Baraj Yapımında İskana İlişkin Düzenleme

'Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılmakta ve Yapılacak Olan Baraj ile Baraj Mücavir Alanında Kalan Taşınmazların Kısmen veya Tamamen Kamulaştırılması Sonucunda Yerlerini Terk Etmek Zorunda Kalanların İskanına İlişkin Usul ve Esaslar', Bakanlar Kurulu Kararıyla düzenlendi.

"Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılmakta ve Yapılacak Olan Baraj ile Baraj Mücavir Alanında Kalan Taşınmazların Kısmen veya Tamamen Kamulaştırılması Sonucunda Yerlerini Terk Etmek Zorunda Kalanların İskanına İlişkin Usul ve Esaslar", Bakanlar Kurulu Kararıyla düzenlendi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre, devlet eliyle iskan kapsamında hak sahibi olan aileler, konutların veya iş yerlerinin tesliminden itibaren en geç 45 gün içerisinde yeni yerlerine taşınacak. Bu süre içerisinde yerlerini terk etmeyen ailelerin hak sahiplikleri iptal edilerek, eski konutları ilgili valilikçe 15 gün içerisinde boşaltılacak.

Eski yerleşim yerlerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılara karşılık, yeni yerleşim yerlerinde ilgili kurumca talep edilmesi halinde yeni yapılar inşa edilecek.

Baraj inşaatı için birinci öncelikli alanlar ve batardo su kotu altında kalan konutlar için hak sahiplerine bakılmaksızın DSİ tarafından geçici yerleşim yerleri oluşturulacak, kiralanacak ya da satın alınacak. Geçici yerleşim yerleri teslim edilenler, teslim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde eski konutlarını boşaltacak.

Düzenlemeyle, kamu kurum ve kuruluşlarının bu kapsamdaki görev, yetki ve sorumlulukları da belirlendi.

Kaynak: AA

Bu haber AA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI