Kamu personeli için yeni dönem! Tedbir paketi açıklandı: Çalışma düzeninde neler değişecek?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Kamu Tasarruf Paketini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, paket kapsamında kamuda çalışan personel ile ilgili yeni tedbirler açıklayarak, 3 yıl kamuya alımın sınırlandığını, kurumlar arası geçişin önleneceğini, yeni kurumların açılmayacağını ve kurumların birleşeceğini duyurdu.

Kamu personeli için yeni dönem! Tedbir paketi açıklandı: Çalışma düzeninde neler değişecek?
Kamu personeli için yeni dönem! Tedbir paketi açıklandı: Çalışma düzeninde neler değişecek?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıkladı.

KAMU HİZMETİ VERİMLİ VE HIZLI HALE GELECEK, BÜROKRASİ AZALACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf paketi özellikle kamuda çalışan memur ve diğer kadrodaki personel için önemli yenilikleri de beraberinde getirecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başlayan kamuda etkin ve hızlı karar alma mekanizmaları tüm teşkilata yayılmış olacak. Bunun yanında kamu hizmeti de verimli ve hızlı hale gelecek, bürokrasi azalacak.

ÇALIŞMA DÜZENİNDE NELER DEĞİŞECEK?

Kamu çalışanları açısından da yaptıkları işi verimli yapma, uzmanlık alanları olan konularda çalışma sağlanmış olacak.

3 yıl boyunca kamuya alımlar sınırlandırılacak. Alımlar emekli olan personel sayısı kadar olacak.

Destek personel sayısı azaltılacak, ihtiyaç dışı kadrolar ihtiyaç olan alanlara yönlendirilecek.

Kamu personeli için yeni dönem! Tedbir paketi açıklandı: Çalışma düzeninde neler değişecek?

Kamu personelinin aldığı yönetim kurulu ücretlerine de sınırlama getirilecek, belli bir tavanı geçemeyecek ve sayılar düşecek. Münferit olarak devletin bazı özel kuruluşlarındaki payına binaen alınan ücretlerin sınır aşan kısmı bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Bağlı bulunduğu kurum dışında başka kurumlarda görevlendirilenler asli görevlerine dönecek. Kurumlar arası geçiş de sınırlandırılacak.

NE KAZANDIRACAK?

Kamuda personel daha verimli olarak kullanılmış olacak. Böylece 'devlete kapağı atmak' düşüncesi tarihe karışacak. Kamuda iş barışı sağlanacak, kamu hizmetini verenler daha hızlı ve verimli çalışacak. Böylece vatandaş açısından da aldığı kamu hizmetinin kalitesi artacak, hem hizmeti veren hem hizmeti alan memnun olacak.

Farklı kurumlardaki personel uzmanlık alanındaki işlere geri döndüğünde daha verimli çalışacak. Yönetim kurlu üyeliklerine sınırlama getirilerek bu yöndeki spekülasyonların da önüne geçilmiş olacak. Destek personelde fazlalık ortadan kalkacak. Uzmanlık gerektiren alanlarda ihtiyaç duyulan personele kadro açılmış olacak.

KURUMLARIN YAPISINDA NELER DEĞİŞECEK?

Kamu personel rejiminde değişiklikler olurken devletin idari yapısı da yeniden ele alınıyor. Buna göre yeni kurumların kurulması önlenecek.

Bakanlıklarda ya da kamu kuruluşlarında bulunan mükerrer yapılanmalar ortadan kaldırılacak.

Kamu personeli için yeni dönem! Tedbir paketi açıklandı: Çalışma düzeninde neler değişecek?

Taşra teşkilatlarındaki aynı bakanlığa bağlı farklı yapılanmalar da ortadan kaldırılacak.

NE KAZANDIRACAK?

İdari yapıdaki değişiklikler kamu personel rejiminin daha verimli yö9netilmesini sağlarken, gereksiz yapılanmaların ve kadrolaşmaların da önüne geçilecek. Mükerrer yapılanmaların ortadan kalkmasıyla vatandaşın da işini zorlaştıran bürokratik işlemler azalacak, kamu hizmeti daha verimli hale geçirilecek.

Taşra teşkilatındaki aynı kurumun farklı yapılanmaları ortadan kalktığında vatandaş binalar arasında koşturmaktan kurtulacak, hizmetler tek elden ve kontrol edilebilir şekilde verilecek, yönetim anlamında da çift başlılık ortadan kalkacak. Örneğin illerdeki defterdarlık ve vergi dairelerinin birleşmesi hizmet alanların da verenlerin de işini kolaylaştıracak.

KAMU PERSONELİNİN ÇALIŞMA DÜZENİNDE NELER DEĞİŞECEK?

Savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servis hizmeti sözleşme bitiminde sonlandırılacak. Bu noktada personele toplu taşıma desteği verilecek.

Lojman ve tesis alımı durdurulacak. Şu anda kullanılan tesisler ve lojmanların kira bedelleri yeniden gözden geçirilecek.

Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelleri devreye girecek.


Kamu personeli için yeni dönem! Tedbir paketi açıklandı: Çalışma düzeninde neler değişecek?

Yurtdışı görevlendirmeler sınırlandırılacak.

NE KAZANDIRACAK?

Kamuda ihtiyaç dışı harcamalar ortadan kaldırılırken personele verilecek ulaşım desteği de bir katkı sağlayacak.

Lojman ve tesislerle ilgili kamuoyunda oluşan spekülasyonlar ortadan kalkarken buralardan ciddi tasarruf sağlanacak ve bu kaynaklar yine personele harcanacak.

Uzaktan ve esnek çalışma modelleri ile belli alanlarda kamu personeline kolaylık sağlanacak, hizmetler verimli hale getirilecek. Böylece personelin ofise gitmeden uzaktan hizmet vermesi sağlanarak verimlilik artırılacak.

Yurtdışına gidecek personel için kriterler yeniden belirlenerek bir sınırlama getirilmiş olacak. böylece bu konudaki haksızlık iddiaları da ortadan kalkacak.