Aydın Büyükşehir Belediye şirketi 7 yılda 58 milyon zarar etmiş

Sayıştay, Aydın Büyükşehir Belediye şirketi Aydın İmar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2020 yılında yaptığı iş ve işlemleri içeren denetim raporunu açıkladı. Kuruluşundan bu yana her yıl zarar eden şirketin sponsorluk anlaşmaları yaparak kamu kaynaklarının nasıl heba ettiği vurgulandı. Şirketin son 7 yılda toplam zararının 58 milyon 738 bin 333 lira olması dikkat çekti.

Aydın Büyükşehir Belediye şirketi 7 yılda 58 milyon zarar etmiş
Aydın Büyükşehir Belediye şirketi 7 yılda 58 milyon zarar etmiş
Tespitler raporda şu şekilde yer aldı:

Raporda, 2020'de gerçekleşen zararın 2019'a göre yüzde 33 oranında azalarak 19 milyon 534 bin 677 liradan 13 milyon 11bin 569 liraya gerilediği, zararın bir önceki yıla göre azalmasında 2020 yılında uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle azalan sefer sayıları etkili olduğu belirtildi. Şirketin mali tablolarında kıdem tazminatı karşılığı hesaplarının kullanılmadığı ve bünyesinde çalışan personel için kıdem tazminatı karşılığının ayrılmadığı tespit edildi. Mali tablolar incelendiğinde geçmiş yıl zararları hesabına göre şirketin 2014 ile 2019 yılları arasında 6 yıllık zaman zarfında karşılaştığı toplam zarar tutarının 45 milyon 726 bin 964 lira olduğu, 2020'deki zararın ise 13 milyon 11 bin lira olduğunun altı çizildi. Buna göre şirketin toplam zararının 58 milyon 738 bin 333 lira olduğu belirtildi. Şirketin uğradığı zarar ile ilgili yönetim kurulunun konu hakkında herhangi bir girişimde bulunmadığı ve herhangi bir karar almadığı belirtildi. Bu itibarla kanun hükmü gereği şirketin fiilen sona ermesi gerektiğine dikkat çekildi.

REKLAMLAR İÇİN ÜCRET TAHSİL EDİLDMEDİ

Şirketin şehir içi ulaşım faaliyetlerinde kullanılan otobüslerinde 2017'de Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin reklamlarına yer verildiği ancak bu reklamlara ilişkin ücretlerin tahsil edilmediği belirtildi. Ayrıca şirketin çalıştırdığı personellerinin SGK (Sosyal Güvelik Kurumu) primlerini zamanında yatırmaması nedeniyle gecikme zammı, SGK'ya yapılması gerekli bildirimlerin zamanında yapılmaması nedeniyle de idari para cezası ödediği ortaya çıktı.

ZARAR ETMESİNE RAĞMEN SPONSORLUK ANLAŞMALARI YAPILMIŞ

Şirketin kuruluşundan bu yana her yıl zarar etmesine rağmen sponsorluk anlaşmaları yapıldığı, fayda maliyet dengesinin gözetilmediği görüldü. Şirketin zarar etmesindeki asıl etkenin kamu yararı ağır basan şehir içi yolcu taşımacılığı hizmetinin genellikle zararına gerçekleştirilmesinden kaynakladığı belirtildi. Şirketin gider kalemlerine bakıldığında asli hizmetiyle ilgili olmayan bir takım harcamaların bulunduğu ve bu harcamaların katlanan zarar içinde önemli bir paya sahip olduğu vurgulandı. Şirketin 2020 yılında pazarlama amacıyla yaptığı harcamaların toplamının 1 milyon 194 bin 963 lira olduğu görülürken, giderin tamamına yakını bir amatör spor kulübüyle yapılan sponsorluk anlaşması ile ilgili olduğu görüldü.

BİLİNEN AÇIKLANAN ZARAR BU

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen konu ile ilgili Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, 'Sayıştay'ın 2020 yılı denetim raporuna göre Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 100 hissesine sahip olduğu Aydın İmar ve Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2020 yılı sonu itibariyle toplam zararı 58.738.333,73. TL. Bilinen,açıklanan bu' şeklinde eleştiride bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye şirketi 7 yılda 58 milyon zarar etmiş