'Fransa Senatosu'nun Kabul Ettiği Yasa Akla Bilime ve Vicdana Aykırıdır'

Siirt Üniversitesi Senatosu, yayınladığı bir mesajla, Fransa’nın sözde Ermeni soykırımı ile ilgili aldığı kararın akla bilime ve vicdana aykırı olduğunu bildirdi.

 
Fransa Meclisi`nin akla, bilime ve vicdana aykırı olarak sözde Ermeni soykırımını inkar edenlerin cezalandırılmasını öngören yasa tasarısını, aklıselim sahibi bütün uyarılara rağmen kabul ettiği, yasanın özgür düşünceyi susturduğu vurgusu yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: “Bu karar tarihin ve tarihi gerçeklerin siyasal çıkarlara mahkum edildiği, devlet ciddiyetinden uzak, düşünce ve ifade özgürlüğünü hiçe sayan talihsiz bir karardır. Üstelik bu kararın, kendisini düşünce ve ifade özgürlüğünün öncüsü olarak gören bir ülkenin meclisinde alınması son derece düşündürücü ve üzüntü vericidir. Zira aslında bu karar ile Fransa 'nın geçmişte kazandığı insan hakları, demokrasi, eşitlik, özgürlük ve adalet gibi tüm evrensel değerler inkar edilmektedir. Bölgemizin barışa çok daha fazla ihtiyaç duyduğu böylesi bir dönemde, yalnızca basit siyasi çıkarlar doğrultusunda, Türk ve Ermeni halklarını karşı karşıya getiren böyle bir yasanın kabul edilmesi, Türkler ve Ermeniler arasına düşmanlık tohumları atmayı hedeflemektedir. Oysaki tarih, hiçbir zaman basit siyasi çıkar hesaplarına ve kişisel değer yargılarına bırakılamaz. Ayrıca tarihi yargılamak ve tarih üzerinden bir değerlendirme yapmak meclislerin görevi ve işlevi değildir. Ve asıl olan, tarihi susturmak değil, tarihi gerçeklerin tartışılması ve özgürce konuşulmasıdır. Ancak Fransa Ulusal Meclisi ve Senatosu 'nun özgür düşünceyi susturarak tarihin konuşulmasını ve tartışılmasını engellemesi, bu iki meclisin de konumlarına yakışmamıştır. Zaten alınan bu karar, Fransız toplumunun ezici çoğunluğunun bilgisi olmaksızın, çok az temsiliyetle ve ciddiyetten uzak bir şekilde ele alınmıştır. '

Siirt Üniversitesi Senatosu olarak temel insan hak ve özgürlüklerine, akla ve vicdana aykırı, çağdışı, çıkış noktası ırkçılık ve siyasal çıkarlar olan bu yasanın, Fransa Senatosu tarafından onaylanmış olmasını tarihi bir hata olarak kabul edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Bu kararın tarih boyunca iyi bir düzeyde devam eden Türk-Fransız dostluğunu zedeleyeceğini ve her iki ülkenin gelecekteki ilişkilerine de telafisi belki de imkansız zararlar vereceğini düşünüyoruz. Ayrıca tarihi olayların değerlendirilmesinin tarihçilere bırakılması gerektiğine inanıyor, kısa vadeli politik çıkarlar için girişilen bu tür bilim dışı ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı teşebbüslerin, tarih yazma hevesine kapılanların tarihlerinde birer kara leke olarak yer alacağını hatırlatmak istiyoruz. Bu anlamda 1789`da Fransa`da yayımlanan İnsan ve Yurttaşlık Hakları Bildirisi`ni hatırlatıyor; kararı, insan hakları, demokrasi, eşitlik, özgürlük ve adalet gibi evrensel değerleri yok sayan tarihi bir hata olarak görüyor ve bu girişiminden dolayı Fransız Ulusal Meclisi`nde bu kararı destekleyenleri kınıyoruz. '

Söz konusu inkar yasasına karşı, Fransa Senatosu`ndan 77, meclisinden de 65 sağduyu sahibi üyenin Anayasa Konseyi`ne yaptığı itiraz başvurusu umut verici olarak nitelendirilen açıklamada şunlar kaydedildi: 'Fransa 'nın birikim ve değerlerine ters düşen bu tablo karşısında daha fazla dayanamayan, kararın Fransız halkının büyük bir kısmınca benimsenmediğini fark eden bu aklıselim insanlar, tasarının iptali için gerekli imzaları toplamış ve Fransa 'nın Anayasa Konseyi`ne başvuruda bulunmuştur. Fransa`yı Fransa yapan eşitlik, özgürlük ve kardeşlik ilkelerine yakışmayan bu yanlışın, değerli senatör, milletvekili ve aydınlarının çabalarıyla en kısa sürede düzeltileceğini umut ediyoruz. Şimdi yapılması gereken, soğukkanlılıkla bu anlamlı ve değerli girişimin sonuçlanmasını beklemektir. Sürecin sonunda geçmişte olduğu gibi Türk-Fransız dostluğunun tekrar kazanılmasını yürekten temenni ediyoruz.”