Antik Çağ Kadınının Ziynet Eşyaları Bulundu

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Sanat Tarihi Bölümü arkeolojik kazı çalışmalarında ‘Genç Roma’ dönemine ait 3 adet cam bilezik bulundu.

Antik Çağ Kadınının Ziynet Eşyaları Bulundu
Araştırma Başkanı Prof. Dr. Ali Boran, M.S. 5-7. yüzyılla tarihlendirilen bileziklerin, Antik Çağ kadınının vazgeçemediği ziynet eşyalarından birisi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ali Boran’ın başkanlığında yürütülen ‘Ortaçağdan Günümüze Konya İli ve Güneybatı İlçeleri Yüzey Araştırması’ isimli kazı çalışmalarını sanat tarihçisi, mimar, epiğraf, bakanlık temsilcisi ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan 7 kişilik ekip yürütüyor. Kazı çalışmaları merkez Meram ve Selçuklu ilçe merkezleri ile il sınırları içerisinde yer alan Gökyurt (Kilistra) köyü ve Kızılören kasabasında gerçekleştirildi.

Konya bölgesinde bulunan ve bugüne kadar çeşitli bilimsel yayınlara konu edilen Ortaçağ ve Türk dönemi kültür varlıklarının dışında, henüz tespit ve tescilleri yapılmamış Geç Roma-Bizans ve Türk dönemi mimari eserler keşfedilerek, envantere kazandırılmasını amaçlayan çalışmada, bölge tarihinin sosyolojik, ekonomik ve siyasi boyutlarıyla aydınlatılmasına katkı sağlayacak önemli envanterlere ulaşıldı. 3 ADET CAM BİLEZİK BULUNDU Çalışmalar sırasında Gökyurt (Kilstra) köyünde bulunan 2 cami ile birlikte tarihi öneme sahip 3 adet sokak çeşmesi tespit edildiğini söyleyen Prof. Dr. Boran, “Gökyurt’taki arazi çalışmalarımız esnasında bir höyükte, toprak üstünde 3 adet Geç Roma dönemine ait cam bilezik tespit ettik. Bu bilezikler antik çağ kadınının vazgeçemediği ziynet eşyalarından birisidir. Siyah opak cam malzemeden yapılmış olan bu bilezikler, halka formlu içte ve dışta düzleştirilmiş, kesitli birleşme yerleri dışta belirgin olarak yapılmıştır. Benzer örneklerden yola çıkarak M.S. V-VII. Yüzyıla ait olduğunu düşündüğümüz bu bilezikler toprak zemin üzerinde mevcut durumlarıyla fotoğraflanarak, envanter kayıtları yapılmış ve Konya Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir.” diye konuştu.

MEZARLIKLARIN DA ENVANTERİ ÇIKARILIYOR Yüzey araştırmasının Konya ili ve güneybatı ilçelerini kapsadığını ifade eden Prof. Dr. Ali Boran, “10 yıl sürecek projemizin ilk yılında Alaaddin Tepesi höyüğünün yüzey buluntularını inceleyerek, alanda dağınık halde yer alan mimari plastik eserlerin envanterini çıkarttık. Meram ve Selçuklu ilçelerindeki tarihi mezarlıkların yer tespit ve kronolojik değerlendirmelerini yaparak, bu yıl için 5 mezarlıkta, tarihi ve sanatsal özelliklere sahip mezar taşlarının görsel belgeleme ve transkripsiyon çalışmalarının ve 35 adet mezar taşının çizim ve transkripsiyonlarını tamamladık.” açıklamasında bulundu. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BÜTÜNCÜL ÇIKARIMLAR ELDE EDİLECEK 'Konya İli ve Güneybatı İlçeleri Yüzey Araştırması'nın bölgenin kapsadığı geniş alan göz önünde bulundurulduğunda, oldukça başarılı geçtiğini ve beklenilen sonuçların ilk yıl itibariyle fazlasıyla elde edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Boran, “Ekip halinde yürüttüğümüz bu çalışmanın, önümüzdeki yıllarda Sarayönü, Kadınhanı ve Ilgın ilçeleriyle birlikte genişletilmesiyle, Konya ve çevresinin tarihi geçmişine dair bütüncül çıkarımlara ulaşılabileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.