KESK üyeleri oturma eyleminde

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi bir grup, toplu iş sözleşmesi isteğiyle Taksim'de oturma eylemi yaptı.

KESK üyeleri oturma eyleminde
 

Taksim Meydanı ' nda basın aç ; ıklaması yapan sendika ü ; yeleri , hü ; kü ; metle sendikalar arasında yü ; rü ; tü ; len toplu gö ; rü ; şmelerini ilkokul mü ; sameresine benzetti . Ç ; alışanlar , hü ; kü ; metin toplu iş sö ; zleşmesi isteklerinin yerine getirilinceye kadar toplu iş gö ; rü ; şmelerine katılmayacaklarını dile getirdi .
KESK ü ; yesi yaklaşık 50 kişilik grup , hü ; kü ; metle sendikalar arasında devam eden toplu iş gö ; rü ; şmelerini protesto etmek iç ; in Taksim Meydanı ' nda toplandı . ' TİS ve grev hakkımızı kullanmak iç ; in yü ; rü ; yoruz ' yazılı pankart aç ; an grup yaklaşık yarım saat boyunca oturma eylemi yaptı . Grup eylem boyunca ' Toplu sö ; zleşme hakkımız grev silahımız , Sadaka değil toplu sö ; zleşme , İnsanca yaşamak istiyoruz , TİS yoksa grev var , Parasız eğitim parasız sağlık ' şeklinde sloganlar attı .

Oturma eyleminin ardından grup adına bir aç ; ıklama yapan Hatun İldemir , bir haftadır toplu gö ; rü ; şme adı altında orta oyunu oynandığını savundu . Gö ; rü ; şmelerde 4 . oturumun yapıldığına dikkat ç ; eken İldemir , ' Bizler bu orta oyununa alet olmayacağız . Malum sendikalara da diyoruz ki ; bu orta oyuna gelin son verin emekç ; ilerin yanında yerinizi alın . Sokakta , işyerinde mü ; cadeleyi bü ; yü ; telim toplu sö ; zleşme ve grev hakkımızı kullanalım ' şeklinde konuştu . Hü ; kü ; mete seslenen İldemir sö ; zlerini şö ; yle sü ; rdü ; rdü ; : ' Toplu sö ; zleşme ç ; ağrımıza kulak tıkayarak hukuksuzluk yapıyorsunuz . Kamu emekç ; ileriyle yapmaya ç ; alıştığınız ' toplu gö ; rü ; şme ' bir ilkokul mü ; sameresidir . Biz bu mü ; samerede figü ; ran olmayacağız ve sizlerle bir araya geldiğimiz her zeminde TİS talebimizi tekrarlayacağız . '

Grup basın aç ; ıklamasının ardından bir sü ; re daha slogan atarak olaysız dağıldı .