USD (Alış - Satış) : 6,27 - 6,28 EURO (Alış - Satış) : 7,38 - 7,39

Ahmet Türk: Cin şişeden çıktı, döndürülemez

Kürt açılımı konusunda niyetin önemli olduğunu anlatan DTP Genel Başkanı ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk, bir işe başlanırken iyi niyetin ortaya çıktığını görmenin herkese cesaret vereceğini belirterek, 'Cin şişeden çıkmıştır, süreci geriye götürmek mümkün değildir' dedi.

Siyaset / 24 Ağustos 2009 Pazartesi 12:38
Ahmet Türk: Cin şişeden çıktı, döndürülemez

 

Uydu aracılığı ile PKK ç ; izgisinde yayın yapan Roj TV ' nin Brü ; ksel ' deki stü ; dyosuna konuk olan Tü ; rk , kendisine yö ; neltilen soruları yanıtladı . DTP Başkanı , ü ; zerlerinde 1 bıç ; ak bile bulunmayan 3 Genel Başkan yardımcısı ve 52 yö ; neticilerinin 6 aydan bu yana tutuklu olduğunu belirterek , &ldquo ; Bu haksız tutuklamalara son verilmeli . Bu sö ; ylediklerim gü ; vensizlik olarak algılanmasın . Yü ; zde 100 gü ; veniyoruz . Yü ; zde 1 ihtimal ise sonuna kadar gideriz . Bazen gizli diplomasi olur olgunlaştırılır , ö ; nemli olan kararlılığı gö ; stermektir . Dü ; şman mantığını bırakmak , yeni bir niyeti ortaya koymak gerekir ' dedi .

BAŞBAKAN ' IN SAMİMİ YAKLAŞIMINA İNANIYORUM

Başbakan ile yaptığı gö ; rü ; şmenin iç ; eriği hakkıında bir şey sö ; ylemeyen Tü ; rk , &ldquo ; Başbakanın bu konuda samimi yaklaştığına ben inanıyorum . Bu acıların sona ermesi konusunda dü ; şü ; ncesi olduğunu biliyoruz . Ancak , devleti bir bü ; tü ; n olarak ortaya koymak lazım&rdquo ; diyerek işin meşakkatli ve zor olduğunun gö ; rü ; lmesi gerektiğini ifade etti .

TOPLUMSAL REALİTEYİ Ö ; NEMSEMEMİZ GEREK

&ldquo ; 80 yıllık inkar politikası tartışılırken bunun ö ; nü ; nde engeller ç ; ıkacak . Hak ve ö ; zgü ; rlü ; klerin nasıl kullanılacağı konusunda tartışmalar ç ; ıkacak . Bu hassasiyetleri dikkate alacak mekanizma kurmak gerekiyor&rdquo ; diyen Tü ; rk , Bu sü ; reç ; te ne gerç ; ekleşebilir , neler gerç ; ekleştirilemez gö ; rü ; lmesi gerktiğini Hü ; kü ; metin iradesine rağmen bazı şeylerin gerç ; ekleştirilemeyeceğini de kabul ettiklerini belirtti . &ldquo ; Dü ; rü ; st olmak gerek . Toplumsal realiteyi , yaklaşımı ö ; nemsememiz gerek . Bazen siyasi irade yalnızlaşabilir&rdquo ; diyen DTP Başkanı , İlk gü ; nden belli bir proje ile yola ç ; ıkmanın doğru olmayacağını , Hü ; kü ; metin yanı sıra DTP olarak sivil toplum ö ; rgü ; tleri ile ç ; alışma yapacaklarını ifade etti . Tü ; rk bunun sadece Kü ; rtler ' in sorunu olmadığını belirterek &ldquo ; Bu Tü ; rkiye ' nin sorunu . Neler yapılabileceğini tartışacağız . Halkımızın ' evet ' diyeceği inkar politikasına karşı ilkesel duruşu ortaya koyacağız . Neler olabileceği konusunda ilkeliyiz&rdquo ; dedi .

DİL DEĞİŞİKLİĞİ

&ldquo ; MGK toplantısından sonra ortaya ç ; ıkan dil değişikliği ü ; zerimizde kararsızlığın ifadesi olarak yansıdı . Bu rahatsızlık yarattı&rdquo ; diyen Tü ; rk , bö ; yle bir mantıkla yaklaşılıyorsa hü ; kü ; met bundan hemen vazgeç ; mesi gerektiğini bunun buluşma ufukları ve acıları paylaşma ufukları olarak dü ; şü ; nü ; lmesi gerektiğini belirtti . &ldquo ; Ç ; ö ; zü ; m konusunda neler yapılabilir tartışması yapılabilir . 1-2 gü ; nde ç ; ö ; zü ; m beklemek hayalciliktir . Sayın Başbakan da bunu sö ; yledi biz de . Kısa , orta , uzun vadede neler yapılmalı ele alınmalı . Gö ; rü ; şmemizde , model , proje tartışması olmadı . Ortak bir mesaj ö ; nermeydi . Bizim dilimizle artık yeter yani ' Edi bese ' sü ; recinin başlatılmasıydı&rdquo ; diyen Tü ; rk sö ; zlerine şö ; yle devam etti : Paylaşılmadan olmaz . Sayın Atalay ' ın yaptığı gö ; rü ; şmeleri medya yakından izliyor . Ancak , şu ana kadar yapılanlarla ilgili basın aç ; ıklaması yapılmış değil . Olgunlaşma aç ; ısına geldiğinde aç ; ıklama yapılır .

KÜ ; RT SORUNU Ç ; Ö ; ZÜ ; LÜ ; RSE MHP ' YE İHTİYAÇ ; KALMAZ

' Son gü ; nlerde Abdullah Ö ; calan ' ın idamı konusundaki tartışmaların hiç ; bir hukuki sonucu olamaz . Biraz polemik ü ; zerinde yü ; rü ; yen iç ; i boş bir tartışma . Birbirlerinin ö ; nü ; nü ; kesmeyi amaç ; lıyor . MHP , son kozlarını oynuyor . Sorunlarını ç ; ö ; zen bir Tü ; rkiye ' de MHP ' nin yeri olmaz . Tü ; rkiye ' nin sorunlarının ç ; ö ; zü ; lmesi kü ; rt sorunun ç ; ö ; zü ; lmesi halinde MHP ' ye ihtiyaç ; kalmaz . CHP de statikocu bir partidir , değişim- dö ; nü ; şü ; me karşıdır . Resmi ideoloji ve statikoculuğun aşıldığı dü ; nyada , CHP ' ye yer olamaz . Bu partide geç ; mişte yer aldım . Gö ; rü ; ştü ; ğü ; mü ; z birç ; ok arkadaşımız ' Bugü ; nkü ; CHP politikasını biz de anlamıyoruz ' diyorlar . CHP ' nin kendine yeni bir rol , misyon biç ; mesi gerekir . Aksi halde toplumda kabul gö ; rmez . Tü ; rkiye ' de birç ; ok insan Kü ; rtler ' i anlamayı başladı . Tü ; rkiye farklı bir noktaya geldi . Statü ; kocu , değişmez mantıkla politika yapılamaz . '

KİM HATA YAPARSA BEDELİ AĞIR OLUR

' Bugü ; ne kadar gelişme uzun bir sü ; reç ; yaşandı . Genelkurmay , asker 30 yıldır mü ; cadele etti . Genelkurmay Başkanı ' nın daha ö ; nceden de yakınmaları oldu , siyasi destekten sö ; z etti . Operasyonla , silahla sorunun ç ; ö ; zü ; lmeyeceği yerleşti ' diyen Tü ; rk , gelinen nokta da yü ; zde 30-40 ' ları bulan karşı ç ; ıkış olabileceğini bunun kü ; ç ; ü ; msenecek bir engel olmadıoğını ifade ederek , ' Tü ; rkiye ve Ortadoğu ' da Kü ; rt sorunun ç ; ö ; zü ; lmesi ve sü ; recin normalleşmesi isteniyor . Hata yapılmaması gerekiyor . Kim hata yaparsa bedeli ağır olur . Sorunun nedeni Kü ; rtler olmadığını gö ; stermemiz gerekir . Başbakan halen ' 2005 yılında Diyarbakır ' da bir konuşma yaptım , destek gö ; rmedim ' diyor . Barış talebimizi ç ; ok gü ; ç ; lü ; , tavizsiz , ilkeli ortaya koymalıyız ' dedi .

DAĞ FARE DOĞURURSA KÖ ; TÜ ; OLUR

Bu gü ; ne kadar ilkeli bir siyaset izlediklerini belirten Tü ; rk , Kü ; rtler ' i tatmin etmeyecek bir formü ; lü ; n yaşam bulmasına imkan yok . Bunu ç ; ok aç ; ık sö ; yledik . Barışa katkı sunacak rolü ; mü ; z , misyonumuz olduğunu sö ; ylü ; yoruz . Bü ; tü ; n Kü ; rtler ; PKK ' dan , halka kadar barışı istiyor , bu sü ; recin kararlı olduğunu dü ; şü ; nü ; yoruz . ' Dağ fare doğurursa kö ; tü ; olur ' diyoruz . ' Ç ; ö ; zü ; msü ; zlü ; ğü ; n nedenini Kü ; rtler ' den bulmayın ' diyoruz ' dedi . ' Kü ; rt halkının ne istediği belli . Politikacıları her zaman aç ; ıkç ; a dile getirmiştir . Karşılamaya hazır bir mantık varsa sonuna kadar arkasındayız . Aksi halde hayal kırıklığı yaratır . Biz ilk gü ; nden beri şunu sö ; yledik ; Umutla yola ç ; ıkıyoruz . Ancak umut ediyoruz hayal kırıklığı olmasın . Değişim- dö ; nü ; şü ; mü ; n , demokratik dü ; zenlemelerin gerektiğini sö ; ylü ; yoruz ' diyen Tü ; rk , Tü ; rkiye ' nin tü ; m yapısıyla yeniden kendisini gö ; zden geç ; irmesi , Cumhuriyet dö ; neminden başlayan inkarcı politikayı asimilasyoncu politikayı bırakması gerektiğini belirtti . Tü ; rk ayrıca ' Halkların haklarını gö ; z ö ; nü ; nde bulundurmalı . Bireysel haklardan sö ; z etmiyoruz , grubun haklarından sö ; z ediyoruz . Bulgaristan ' daki Tü ; rkler ' e tanınan hak . Makedonya ' daki , İspanya , İtalya ' dakiler de ö ; yle . Grupların hakkını , bireysel kü ; ç ; ü ; k haklar gö ; stermek sorunu ç ; ö ; zü ; msü ; zlü ; ğe gö ; tü ; rebilir ' dedi .

KÜ ; RTLERE KARŞI SİLAHLAR SUSMALI

Askerin , son dö ; nemde sü ; reci izlemeye ç ; alıştığını , Tü ; rkiye ' yi ve toplumu izleme sü ; recinde olduğunu belirten Tü ; rk , ' Başından beri sö ; yledik . Silahlar karşılıklı durmalı . ' Devlet silah bıraksın ' demiyoruz , Kü ; rtler ' e karşı silah susmalı , bırakmalı diyoruz . Operasyon yapıldığında gü ; ven ortadan kalkıyor . Her operasyon gü ; vensizliği getiriyor . Tü ; rkiye kesimindeki hassasiyeti gö ; z ö ; nü ; nde tutar , Kü ; rt bö ; lgesinde tutmazsanız gü ; vensizlik olur . Şü ; pheler ortaya ç ; ıkar ' dedi .

TAŞ ATAN GENÇ ; LER
' Bu projeyi toplumsal uzlaşı ve diyalog projesi olarak gö ; rmemiz gerek . Binlerce genç ; kü ; rt ç ; ocuğu cezaevlerinde . Neymiş , tepkilerini ortaya koymuş , birkaç ; ının ellerinde taşlar gö ; rü ; lmü ; ş . 20 yılın ü ; zerinde hapisleri isteniyor . ' Bunları cezaevinde tutup , projeyi ortaya koyuyor ç ; ö ; zeceğim ' diyorsanız , ortaokul , lise ç ; ağındaki ç ; ocukların tepkilerinden dolayı tutuklanmaları ortadan kaldırmalı , toplumsal uzlaşmaya başlamalıyız ' diyen Tü ; rk , ' Bü ; tü ; n olarak ortaya koyulmazsa , yeni tartışmaların ö ; nü ; nü ; kesileceğini ' sö ; yledi .

AB , ABD VE KÜ ; RTLER
Kü ; rtlerin Ortadoğu ' da 40 milyon nü ; fusa sahip olduklarını , bu kadar kapsamlı sorunun dış boyutları olacağını belirten DTP Başkanı , ' Kü ; rt sorunun yansıması Avrupa ' da da var . Ç ; ö ; zü ; msü ; zlü ; ğü ; n kaynağı , ç ; ö ; zü ; me engel , ç ; ö ; zü ; msü ; zlü ; ğü ; dayatan taraf kim gö ; rü ; lmeli . ' Tü ; rkiye ' ye baskı yapın ' anlayışında değiliz . Demokrasi teşvik edilmeli . 1000 yıldır inkar edilen halkın kabul edilmesi gerekir . AB bü ; yü ; kelç ; ilerine yemek vermedik . ABD , AB ü ; yesi değil . ABD bü ; yü ; kelç ; isiyle ayrı yemek yedik , Kü ; rt sorunu konusundaki ç ; ö ; zü ; m ö ; nerilerimizi kararlılığımızı ifade ettik . Telkinler ö ; neriler sö ; z konusu değil . İç ; eriği anlatmak etik değil . İyi samimi bir yemek olduğunu sö ; yleyebilirim . Bir siyasi partiyiz . Ne dü ; şü ; ndü ; ğü ; mü ; zü ; , sorunlara nasıl yaklaştığımızı herkesi bilmesini bunu paylaşmak istiyoruz ' dedi .

TÜ ; RK ' Ü ; N KONUŞMASININ DEVAMI ŞÖ ; YLE :

' Bush , Obama arasında fark var . Sorunların diyalogla ç ; ö ; zü ; mü ; konusunda teşvik hissettim . Diyalogla ç ; ö ; zü ; mü ; esas alan politikaya sahip olduğunu hissettim . Her şeyden ö ; nce diyalogu deneme . Afganistan ' da bile ' Taliban ile gö ; rü ; şebiliriz ' dü ; şü ; ncesi var . Bu Tü ; rkiye ve Kü ; rtler iç ; in de geç ; erli . Tü ; rkiye ' deki Kü ; rtler iç ; in dış gü ; ç ; lerin mü ; dahalesinden sö ; z edenlerin tü ; m politikaları ABD ile ' Mü ; ttefik , stratejik ortak ' sö ; ylemleri ile bağlı . Kü ; rtler ABD tarafından destekleniyor dü ; şü ; ncesi gerç ; ekç ; i değil . Biz bağımsız siyasetten yanayız . Gü ; ney Kü ; rdistan ( Kuzey Irak ' ı kast ediyor ) Tü ; rkiye ilişkilerinin sağlıklı ancak onurlu sü ; rdü ; rü ; lmesinden yanayız . Ortak iş yapmaları Tü ; rkiye ' nin de Kü ; rtler ' in de yararınadır . Osmanlı İmparatorluğu ' ndan gelen bir bağ da vardır . Kü ; rtler ' i baskı altına alırsanız sağlıklı olmaz . Tü ; rkiye ' deki 20 milyon Kü ; rt ' ü ; n sorunu ç ; ö ; zü ; lmedikç ; e sağlıklı ilişki sü ; rdü ; rü ; leceğini inanmıyorum . Kü ; rt sorunu dü ; nyayı etkiliyorsa Barzani ve Talabani ' nin de misyonu olur . Makul , meşru taleplerse katkı sunacak rol oynamaları bir duruş sergilemeleri gerekir . İnanç ; , istikrar kararlılık gerekir . Kardeşlerinin ö ; zgü ; rleşmesi konusunda doğru siyaset izlemeleri ç ; ok ö ; nemlidir . Kü ; rt Konferansı dü ; şü ; ncemizde Kü ; rtler ' i birleştirme amaç ; lanmıyor . Bu 4 parç ; ayı bir araya getirme konferansı değil . Her parç ; ada barış nasıl sağlanabilir dü ; şü ; ncesiyle birbirimizi anlama konusunda ö ; nemli bir konferanstır . Zaman zaman bu mekanizmalar gü ; ndeme geliyor . Bunların sonuç ; vermediği gö ; rü ; lü ; yor . Sü ; reci halklar , talepler , kararlılıklar belirliyor . Mekanizmalar işlemez . İç ; dinamikleri harekete geç ; irip konsensü ; s sağlanmalı . Baskı kurarak , sindirerek değil , Kü ; rtler daha ö ; nce de uyuşturuldu , susturuldu , sonuç ; vermedi . Biz temelde ç ; ö ; zü ; mü ; yeniden buluşmayı arzu eden ç ; ö ; zü ; m istiyoruz . Temelden ç ; ö ; zü ; m . Kü ; rtleri susturmaya kalkarsanız , demokrasiyi rafa kaldırmış olursunuz . Silahların susmasını en fazla isteyen insanlardan biriyim . Sorunu buna indirgerseniz sonuç ; alamazsınız . Nedenleri ortadan kaldıracak bir yaklaşım gö ; stermek lazım . Zaten hedeflerimiz silahların tamamen gü ; ndemden ç ; ıkmasıdır . ' Silahlar sussun ' deniyor . İyi de silahlar sustuğu zaman ne olacak? Silahların susması iç ; in bunları ortaya ç ; ıkmasına neden olan nedenleri ortadan kaldırmak gerekmiyor mu? Nedenler ortada dururken silahların kaldırılmasını istemek ne kadar gerç ; ekç ; idir . PKK da sö ; ylü ; yor af mesele değil , toplumsal uzlaşı ö ; nemlidir . Affa karşı değiliz , toplumsal uzlası gerekiyorsa mutlaka yapılmalıdır . Nedenleri ortadan kaldıracak sü ; reci başlatmamız gerkiyor . 3 bin ç ; ocuk , parti yö ; neticilerimiz iç ; eride . Bir yerde birşeyler yapmak gerekiyor . '

