Mansur Yavaş Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı'nı hedef almıştı! Metro yalanları çöktü...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı hedef alan sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Mansur Yavaş Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı'nı hedef almıştı! Metro yalanları çöktü...
Mansur Yavaş Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı'nı hedef almıştı! Metro yalanları çöktü...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri; Mansur Yavaş'ın, 'Bakanlığın yaptığı metrolar için son 3 yılda bütçemizden 28.4 milyon TL kesilmesi gerekirken, biz göreve geldiğimizde bir gecede yapılan değişiklikle 3 yılda bütçemizden 657 milyon TL kesinti yapıldı' iddiasını gün yüzüne çıkardı.

BAKANLIĞIN YAPTIĞI METRO HATLARININ GELİRİNİN YÜZDE 95'İ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE KALACAK


Açıklamada; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait metro hatlarını yapımını tamamlandıktan işleyecek süreci açıkladı.

Açıklamada; bakanlığın metro hatlarını Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edeceği, hattın gelirinden sadece yüzde 5 kesinti yapacağı, hattın gelirinin yüzde 95'i Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kalacağı bildirildi.

'4 METRO HATTI 23 KM İKEN BUNA 41,2 KM İLAVE EDİLDİ'

SABAH'a açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, bakanlığın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 metro hattının yapımını üstlendiğini açıkladı.

Açıklamada; Ankara Belediyesine ait raylı sistem hatları olan Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan, Keçiören-AKM ve AKM-Gar-Kızılay hatlarının 23 km iken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın buna 41,2 km ilave edildiğine dikkat çekildi.

'10 YIL İÇİNDE 10 MİLYAR HARCAMA YAPILDI'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasında; 'Bakanlığımızca bu projelerin tamamı için geçtiğimiz 10 yıl içerisinde yaklaşık 10 Milyar TL (2021 yatırım programı bedelleri ile 9.965.533.000 TL) harcama yapılmıştır' denildi.

'KENTİÇİ ULAŞIMA YÖNELİK METRO SİSTEMLERİNİ YAPMAK VE İŞLETMEK BELEDİYELERİN SORUMLULUĞUNDADIR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; 13 Aralık 2021 tarihinde 'Bakanlığın (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı) yaptığı metrolar için son 3 yılda bütçemizden 28.4 milyon TL kesilmesi gerekirken, biz göreve geldiğimizde bir gecede yapılan değişiklikle 3 yılda bütçemizden 657 milyon TL kesinti yapıldı' iddiasında bulunmuştur.'

'5393 sayılı Belediye Kanunun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. maddesi 'f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.' uyarınca kentiçi ulaşıma yönelik metro sistemlerini yapmak ve işletmek belediyelerin sorumluluğundadır.'

'Bakanlığımızca Belediyesince hazırlanan Ulaşım Ana Planlarına görüş verilmekte, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda hazırlanan Raylı Sistem projelerinde ise teknik ve mali yapılabilirlik değerlendirilerek proje onayı verilmektedir.'

'Belediyelerce yapılması gereken metro yatırımlarının Bakanlıkça devralınarak tamamlanması ve sonrasında Belediyelere devredilmesine ilişkin düzenleme 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla uygulamaya başlanılmış olup, devir işlemi Belediye-Bakanlık arasında imzalanan protokollerle gerçekleştirilmektedir.'

'4 METRO HATTININ YAPIMI BAKANLIKÇA ÜSTLENİLMİŞTİR'

'Ankara Metrolarının tamamlanması için de 25.10.2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına binaen 25/04/2011 tarihinde ABB (EGO) – UAB (AYGM) arasında imzalanan protokollerle 4 metro hattının yapımı Bakanlıkça üstlenilmiştir:

• Ankara Belediyesine ait raylı sistem hatları 23 km iken Bakanlığımızca buna 41,2 km ilave edilmiştir. Bunlar;

Kızılay-Çayyolu (16,6 km)
Batıkent-Sincan (15,4 km)
Keçiören-AKM (9,2 km) hatlarıdır.

Şu an devam eden AKM-Gar-Kızılay (3,3 km) ile birlikte Bakanlığımızın Ankara'ya katkısı 44,5 km.ye ulaşacaktır.'

'Ayrıca Macunköy'deki Metro araçları depolama ve bakım merkezi revize edilmiş, kapasitesi artırılmış ve Çayyolu bölgesinde ilave yeni bir depolama ve bakım merkezi daha tesis edilmiştir.

Mevcut 108 adet araca ilave olarak 324 adet yeni nesil metro araç alım işi tamamlanarak Ankara'nın metro araç filosu 4 katına çıkartılarak yenilenmiştir.'

'AŞTİ-Söğütözü arasındaki 800 metrelik hattın demiryolu işleri ve elektromekanik işleri yapılarak sinyalizasyon işlerinin tamamlanıp hizmete sokulması için Belediyeye devredilmiştir.'

'YATIRIMLARIN BEDELİNİN TAHSİLATI'

'Metro yatırımlarının Bakanlığımızca üstlenilmesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca yatırım bedelinin tahsilatı 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

'Anılan Kararın 8. maddesinin (2) nci fıkrası uyarınca; Raylı Sistem yatırım bedellerinin tahsilatı KDV, Fiyat Farkı, Faiz vb. herhangi bir ilave yapılmaksızın, mülkiyetin veya işletmenin devri sonrasında (belediye raylı sistemden gelir elde etmeye başladıktan sonra) belediyeye her ay aktarılan genel bütçe vergi gelirleri payının %5'i aylık olarak kesilerek gerçekleştirilmektedir.'

Dolayısıyla;

- Metro hatları belediyeye devir olmadan kesinti başlamaz. Belediye gelir elde etmeye başlayınca kesinti yapılmaya başlanır.
- Proje tamamlanıp işletilmek üzere ilgili belediyeye devredildikten sonra bedele ilişkin tahsilat başlamaktadır.
- Yani belediye bu hattan gelir elde etmeye başlayınca başlamaktadır.
- Metro hattının bedeli belediyeye aktarılan genel bütçe vergi gelirleri payının %5'i kesilerek gerçekleştirilmektedir. Metro gelirleri belediyenin olmaktadır.
- Metro bittiğinde gerçekleşen yapım tutarı ne ise bu maliyete bu tarihten faiz farkı vb. ek hususlar eklenmemektedir.'
'Burada amaç, metronun belediye kaynakları kullanılmadan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ödeneği ile gerçekleştirilmesi ve işletmeye açılıp gelir getirici işletmeye geçilmesi ile borcun tahsiline bundan sonra başlanmasıdır.

'Böylece genel bütçe kaynakları ile belediyelere destek verilmektedir. Bunun dışındaki yorum ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır.'

'Bakanlığımızca bu projelerin tamamı için geçtiğimiz 10 yıl içerisinde yaklaşık 10 Milyar TL (2021 yatırım programı bedelleri ile 9.965.533.000 TL) harcama yapılmıştır.'

MANSUR YAVAŞ, 3 SENEDE 1 METRELİK METRO HATTI YAPMADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimden önce '58 kilometre metroyu planlıyoruz' iddiasında bulundu ancak sadece 7.4 kilometrelik hattın proje ihalesini 2021 yılının başında gerçekleştirdi.

5 SENE İÇERİSİNDE 58 KİLOMETRE METRO HATTI

Mansur Yavaş, 9 Ocak 2019'da '5 yıl içerisinde 58 kilometre metroyu planlıyoruz. Zaten Atapark projesi çok çabuk yapılabilecek proje. Her tarafta ağaçlandırmaya uygun yollar var. İnşallah en kısa zamanda başlayacağız' iddiasında bulundu.

Yavaş, 11 Ocak 2021'de ise Mansur Yavaş, 'Mamak'ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY hattına bağlayacak raylı sistemler projemizde yeni bir adım atıyoruz. Yaklaşık 7,4 kilometre ve 8 istasyondan oluşan projemizin zemin etüt sondaj çalışmalarına başladık' dedi.

5 yıl içerisinde 58 kilometre metro yapacağını iddia eden Mansur Yavaş, üç sene içinde sadece 7.4 kilometrelik metro hattın proje ihalesini yaptı.