Elektrikli Yüz Tetikleyici 5

Dört kiþi yüzlerine baðlý kablolar aracýlýðýyla iletilen elektrik akýmý ile yüzlerinin deðiþik noktalarýný oynatýyor...


10 Aralık 2009 Perşembe günü yayınlandı