Ö ; CALAN ' IN YOL HARİTASI

' Sayın Ö ; calan sıradan biri değil . Tü ; rkiye ve Kü ; rtler ' Dü ; şü ; nceleri nedir ' diye merakla bekliyor . Ö ; nemli olan insanlar rolü ; nü ; ve misyonunu kendiliğinden ortaya ç ; ıkıyor . PKK ' nın ' Liderimizin sö ; ylediği bizim iç ; in emirdir ' sö ; ylemi var . Bunu gö ; rmezden gelemezsiniz , katkı sağlamak gerek . Rol ve misyonu ö ; nemli olduğu bilinmesine rağmen dışlama , rencide etme sü ; rece katkı sağlamaz . Parti olarak rolü ; mü ; zü ; , misyonumuzu oynar , barışın gelişmesi iç ; in katkı sunarız . Ancak , silahların susması isteniyorsa onların da sü ; rece katılması , ikna edilmesi gerekir . '

DTP ' DE ŞAHİNLER , GÜ ; VERCİNLER YOK

' İddia edildiği gibi partimizde şahinler , gü ; vercinler yok . Siyasette her zaman aynı şeyin dü ; şü ; nü ; lmesi demokrasi olmaz . Sü ; recin hassasiyetini gö ; z ö ; nü ; ne almak gerekir . Temelde bakışımızda , soruna yaklaşımımızda bir farklı yaklaşım yok . Bazen bir cü ; mle diğer arkadaşımıza farklı gelebilir . '

1 EYLÜ ; LDE , 1 MİLYON KİŞİ

' 1 Eylü ; l Dü ; nya Barış Gü ; nü ; ' nde Diyarbakır ' da 1 milyon kişiyi toplamayı hedefliyoruz . Kü ; rtler ' in barışı ne kadar ö ; nemsediğin gö ; stermek istiyoruz . Barıştan , demokrasiden yanaysanız sesinizi Tü ; rkiye ve dü ; nyaya duyurun diyoruz . Barışa , barış gü ; nü ; ne katkı sunmamız bunu dü ; nyaya gö ; stermemiz gerekiyor . Bö ; lgedeki tü ; m şehirlerde oturanlardan barışa destek vermeleri istiyoruz . Kü ; rtler ' in barışı ne kadar ö ; nemsediğini gö ; stermek istiyoruz . Bö ; lge milletvekillerinin de katkı sağlamasını bekliyoruz . Bü ; yü ; kelç ; ilerin , yazarları gelip barış ç ; abasını yerinde gö ; rmesini istiyoruz . Her zaman sö ; ylü ; yoruz . Cin şişeden ç ; ıkmıştır , sü ; reci geriye gö ; tü ; rmek mü ; mkü ; n değildir . '

BaşbakanTalibanAvrupaOsmanlı İmparatorluğuMakedonyaYAZARLARTAMAMI

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı