresinde de bir Mü ; slü ; man yaşıyorsa eğer . Mesela ç ; oğu Ramazan ' ı duymuştur ama iç ; eriğini bilmiyordur . Gü ; neş doğup batıncaya kadar yenilip iç ; ilmediğini biliyorlar ; ama bunların etrafında gelişen durumları bilmiyorlar . Ö ; rneğin yiyemediği iç ; in elindekilere şü ; kretmeyi bilmiyorlar . Ö ; zellikle Ramazan ' larda fakirlere ç ; okç ; a yardım edildiğini , sadakalar verildiğini bilmiyorlardır . Ama yine de diyorum , Mü ; slü ; manları tanıma duruma , yerine gö ; re değişir . ' şeklinde bir cevap verdi .

' Kitap , anlamalarına yardımcı olur mu , bakış aç ; ılarını değiştirir mi? ' sorusuna ise Berglund , ' Umudumuz bu tabii ki . Okullarda , işyerlerinde yardımcı olmasını umuyoruz . Vurgulamak istediğimiz ; Ramazan her aileye gö ; re , gruplara gö ; re farklılıklar gö ; steriyor . Bu farklılıklar gö ; rü ; lmesi aç ; ısından kaleme aldık , ç ; ü ; nkü ; İslam ' da tam bir kalıp da yok . ' cevabını verdi . Batı kü ; ltü ; rü ; nde oruç ; kavramı olup olmadığı sorulan akademisyen , ' Ortodokslarda oruç ; olduğunu sö ; yleyebilirim . Ama onları daha farklı , mesela onlar etten uzak dururlar , iç ; meye devam ediyorlar . İsveç ; ' te de eskiden Paskalya ö ; ncesinde bir ç ; eşit oruç ; vardı . Onlarda da etten uzak durma vardı . Tabii ki Hıristiyanlar arasında da ç ; ok farklılar var . Mesela Protestanlarda oruç ; neredeyse hiç ; yok , kalmadı ' şeklinde cevap verdi .

Ramazan AyıNoelYeşiller PartisiAlmanyaStockholmYAZARLARTAMAMI

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı