15 bin araç satılacak! Yediemin otoparkındaki araçlar için yeni düzenleme: TBMM'ye sunuldu

AK Parti, 9'uncu Yargı Paketini TBMM Başkanlığı'na sundu. Pakette yer alan madde ile buluntu ya da trafikten men edilip, sahipleri tarafından alınmadığından Yediemin Otoparkları'nda çürümeye terk edilen 15 bin araç hızla satılarak ekonomiye kazandırılacak.

15 bin araç satılacak! Yediemin otoparkındaki araçlar için yeni düzenleme: TBMM'ye sunuldu
15 bin araç satılacak! Yediemin otoparkındaki araçlar için yeni düzenleme: TBMM'ye sunuldu
Buluntu ya da trafikten men edilip, sahipleri tarafından alınmadığından Yediemin Otoparkları'nda çürümeye terk edilen araçlar için çözüm geliyor.

AK Parti, 9'uncu Yargı Paketini TBMM Başkanlığı'na sundu. Pakette, şu anda 15 bin civarında araç bulunan Yediemin Otoparkları'ndaki araçlara dönük düzenleme bulunuyor. Bu araçların hızla satılıp ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Maddeye göre süreç şöyle işleyecek:

BULUNTU VE MEN EDİLENLER

Düzenleme buluntu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilen araçları kapsayacak. Mevcut sistemde buluntu olması nedeniyle veya Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçlar Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce satılıyor. Ancak bu araçların vergi, ceza gibi borçları nedeniyle satış yıllarca sürebiliyor ve araçlar çürümeye terk edilmiş oluyor.

HIZLA SATILACAK

Teklif kapsamında 6 aylık bekleme süresinin sonunda otoparklarda bekleyen araçların sicilinde bulunan satılamaz, devredilemez, haciz, ihtiyati haciz, rehin gibi şerhler için ilgili kurumlara, bu araçların satılacağı hususu bildirilip satış işlemlerine başlanacak. Araçların üzerinde bulunan tüm şerhler ayrıca bir işleme gerek olmaksızın, satış tarihi itibarıyla kalkmış sayılarak; varsa tescil kayıtları buna göre düzeltilecek.

15 bin araç satılacak! Yediemin otoparkındaki araçlar için yeni düzenleme: TBMM'ye sunuldu

BORÇLAR ÖDENECEK

Satıştan elde edilen gelirden sırasıyla; muhafaza ve satış için yapılan giderler, aracın tanıtımına yarayan numaraların tespitine ve tamamlanmasına dair giderler ve vergi, resim veya harç gibi malın aynından kaynaklanan alacaklar ödenecek. Diğer borçların da ödenmesinden sonra kalan para, varsa araç sahibi için kamu bankasına yatırılacak. 5 yıl içinde araç sahibi çıkmazsa para Hazine'ye devredilecek.

20 YILA ARABULUCULUK

Mesleğinde 20 yılı tamamlayan hukukçular sınava girmeden arabulucu olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için ise hukuk mezunu olma şartı getirilecek. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak. Konusu 920 bin lirayı aşanlar ile 270 bin ila 920 bin lira arasındaki vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında açılan ve istinaf kanun yolu incelemesinde kaldırma kararı üzerine yeniden karar verilen davalar temyiz edilebilecek.


15 bin araç satılacak! Yediemin otoparkındaki araçlar için yeni düzenleme: TBMM'ye sunuldu

HAKARETTE ŞİKAYET SÜRESİ 2 YILI GEÇEMEYECEK

TBMM Başkanlığı'na sunulan 9'uncu Yargı Paketi'nde sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçlarında şikâyet süresi 2 yıl ile sınırlandırılıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin gerekçesini, 'Vatandaşlarımız üzerindeki baskı ve tehdidin önüne geçmeyi hedefliyoruz' diye anlattı. Meclis tatile girmeden yasalaştırılacak yargı paketi kapsamında hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hali, uzlaştırma kapsamından çıkartılarak ön ödeme kapsamına alınıyor.

KAYYUM İÇİN 5 YIL UZATMA

Suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklanması, silahlı örgüt, terör örgütü, terörizmin finansmanı, suçlarının işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphenin bulunması halinde şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına ilişkin düzenlemenin süresi 5 yıl uzatıldı.


15 bin araç satılacak! Yediemin otoparkındaki araçlar için yeni düzenleme: TBMM'ye sunuldu

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf olacak.