2. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu Sona Erdi

Yağmur Dil, Kültür ve Edebiyat Dergisi ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından organize edilen '2. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu' iki günlük sempozyumun ardından sona erdi.2. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu Koordinatörü ve Yağmur Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Ahmet Gökçe, Klasik Divan tertibinde ele alınan hususların işlenerek yakın bir zamanda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'le ilgili bir sempozyum gerçekleştirmeyi düşündüklerini açıkladı.
Marmara Üniversitesi Edebiyat Mehmet Akif Ersoy İlhan Berk Peygamber 


Edebiyat camiasının yoğun katılım gösterdiği sempozyum 'Cenab-ı Allah' üst başlığıyla bu sene Üsküdar Gençlik Merkezi'nde gerçekleşti. Yurtiçi ve yurtdışından 28 bildirinin kabul edildiği sempozyuma bu yıl 128 bildiri gönderildi.2. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu Koordinatörü ve Yağmur Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Ahmet Gökçe, geçen sene düzenledikleri sempozyumda Türk Edebiyatı'nın dini manevi alt yapısını ortaya koyarak İslami Türk Edebiyatı tanımının çerçevesini çizdiklerini söyledi.Gökçe, sempozyuma Türkiye'nin ve de dünyanın pek çok yerinde Türkoloji sahasında çalışan edebiyat akademisyenlerinin tebliğleriyle müracaat ettiklerin ifade etti. Sempozyuma katılmak isteyen 128 kişiden 28'ini ancak 2 günlük programlarına davet edebildiklerini söyleyen Gökçe, ' Bu program sayesinde gerek Halk Edebiyatı'nda gerek Eski Türk Edebiyatı'nda gerek Yeni Türk Edebiyatı'nda dini muhtevanın ortaya konulması adına önemli tebliğler sunuldu. Bu tebliğler Cenab-ı Hak etrafında teşekkül eden edebi türlerle ilgili olduğu gibi edebiyatın farklı türlerinde hikâye, deneme, şiir ve roman gibi farklı türlerde ortaya konulan edebi mahsullerin dini muhtevasına da dönük oldu. ' dedi.

' Edebiyatımızın dini muhtevası uzun zamandan beri akademik çalışmaların ilgi noktası olmaktan uzaklaşmıştı. ' diyen Gökçe, akademisyenlerin bu konulara dikkat çekmelerini temin etmeye çalıştıklarını açıkladı.Sempozyumda sadece Cenabı-ı Allah adının geçtiği klasik edebiyat ürünleri üzerinde durulmadı. Yakın dönem edebiyatçılarımızın edebî ürünlerinden halk edebiyatına kadar geniş bir çizgiye yayılan tebliğler demeti içerisinde Doç. Dr. Fikret Uslucan'ın ' Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerinde Allah'a Sitem ve İltica ' , Cevat Akkanat'ın ' İkinci Yeni Şairlerinde Cenabı-ı Allah: İlhan Berk Örneği ' ve Prof. Dr. Turan Karataş'ın ' Sezai Karakoç Şiirinde Allah ' adlı tebliğleri sempozyumun en ilginç başlıkları olarak dikkat çekti.


8 Ekim 2012 Pazartesi günü yayınlandı