14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR

Ümit ÖZDEMİR

14 Şubat Sevgililer Gününün hikayesi III. Yüzyıla kadar gitmekte ve adını da Hıristiyan bir papaz olan 'Aziz Valentine' den almaktadır.

Kaynaklarda bu konu ile ilgili anlatılan hikaye de şöyledir; Roma İmparatoru II. Claudius Roma'yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem de ordusunda savaşacak askerlerin bulunmamasıydı. Çünkü ona göre bu durumun da tek sebebi Romalı erkeklerin sevgililerini ve ailelerini bırakmak istememeleriydi.

Bunun önüne geçmek için de İmparator II. Cladudius Roma'daki bütün nişan ve evlilikleri yasakladı. Bu zalim hükümdarın karşısında kimse duramıyor ve bu yaptığından onu kimse vazgeçiremiyordu. Ancak 'Aziz Valentine' ve kendisi gibi papaz olan 'Aziz Marius' bu yasağı dinlemeyerek gizlice insanlara yardım ediyor ve onları evlendiriyordu.

Ve imparator Cladudius olanları ögrenir..

İmparatorun durumu öğrenmesi üzerine Aziz Marius geri çekilmiş ancak Aziz Valentine insanları evlendirmeye devam etmiştir. Kaynaklarda da bu sebepten tutuklandığı ve bu yaptıklarının cezası olarak da sopa ile feci bir şekilde dövülerek öldürüldüğü, M.S. 270 yılının 14 Şubat'ında da gömüldüğü yazmaktadır.

Bu yaşanan olaydan tam 226 yıl sonra (M.S. 496), Papa I. Gelasius, Aziz Valentine'i ölüm yıl dönümünde onurlandırmak için de 14 Şubat Lupercalia Bayramı'nı Aziz Valentine Gününe çevirerek ilan etmiştir.

Putperest Lupercalia bayramının Hırıstiyanlaştırılması..

Romalı putperestlerin Şubat ayında kutladıkları bu Pagan bayramından Hıristiyan papazlar rahatsızlık duyuyorlardı. Bunun için de çözüm olarak Pagan inançlarını Hıristiyan adetleri ile birleştirerek bu inançları Hristiyan geleneklerine uyduruyorlardı.

Aziz Valentine'nin Lupercalia festivalinin arifesinde öldürülmüş olması da çok iyi bir rastlantıydı, böylece Roma'nın bereketlilik ve döllenme kutlamaları Hırıstiyanların aşk ve sevgi gününe dönüştürülmüştür. Sevgililer günü de o tarihten sonra günümüze kadar gelmiş ve sadece Batı ülkelerinde değil, hemen hemen dünyanın her yerinde kutlanan bir gün haline gelmiştir.

İslamiyet de sevgililer günü ve flört..

Bir Müslümanın, İslam dininden başka dinlerin kutlama ve benzeri dini etkinliklerine uyması caiz değildir. Nitekim bu konuda Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: 'Kim bir kavme (topluluğa) benzemeye çalışırsa o, onlardandır.' 'Bizden başkasına benzemeye çalışan, bizden değildir.' 'Yahudi ve Hıristiyanlara benzemeyiniz.' Dolayısıyla böyle günlerde Müslüman bir kimsenin alması gereken tavır İslamın onaylamadığı bu tür uygulamaları hayatına dahil etmemesi ve uzak durarak normal günlerden biriymiş gibi yaşamasıdır.

Flört etmek..

İslam hukukunda bir erkeğin yabancı bir kadınla baş başa kalması, el ele tutuşması, açık veya kapalı bir alanda üçüncü bir kimse olmadan, onları kimse görmeden birlikte bulunması kesinlikle caiz görülmemiştir. Böyle bir yerde erkekle kadının beraber bulunması, karşı cinsi tahrik ederek zinaya kapı aralandığından ve özellikle insanları suizanna sürükleyerek kötü düşünmelerine sebep olduğundan haramdır.

Konunun hassasiyeti ile ilgili Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: “Sakın zinaya yaklaşmayın! Çünkü o, çirkinliği meydanda olan bir hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur.” (İsra, 32.)

Kişiyi harama götüren yolların kapatılması anlamına gelen 'seddi zerai' prensibiyle dinimiz de bizleri günahlara götüren bu tür yolları en baştan kapatmıştır.

Hz. Peygamber de bu konuda şöyle buyurmuştur: “Sakın bir erkek, yanında mahremi bulunmadıkça, yabancı bir kadınla baş başa yalnız kalmasın.” “Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, yanında mahremi olmayan bir kadınla yalnız kalmasın! Çünkü; bu takdirde üçüncüleri şeytandır.” Nitekim günümüzde taciz, tecavüz veya insanlara atılan iftiraları düşünecek olursak bu uyarının ne kadar da yerinde bir uyarı olduğunu anlarız.

Peki evleneceğimiz kişiyi nasıl tanıyacağız?
İslam dininin bu konudaki ölçü ve sınırları nelerdir?
Bunu da inşallah başka bir yazımızda kaleme alacağız..