Sosyal Medya düzenlemesi mecliste!

Özkan, sosyal medya düzenlemesinin vatandaşların anayasal güvencelerinin teminat altına alınması ve yaşanan mağduriyetlerin bir daha yaşanmaması adına dizayn edilmiş bir düzenleme olduğunu ifade etti.

Sosyal Medya düzenlemesi mecliste!
Sosyal Medya düzenlemesi mecliste!
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sosyal medya düzenlemesine ilişkin, 'Yapmış olduğumuz yasal düzenleme evrensel düzenlemelere uygun, bu çerçevede oluşturulan yeni hukuk gelişimlerine paralel bir şekilde, vatandaşlarımızın anayasal güvencelerini teminat altına almak amacıyla ve yaşanan mağduriyetleri bir daha yaşamayalım anlayışıyla dizayn edilmiş düzenlemedir.' dedi.

Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın son haftasına girdiklerini belirterek, Meclisin 27. Dönem 1. Yasama Yılı'nda 10 birleşim, 2. Yasama Yılı'nda 105 birleşim, 3. Yasama Yılı'nda ise 117 birleşim çalıştığını, 108 kanun teklifinin yasalaştırıldığını bildirdi.

Meclisin 27. Dönem'de bulunan üç yasama yılında 53 uluslararası sözleşmenin, TBMM İçtüzüğü'nde yapılan değişikliğin ve 11. Kalkınma Planı'nın da onayladığını dile getiren Özkan, denetim faaliyetleri kapsamında 32 bin 14 yazılı soru önergesi verildiğini ve bunlardan 20 bin 434'ünün cevaplandığını söyledi. Özkan, bu dönemde 3 bin 165 Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge verildiğini, 45 önergenin birleştirilerek Genel Kurulda görüşüldüğünü ve 6 Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğunu ifade etti.

Hayvan Haklarının Korunması İle Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunun TBMM Genel Kurulunda görüşülerek tamamlandığını anımsatan Özkan, Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması, Bunların Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporunun görüşülmeyi beklediğini, Down Sendromlu ve Otistik Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonunun çalışmalarını tamamladığını, ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun raporunu hazırladığını, Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu ile Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun da raporunu hazırlayarak Meclis Başkanlığına sunduğunu aktardı.

Özkan, AK Parti Grubu olarak deprem ve sulak alanlar ile su kaynaklarıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair önergeyi Meclis Başkanlığına sunduklarını, komisyonun yeni yasama yılında kurulmasını takip edeceklerini belirtti.

Cahit Özkan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke dışında görev yapmalarına ilişkin 10 ayrı tezkerenin Genel Kurulda kabul edildiğini, Kamu Denetçiliği Kurumu raporunun da bu yasama yılı içerisinde kabul edildiğini söyledi.

27. Dönem 3. Yasama Yılı'nda Meclis'te reform niteliğinde çok sayıda yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini anlatan Özkan, bunlardan bazılarının, Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde Meclis gündemine getirilen ve yasalaşan ceza muhakemesi, hukuk muhakemesi ve ceza infaz kanunu hakkındaki düzenlemeler ile barolara ilişkin düzenleme ile kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen düzenlemeler olduğunu dile getirdi.

Sosyal medya düzenlemesi

Meclis'te bugün görüşülmesi planlanan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili değerlendirmede de bulunan Özkan, 'Sosyal medya düzenlemesi, Türkiye dahil olmak üzere bütün dünyada yeni bir hukuk düzeninin oluşması ve bir taraftan kişisel veriler korunurken diğer taraftan kişilerin iletişim hak ve özgürlüklerinin, yeni medya anlayışının korunması açısından büyük öneme sahiptir.' diye konuştu.

Dijital dünyanın en kıymetli hazinesi olan verilerin transferi, depolanması, güvenliği ve üretilmesiyle ilgili alanın ciddi düzenlemelere gerek duyduğunu vurgulayan Özkan, sosyal ağ sağlayıcılarının verileri diledikleri gibi kullanmalarının, bir taraftan devletlerin demokratik hukuk düzenlerini tehdit ederken diğer yandan kişisel verilerin korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda yapılan düzenlemeleri tehdit ettiğini söyledi.

Özkan, kişisel verilerin temel haklar arasında yer aldığına dikkati çekerek, dünyanın kişisel verilerin korunmasına ilişkin sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler yapmaya başladığını ifade etti.

Başta ABD olmak üzere Almanya ve Rusya'nın bu konuda esaslı düzenlemeler yaptığını anlatan Özkan, şöyle devam etti:

'Bu düzenleme hayata geçirildikten sonra hem vatandaşlarımızın kişi hak ve özgürlüğü, güvenliği, özel hayatın gizliliğine ilişkin düzenlemeler güvence altına alınırken diğer taraftan da bugün bütün konvansiyonel medya, belirli bir disiplin ve düzen içinde faaliyetini gösterirken tamamen başına buyruk faaliyet gösteren sosyal medyayı da bu çerçevede planlamış olacağız. Yasanın görüşülmesinin akabinde İçtüzük çerçevesinde Meclisimiz çalışmalarına ara verecektir. Ara verdiğimiz dönemde milletvekillerimiz seçim bölgelerinde seçmenleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla yakın temas içinde yeni yasama yılına hazırlıklarını yapacaktır.'

Muhalefetin eleştirilerine yanıt

Bir gazetecinin, sosyal medya düzenlemesinin aceleye getirildiğine yönelik eleştiriler olduğunu hatırlatarak, değerlendirmesini sorması üzerine Özkan, 'Parlamento bir yakınma yeri, şikayet etme yeri değildir.' dedi.

Özkan, vatandaşların yaşadığı sıkıntıların, mağduriyetlerin Meclis Genel Kurulunda lanetlenmesiyle görev yapılmış sayılmayacağını belirterek, kişinin manevi dokunulmazlığına karşı sosyal medya üzerinden müdehale varsa buna kayıtsız kalamayacaklarını vurguladı.

'Türkiye'de hangi siyasi yaklaşımdan olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, hangi partinin milletvekili veya genel başkanı olursa olsun sosyal medya üzerinden yürütülen mütecaviz suçların, vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olduğunu gördük.' diyen Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Hepimiz yakınıyoruz, her siyasi parti, her milletvekili, her bir vatandaşımız, 83 milyon yakınıyoruz ama 'Gelin bunun gereğini yapalım' dediğimiz zaman ayak sürüyoruz. Bu doğru değil. Yapmış olduğumuz yasal düzenleme evrensel düzenlemelere uygun, bu çerçevede oluşturulan yeni hukuk gelişimlerine paralel bir şekilde, vatandaşlarımızın anayasal güvencelerini teminat altına almak amacıyla ve yaşanan mağduriyetleri bir daha yaşamayalım anlayışıyla dizayn edilmiş düzenlemedir. İnanın milletimizden büyük bir teveccüh görecektir.'

Cahit Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hafta sonu gerçekleşen kurultayda 'Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız.' ifadesindeki 'Dostlarımız tanımından ne çıkardınız?' sorusuna şu yanıtı verdi:

'Bir siyasi hareketin tek bir dostu, tek bir dayandığı güç olması lazım; o da millettir. Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Milletten başka dost, refik, yoldaş, arkadaş görenlerin milli iradenin tecelligahı olan parlamentoda, demokrasimizin gereğini yerine getirdiğini kimse iddia edemez. Onun için biz öteden beri sırtımızı milletimize dayadık ve milletimizden aldığımız güçle milletimizin gösterdiği istikamette, çizdiği rotada yol alıyoruz. Milletten başka dost, refik arayanlar, siyaset yapanlar dün de bugün de yarın da hüsranla karşılaşmaya mecburdur.'