USD (Alış - Satış) : 3,85 - 3,86 EURO (Alış - Satış) : 4,54 - 4,55

Sıcak Haber : Galatasaray seçime gidiyor!..

İsveç'te Ramazan kitabı yazıldı

İsveç'te ilk kez İsveçli akademisyenler tarafından Ramazan ayını anlatan bir kitap yazıldı.

Dünya / 21 Ağustos 2009 Cuma 10:22
İsveç'te Ramazan kitabı yazıldı

 

İki İsveç ; li akademisyence yazılan ve ' İsveç ; ' te Ramazanları anlatan ilk kitap ' olma ö ; zelliğini de taşıyan eserin tanıtımı dü ; n Stockholm ' de yapıldı . ' Ramadan : en svensk tradition ' ( Ramazan : bir İsveç ; Geleneği ) isimli kitap , Arcus yayınlarında ç ; ıktı ve 175 sayfadan oluşuyor . Stockholm ' deki Medborgaplatsen ' deki kü ; ltü ; r binasında yapılan tanıtımda sonradan İslam ' ı seç ; miş bir İsveç ; li tarafından da aperatif yiyecekler dağıtıldı . Programın organizatö ; rleri arasında , İsveç ; li Mü ; slü ; manların kurduğu İbn-i Rü ; şd Vakfı da yer aldı . Tanıtım programında Tü ; rk asıllı milletvekili Mehmet Kaplan da bir konuşma yaptı .

RAMAZAN ' I ARAŞTIRIRKEN MEVLANA İLE TANIŞTI , YAKINDA KONYA ' YA GELECEK

Programın başında kitabın yazarları akademisyenler Simon Sorgenfrei ve Jenny Berglund birer konuşma yaptılar . Kitaplarının iç ; eriği ve oluşum aşamaları hakkında bilgi veren yazarlar , dinleyici ve katılımcıların sorularını da cevaplandırdılar . Ç ; oğunluğunu akademisyenlerin oluşturduğu yaklaşık 60 kişilik davetliler arasında İsveç ; kilisesinden temsilciler de iştirak etti . Kitabın yazarlarından Simon Sorgenfrei , ç ; alışmaları esnasında Mevlana Hazretlerine bü ; yü ; k ilgi duymaya başladığını ve ö ; nü ; mü ; zdeki hafta iç ; inde Mevlana ' yı ziyaret iç ; in Konya ' ya gitmeye karar verdiğini belirtti .

Kitabın tanıtımına katılan milletvekili Mehmet Kaplan , tanıtım sonrasında Cihan Haber Ajansı ' nın program ve kitap hakkındaki sorularını cevaplandırdı . İsveç ; li Yeşiller Partisi ' nin MKYK ü ; yeliği gö ; revini de yü ; rü ; tmekte olan Kaplan , kitap hakkındaki dü ; şü ; ncelerini ' Bir kere ismi dikkat ç ; ekici ; Ramazan , bir İsveç ; geleneği . Bu ç ; ok manidar . Ç ; ü ; nkü ; artık İslam ' ın ve Ramazan ' ın burada , İsveç ; ' te tartışmasız bir gerç ; ek olduğunu ve Ramazan ' ın buranın bir geleneği olduğunu gö ; steriyor . ' diye belirtti . İki akademisyenin yazdığı bu kitabın ç ; ok ö ; nemli olduğunu vurgulayan Kaplan , ' Mü ; slü ; manların İsveç ; ' e gelmesi bir 40 yıl olmuş ve buranın bir parç ; ası haline gelmişler . Artık bu tü ; r kitapların burada kaynak olarak ortaya ç ; ıkması ç ; ok ö ; nemli . Ben de bu tanıtımda konuşmacı olarak yer aldım , bundan dolayı da sevinç ; liyim . ' dedi .

TÜ ; RK MİLLETVEKİLİ KAPLAN : Ü ; MİDİM , BU ESERİN HOLLANDA , ALMANYA , İNGİLTERE ' DE DE OKUYUCU BULMASI

Kitabın iç ; eriği ve İslam ' ı doğru anlatması aç ; ısından yorumları sorulduğunda ise Kaplan , ' Kaynaklardan yola ç ; ıkılarak kitap hazırlanmış . Bu ekibin iç ; inde bir de Mü ; slü ; man var . Daha ç ; ok oruç ; tutan Mü ; slü ; manlarla gö ; rü ; şerek bunu hazırlamışlar . Mü ; slü ; manlar İsveç ; ' te Ramazan ' ı nasıl idrak ediyorlar ve İsveç ; liler de bunu nasıl gö ; rü ; yorlar , kapsamlı bir şekilde bu ele alınmış . ' şeklinde konuştu .

' İslam ' ın doğru anlaşılması adına bu tü ; r kitaplar bir ö ; nayak olabilir mi? ' şeklindeki soruyu ise Kaplan şö ; yle cevapladı : ' İslam ' ın doğru anlaşılması adına ö ; nemli adımlardan birisi . Mü ; slü ; manlar artık bu toplumun vazgeç ; ilmez bir gerç ; eği . Bu eser de bu realiteye ayrı bir boyut kazandırıyor . Yazılı ç ; alışmalar sonraki nesillere kalan eserlerdir . Ü ; midim , bu eserin ç ; evrilerek Hollanda , Almanya , İngiltere gibi ü ; lkelerde de okuyucu bulmasıdır . Ç ; ü ; nkü ; İsveç ; modeli , saydığım ü ; lkelere gö ; re biraz daha değişik bir yol ç ; iziyor . İsveç ; , Mü ; slü ; manları benimseye ç ; alışıyor ve benimsiyor da . Bu ç ; erç ; evede de ciddi bir uyum ve diyalog sağlanmış oluyor '

' RAMAZAN ' IN VARLIĞINI BİRÇ ; OK KİMSE BİLİYOR AMA PEK Ç ; OK KİMSE İÇ ; ERİĞİNİ BİLMİYOR '

Yazarlardan Simon Sorgenfrei , Gö ; toborg Ü ; niversitesi ' nde Din Bilimleri Doktoru olarak gö ; rev yapıyor . Mevleviliği ve Sufizmi araştıran Sorgenfrei , Amerika ' da da eğitim almış . Kitabı hakkında Cihan ' a bilgi veren Sorgenfrei , kitap projesinin nasıl doğduğunu şö ; yle aktardı : ' İlk fikir aslında yıllar ö ; nce oluşmuştu . Ben yıllar ö ; ncesinden beri Ramazan ' ı merak ediyordum . Yabancıların yoğunluklu yaşadığı Rinkeby kü ; tü ; phanesinde ç ; alışırken ilk dikkatimi ç ; ekti . Orada her yıl Noel ile ilgili programlar yapılıyordu . ' Neden burada Ramazan ile ilgili de etkinlikler olmuyor ' diye aklıma geliyordu . Hem Ramazan ayı , hem de Ramazan Bayramı hakkında . Ç ; ü ; nkü ; Ramazan ' ın varlığını birç ; ok kimse biliyor ama pek ç ; ok kimse iç ; eriğini bilmiyor . Dolayısıyla da bö ; yle bir kitap fikri oluştu . İsveç ; ' te Ramazan nasıl oluyor , nasıl geç ; iyor , burada nasıl adet haline gelmiş , bunu kitaplaştırmak istedik '

' İSVEÇ ; LİLER MÜ ; SLÜ ; MANLARI DAHA İYİ TANISIN DİYE BÖ ; YLE BİR KİTABI YAZDIK '

' Bu konuda bir kitap yazdınız ama diğer İsveç ; liler , İslam ve Mü ; slü ; manlar hakkında yeterince bir bilgi sahibi mi , değil mi? ' şeklindeki bir soruya ise yazar Sorgenfrei ' Herkes bir şekilde Mü ; slü ; manları , Ramazan ' ı duyuyor ama tam olarak bilmeleri ç ; ok zor . İsveç ; liler , burada bü ; yü ; k bir Mü ; slü ; man topluluğu olduğunu biliyor ama onları buradaki gü ; nlü ; k hayatları nasıldır , ibadetleri , gelenekleri , bayramları nasıldır tam bilinmiyor . O yü ; zden de zaten , İsveç ; liler Mü ; slü ; manları daha iyi tanısın diye bö ; yle bir kitabı yazdık . ' şeklinde cevap verdi .

Bö ; yle bir kitabın İsveç ; lilerin Mü ; slü ; manları daha iyi tanımasına vesile olmasının yanında onları daha iyi anlamalarına yardımcı olup olmayacağı konusunda ise yazar ' E tabii ki , insanlar birilerini , bir şeyleri daha iyi tanıdıkç ; a , konuşmaya başlayacaktır . Ö ; zellikle de işyerlerinde ve okullarda . Dolayısıyla da Mü ; slü ; manlar ile Mü ; slü ; man olmayanlar arasında daha iyi bir birliktelik oluşur . ' dedi .

İSVEÇ ; Lİ Ç ; OCUKLAR , RAMAZAN DEYİNCE NOEL AĞACINI HATILIYORLAR

Kitabın diğer yazarlarından akademisyen Jenny Berglund ise Sö ; dertö ; rn Ü ; niversitesi ' nde araştırmacı ve ö ; ğretim gö ; revlisi olarak gö ; rev yapıyor . Bu kitabı Simon ile birlikte , başka uzmanların da gö ; rü ; şlerini alarak ortaya koyduklarını , kendisinin bir araştırmacı olarak olaya yaklaştığını sö ; yleyen Berglund , ö ; zellikle İslam okullarındaki İslam derslerini araştırdığını , Ramazan aylarında bu ç ; alışmalarını yoğunlaştırdığını , okul iç ; erisinde de Ramazan ' ın artık bir İsveç ; geleneği haline geldiğini gö ; rdü ; ğü ; nü ; aktardı . Berglund , ' Ç ; ocuklar Ramazan bayramlarında kutlamalar iç ; in ç ; izimler yapıyordu ; ama buradaki Noellerdeki gibi ç ; am ağaç ; ları ç ; iziyorlardı . ' şeklindeki bir tespitini de aktardı .

' İsveç ; liler , Mü ; slü ; manları yeterince tanıyor mu? ' sorusuna ise Berglund , ' Ç ; ok farklılıklar arz ediyor . Yani oturulan muhite ve ç ; evreye gö ; re değişir . Ç ; evresinde de bir Mü ; slü ; man yaşıyorsa eğer . Mesela ç ; oğu Ramazan ' ı duymuştur ama iç ; eriğini bilmiyordur . Gü ; neş doğup batıncaya kadar yenilip iç ; ilmediğini biliyorlar ; ama bunların etrafında gelişen durumları bilmiyorlar . Ö ; rneğin yiyemediği iç ; in elindekilere şü ; kretmeyi bilmiyorlar . Ö ; zellikle Ramazan ' larda fakirlere ç ; okç ; a yardım edildiğini , sadakalar verildiğini bilmiyorlardır . Ama yine de diyorum , Mü ; slü ; manları tanıma duruma , yerine gö ; re değişir . ' şeklinde bir cevap verdi .

' Kitap , anlamalarına yardımcı olur mu , bakış aç ; ılarını değiştirir mi? ' sorusuna ise Berglund , ' Umudumuz bu tabii ki . Okullarda , işyerlerinde yardımcı olmasını umuyoruz . Vurgulamak istediğimiz ; Ramazan her aileye gö ; re , gruplara gö ; re farklılıklar gö ; steriyor . Bu farklılıklar gö ; rü ; lmesi aç ; ısından kaleme aldık , ç ; ü ; nkü ; İslam ' da tam bir kalıp da yok . ' cevabını verdi . Batı kü ; ltü ; rü ; nde oruç ; kavramı olup olmadığı sorulan akademisyen , ' Ortodokslarda oruç ; olduğunu sö ; yleyebilirim . Ama onları daha farklı , mesela onlar etten uzak dururlar , iç ; meye devam ediyorlar . İsveç ; ' te de eskiden Paskalya ö ; ncesinde bir ç ; eşit oruç ; vardı . Onlarda da etten uzak durma vardı . Tabii ki Hıristiyanlar arasında da ç ; ok farklılar var . Mesela Protestanlarda oruç ; neredeyse hiç ; yok , kalmadı ' şeklinde cevap verdi .

Ramazan AyıNoelYeşiller PartisiAlmanyaStockholmFeedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı